آدرس نحوه دسترسی به کانال تلگرام با عنوان مربی کسب و کار شوید و صفحه اینستاگرام  

modiresystem@

 

نوشته های مرتبط با آموزش سیستم سازی کسب و کار 

نوشته های مرتبط با نمونه مدارک و فرآیندهای کلیدی کسب و کار 

نوشته های مرتبط با ارتباط موثر با دیگران 

پیگیری و ارزیابی با همیار موفقیت

/
پیگیری و ارزیابی با همیار موفقیت  یکی از دلایلی که کارها انجام نمی ش…
شبکه سازی

شبکه سازی

/
شبکه سازی  چیست/ چیستی:گرفتن یک رابطه با هدف مشخص برای رشد و پیشرفت…

 نوشته های مرتبط با پرورش هوش مالی 

افکار و رفتار فقیرانه را به دور بریزیم

/
اگر از بالای کوه پایین بپریم می‌میریم، اگر شنا بلد نباشیم، در دریا غرق …

از آدم های پولدار بپرسیم که چه کرده‌اند

/
 از آدم های پولدار بپرسیم که چه کرده‌اند  انسان باید غالباً دنبال آدم‌های موفق و پولدار…

نوشته های مرتبط با ارتباط موثر با خود 

حالت فیزیکی بدن جهت یادگیری بهتر

/
حالت فیزیکی بدن جهت یادگیری بهتر کیفیت احساس شما تعیین می کند که چه چی…

خودت را قوی کن

/
خودت را قوی کن یک ضرب المثل آفریقایی می گوید: وقتی درونت دشمنی …

نوشته های مرتبط با ارتباط موثر با خداوند 

در بانک خیرخواهی پس اندازکنید.

/
در بانک خیرخواهی پس اندازکنید قانون عمل و عكس العمل  طبق قانون…

بخشش، ذخیره سازی انرژی مازاد شماست.

/
بخشش، ذخیره سازی انرژی مازاد شماست. وقتی میگوییم در این دنیا قدرت هایی وج…