چقدر سرمایه دارید؟

چقدر سرمایه دارید؟

آدرس نوشته در سایت : سیستم سازی کسب و کار / بهبود عملکرد فردی/ ارتباط موثر با پول  

چقدر سرمایه دارید؟

وقتی صحبت از سرمایه می شود همه انسان ها به پول فکر می کنند. سرمایه به سه جزء زیر تقسیم می شود .

پول

چقدر پول دارید؟

 

زمان

چقدر زمان دارید ؟

 

 

انرژی 

چقدر انرژِی دارید؟

 

 

 

سرمایه پول را همه دوستان می شناسند و لمس کرده اند ولی …

زمان

کودکی که امروز به دنیا آمده است، حداقل به اندازه تعداد سنوات عمرمان نسبت به ما از سرمایه زمان بیشتری برخوردار است. زمان سرمایه ای که قابل خریدن نیست. در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان افراد سالخورده ای منتظر گذراندن آخرین روزهای زندگی شان هستند، اگر تمام ثروت شان را هم بدهند نمی توانند حتی یک روز زندگی را بخرند.

با تقویت نگرش یا تفکر سیستمی از روزهای باقیمانده زندگی تان لذت ببرید . 

انرژی

انرژی فیزیکی
یک فرد سالخورده و بازنشسته بطور معمول پول و زمان زیادی در اختیار دارد، ولی دیگر انرژی کار و تلاش و فعالبیت را ندارد .
انرژی ذهنی
چرا افسردگی، آمار خودکشی در بین سطوج مختلف جامعه، فقیر و متوسط و ثروتمند وجود دارد. آمار خودکشی در بین افراد مرفه و ثروتمند کم نیست، چرا؟ آنها پول و زمان زیادی دارند ولی دانش و آگاهی آنها نتوانسته است انرژی، انگیزه، و ذوق و شوق زندگی را در آنها زنده نگه دارد.

چقدر ثروتمند هستید؟ 

با افزایش آگاهی و اصلاح نظام باورها (بهبود عملکرد فردی ، بهبود عملکرد سازمانی) و تقویت تفکر سیستمی، انرژی مورد نیاز برای حرکت لذت بخش و همیشگی خود را تامین نمایید .  

از روزهای باقیمانده زندگی تان لذت ببرید

نوشته یک دوست قدیمی …   

ابتدا به شدت سعی داشتم تا دبیرستان را تمام کنم و دانشکاه را شروع کنم.

سپس به شدت سعی داشتم تا دانشگاه را تمام کرده و وارد بازار کار شوم.

بعد تمام تلاشم این بود که ازدواج کنم و صاحب فرزند شوم.

 سپس تمام سعی و تلاشم را برای فرزندانم بکار بردم تا آنها را تا حد مناسبی پرورش دهم. 

بعد در آرزوی بازنشستگی تلاش کردم.

اما اکنون که در حال مرگ هستم، ناگهان فهمیده ام که:

فراموش کرده بودم زندگی کنم.
لطفا اجازه ندهید این اتفاق برای شما هم تکرار شود.

قدر دادن موقعیت فعلی خود باشید و از هر روز خود لذت ببرید.

 

نوشته های مرتبط : 

کارشناس جذب موفقیت شوید. 

هدف گذاری و مدیریت زمان