رزرو وقت مصاحبه دوره مربی کسب و کار شوید.

قبل از ثبت نام با تمامی داوطلبان مصاحبه انجام می گردد و درصورت مناسب بودن دوره برای ایشان ثبت نام نهایی انجام خواهد شد.
  • نام و نام خانوادگی به زبان فارسی نوشته شود.
  • شماره تلفن همراه

مبلغ پیش ثبت نام  هفتاد هزار تومان (۷۰۰۰۰ تومان ) می باشد. 

درصورت پذیرفته نشدن در دوره مربی کسب و کار شوید، تمام وجه پرداختی به شما بازگشت داده خواهد شد. 
و درصورتیکه در دوره پذیرفته شوید مبلغ پرداختی جزء شهریه دوره حساب خواهد شد. 

نحوه پرداخت از طریق کارت به کارت 

کارت به شماره   ۸۰۲۰ – ۰۲۹۶ – ۲۹۱۰ –  ۵۰۲۲     به نام علیرضا شجاعی یگانه  نزد بانک پاسارگاد 

در اولویت اول: نام و نام خانوادگی خود را به همراه تصویر فیش پرداختی از طریق تلگرام ارسال نمایید.

در اولویت دوم: نام و نام خانوادگی خود را پس از پرداخت مبلغ، برای ما پیامک کنید. 

شماره تلفن همراه   ۰۹۱۲۴۹۷۰۳۸۶

پس از ثبت نام و بررسی وضعیت مبلغ پرداختی نسبت به هماهنگی زمان مصاحبه با شما تماس خواهیم گرفت .