تناسب در یادگیری

تناسب در یادگیری، همیشه ما به دنبال یادگیری هستیم، ولی آیا تا بحال به رعایت تناسب در یادگیری توجه داشته ایم.
تناسب یعنی :

۱ – مقدار یادگیری (مقدار مطالب)
۲ – ریشه و علت یا انگیزه یادگیری (انگیزه دادن)
۳ – انجام تمرین های کاربردی و عملی

تناسب در یادگیری

وقتی این نسبت بهم بخورد، یادگیری بی نتیجه خواهد بود.
مقدار یادگیری:
در نظام آموزشی تاکید بر یادگیری مطالب و روش هاست، کمتر به علت یادگیری و انجام تمرین های کاربردی و عملی توجه می شود.
انگیزه یادگیری:
در زندگی افرادی هستند که مثل قطار شهر بازی می مانند از بودن با آنها لذت می برید ولی با آنها به جایی نمی رسید. در کلاس ها و بویژه سمینارها سخنران هایی هستند که سخنانشان و نحوه رفتار و حرکات شان ما را می خنداند و خوشحال مان می کند، افرادی که فقط فروشندگان امید و انگیزه هستند.
ولی وقتی که زمان سپری شده را بررسی می کنید، هیچی یاد نگرفته اید، تبدیل شدیم به یک آدم هیچی ندان پر انگیزه
انجام تمرین های کاربردی و عملی: 
در یکسری از دوره ها نیز بدون توجه به انگیزه یادگیری ، آنقدر تمرین و کار عملی به شما می دهند که انرژی و انگیزه لازم برای انجام فعالیت ها در جهت رسیدن به اهداف را نخواهید داشت.
اگر می خواهید مطلبی را خوب یاد بگیرید و یا یاد بدهید، این نسبت را رعایت کنید.

نوشته های مرتبط: 

کارشناس جذب موفقیت شوید. 

ساختار سازمانی غیر رسمی شرکت

آیین نامه کمیته های شرکت

در سیستم سازی کسب و کار  یکی از فعالیت های کلیدی تعریف و تعیین ساختار ستاد پروژه می باشد. به طور معمول ستاد پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم شامل کمیته هایی نظیر: کمیته های تخصصی، کمیته اجرایی و کمیته راهبری کیفیت می باشد.

کمیته ها جزو ساختار سازمانی غیر رسمی شرکت می باشند.  

به منظور استفاده از مشارکت و همفکری مدیران و کارشناسان مجرب در تصمیم‌سازی مسائل شرکت، هماهنگی و تسهیل در اجرای تصمیمات، تکمیل خلاء‌های ‌وظیفه‌ای و نیز کمک به انجام برخی مأموریت‌های واحدهای رسمی شرکت، کمیته‌ها و کمیسیون‌های فعال اعم از مشورتی و یا تصمیم گیری در سطح شرکت تشکیل می‌گردد. شأن تأسیس و ضرورت ایجاد کمیته ها که مبتنی بر یکی از مستندات موجود، مصوبات و یا سایر مقررات شرکت می‌باشد در آیین نامه کمیته های شرکت بیان می گردد. 

در روش آیین نامه کمیته های شرکت به موارد زیر اشاره می شود:

نام کمیته های مختلف شرکت

ترکیب اعضاء کمیته ها

نحوه تشکیل جلسات

نحوه تعیین رئیس و دبیر کمیته

نحوه انجام فعالیت های هر کمیته  

مهمان عزیز یک نمونه آیین نامه کمیته های شرکت برای مطالعه شما دوستان تهیه شده است. شما بعنوان یکی از مشاوران هوشمند مدیریت، با الگو برداری از این نمونه می توانید آیین نامه متناسب و هماهنگ با گوچکی و بزرگی و نوع کسب و کار خودتان را تدوین می نمایید.  در یک شرکت کوچک یه کمیته می تواند وظایف تمامی این کمیته ها را عهده دار باشد . 

برای دستیابی به نمونه آیین نامه کمیته های شرکت بر روی نوشته زیر کلیک نمایید.

نمونه آیین نامه کمیته های شرکت 

 

نوشته های مرتبط: 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.