ساختار سازمانی غیر رسمی شرکت

آیین نامه کمیته های شرکت

آیین نامه کمیته های شرکت

در سیستم سازی کسب و کار  یکی از فعالیت های کلیدی تعریف و تعیین ساختار ستاد پروژه می باشد. به طور معمول ستاد پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم شامل کمیته هایی نظیر: کمیته های تخصصی، کمیته اجرایی و کمیته راهبری کیفیت می باشد.

کمیته ها جزو ساختار سازمانی غیر رسمی شرکت می باشند.  

به منظور استفاده از مشارکت و همفکری مدیران و کارشناسان مجرب در تصمیم‌سازی مسائل شرکت، هماهنگی و تسهیل در اجرای تصمیمات، تکمیل خلاء‌های ‌وظیفه‌ای و نیز کمک به انجام برخی مأموریت‌های واحدهای رسمی شرکت، کمیته‌ها و کمیسیون‌های فعال اعم از مشورتی و یا تصمیم گیری در سطح شرکت تشکیل می‌گردد. شأن تأسیس و ضرورت ایجاد کمیته ها که مبتنی بر یکی از مستندات موجود، مصوبات و یا سایر مقررات شرکت می‌باشد در آیین نامه کمیته های شرکت بیان می گردد. 

در روش آیین نامه کمیته های شرکت به موارد زیر اشاره می شود:

نام کمیته های مختلف شرکت

ترکیب اعضاء کمیته ها

نحوه تشکیل جلسات

نحوه تعیین رئیس و دبیر کمیته

نحوه انجام فعالیت های هر کمیته  

مهمان عزیز یک نمونه آیین نامه کمیته های شرکت برای مطالعه شما دوستان تهیه شده است. شما بعنوان یکی از مشاوران هوشمند مدیریت، با الگو برداری از این نمونه می توانید آیین نامه متناسب و هماهنگ با گوچکی و بزرگی و نوع کسب و کار خودتان را تدوین می نمایید.  در یک شرکت کوچک یک کمیته می تواند وظایف تمامی این کمیته ها را عهده دار باشد . نمونه آیین نامه کمیته های شرکت یکی از مدارک پیوست نمونه فرآیند سازماندهی و مدیریت سیستم می باشد. 

 

دوست خوبم، در دوره مربیگری کسب و کار یا بیزینس کوچینگ که به دو صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می گردد، ما بطور کامل به نحوه طراحی و پیاده سازی ساختار سازمانی، شرح وظایف، روش های انجام فعالیت های کسب و کار (فرآیندها، روش های اجرایی، دستورالعمل های کاری) در جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت کسب درآمد سازمانی می پردازیم، جهت کسب اطلاعات بیشتر از محتوای دوره و نحوه برگزاری، بر روی نوشته زیر با عنوان مربیگری کسب و کار کلیک نمایید.     

نوشته های مرتبط: 

دوره مربیگری کسب و کار(بیزینس کوچینگ)  

 

محصولات مرتبط: 

نمونه آیین نامه کمیته های شرکت