پرورش تفکر سیستمی

پرورش تفکر سیستمی یا کالیبراسیون، در مراحل طراحی و پیاده سازی سیستم در کسب و کارها، یک روش اجرایی با عنوان روش اجرایی کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری یا روش اجرایی کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری نوشته می شود. 

هدف از تدوین این روش اجرایی، تشریح نحوه کنترل تجهیزات پایش و اندازه‌گیری جهت حصول اطمینان از اینکه این تجهیزات برای استفاده مناسب بوده و از دقت لازم و صحت عملکرد برخوردار بوده و نیز حصول اطمینان از تداوم تناسب و صحت عملکرد آنها که بصورت ادواری مورد بررسی قرار می‌گیرند.

به عبارتی وقتی شما با ابزار اندازه گیری کار می کنید، ابزار سالم و درست کار کند و مقیاس اندازه گیری شما را به درستی نشان دهد.

عکس پرورش تفکر سیستمی

به طور مثال تصور کنید:

ساعت شما به عنوان ابزار اندازه گیری زمان، نیم ساعت عقب باشد. شما همیشه سر کلاس درس، سر قرار ملاقات و غیره دیر می رسید.

ترازو وزن شما را درست نشان نمی دهد.

در ماشین حساب شما به اشتباه ۲ ضرب در ۲ را ۵ تعریف کرده اند.

در تمامی موارد به دلیل کالیبره نبودن ابزار اندازه گیری،  شما تمام تلاش خود را می کنید و به تمامی جوانب دقت دارید اما باز کارها درست از آب در نمی آید.

تصویر پرورش تفکر سیستمی

پرورش تفکر سیستمی یعنی:

منظم کردن و کالیبره نمودن باورها و مقیاس های تصمیم گیری و انتخاب ذهنی است. وقتی باورها و نظام فکری شما تنظیم و کالیبره نباشد، در ظاهر شما تمام سعی و تلاش خود را انجام می دهید ولی کارها درس از آب در نمی آید. 

 وقتی باور دارید که پول بد است و خوشبختی نمی آورد، از صبح زود تا شب با تمام تلاش کار می کنید ولی ثروتمند نمی شوید. 

وقتی حال و احساس خوبی ندارید، با تمام تلاش از شرایط زندگی تان مواظبت می کنید ولی اتفاقات بد را به سمت خود جذب می کنید.

وقتی در مورد رسیدن به هدف تان احساس خوبی ندارید، سالها در حال تلاش و تقلا برای رسیدن به هدف زمان سپری می کنید ولی به هدفتان نمی رسید.

نظم و نظام دادن به زندگی فردی از همان قوانینی پیروی می کند که وقتی می خواهیم به کسب و کارمان نظم و نظام دهیم، پرورش تفکر سیستمی یعنی بهبود عملکرد فردی به همراه بهبود عملکرد سازمانی

دوستان عزیز برای دسترسی به نمونه روش اجرایی کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری بر روی نوشته زیر کلیک کنید.    

QMPQ02-Forms

 چگونه می‌توان با استفاده از قانون ۲۰/۸۰  بر کارایی خود افزود؟

شاید تا‌کنون افرادی را دیده باشید که ظاهراً در طول شبانه روز بسیار درگیر و مشغول هستند، ولی درنهایت کار اندکی را به ثمر می رسانند. آنها تقریباً کل زندگی‌شان به همین منوال می گذرد. زیرا آنها روی فعالیت‌های کم‌اهمیت در حال کار هستند.

چگونه می‌توان با استفاده از قانون ۲۰/۸۰  بر کارایی خود افزود؟

 این قانون می‌گوید در مورد بسیاری از رویدادها، حدود ۸۰ درصد‌ اثرات  از۲۰ درصد علّت‌ها سر‌چشمه می‌گیرد.  قانون  ۲۰/۸۰ یکی از قدرتمند‌ترین ابزار در زمینه‌ی مدیریت زمان و زندگی است. این قانون به ” اصل پارتو ” به افتخار بنیانگذار آن “‌ویلفردو پارتو” اقتصاددان ایتالیایی معروف است. اصل پارتو می‌گوید: افراد جامعه به نظر می‌رسد که به‌طور طبیعی به دو دسته تقسیم شده‌اند.

دستۀ اوّل: اقلیت مهم‌و‌حیاتی:

بیست درصد از مردم بیش از هشتاد درصد ثروت را دراختیار دارند. این  بیست درصد، افراد سطح بالای اقتصادی و اثر‌گذار جامعه را تشکیل می‌دهند.

اقلیتی که به خودشان باور دارند .

اقلیتی که موفق هستند.

اقلیتی که درآمد ایده آل دارند .

اقلیتی که بدن ایده آل دارند.

اقلیتی که به دنبال زندگی معمولی نیستند.

اقلیتی که می توانند هر چه می خواهند انجام دهند.  

اقلیتی که متفاوت فکر می کند و متفاوت رفتار می کند.

از بین این ۲۰% فقط ۱ % زندگی فوق العاده و ایده آلی دارند.

 برای شماره یک بودن باید متفاوت باشی ، ۱ % افرادی که بطور خاصی فکر و رفتار می کنند. گاوبنفش، فیل سفید، … 

به طور مثال به عنوان یک سخنران، ورود به سالن سخنرانی با:

بشکه نگهداری مواد غذایی

نردبان

موتور

لباس ورزشی

دستۀ دوّم:  اکثریت کم‌اهمّیت:

در ‌واقع همان هشتاد درصد سطح پایین جامعه را تشکیل داده‌اند.

اصل پارتو می‌گوید که تقریباً تمام تحرکات اقتصادی، دقیقاً از این قانون تبعیّت می‌کنند. برای مثال همین قانون می‌گوید: 

۲۰ درصد از فعالیت‌ها باعث۸۰ درصد نتیجه‌گیری‌هاست،

۲۰ درصد مشتریان، به‌اندازۀ ۸۰ درصد کل فروش خرید می‌کنند،

۲۰ درصد تولید و یا خدماتی که ارائه می‌شود۸۰ درصد سود را رقم می‌زنند و الی آخر.

        به این معنی است که اگر ما یک لیست شامل ۱۰ عنوان فعّالیت برای انجام داشته باشیم ۲ عدد از این کارها معادل و یا حتی بیشتر از ۸ فعالیت دیگر ارزشمند است. اجرای هر یک از این کارها ممکن است مدّت معینی وقت ما را بگیرد، ولی دو‌تای آنها ۵ تا ۱۰ برابر سایر موارد برای ما مفید خواهد بود. می‌توان حدس‌ بزنیم که یک فرد معمولی بیشتر بر روی کدام‌یک از این موارد تنبلی و تعلّل می‌کند؟

        واقعیّت تلخ این است که اکثر مردم روی همین ۲۰ درصد مواردی که بیشترین ارزش و نتیجه را داراست، دچار تعلّل و تنبلی می‌شوند. یعنی درست در مورد همان ” اقلیت‌های مهم‌و‌حیاتی “، در‌عوض خود را با ۸۰ درصد کم‌اهمیت‌تر درگیر می‌کنند. یعنی ” اکثریت کم‌اهمیت ” که در نهایت نتایج بسیار نا‌چیز و کمی دارد.

        اغلب ارزشمند‌ترین کاری که در هر روز می‌توانیم انجام دهیم، سخت‌ترین و پیچیده‌ترین آن است. در‌مقابل این وسوسه که ابتدا کارهای کوچکتر را سر‌و‌سامان دهیم مقاومت نشان دهیم. همیشه قبل از اینکه فعالیت خود را شروع کنیم، از خود سؤال کنیم، آیا این کار جزء ۲۰ درصد ارزشمند یا۸۰ درصد کم‌اهمیت؟

        به‌خاطر داشته باشیم، پس از مدتی روند انتخاب نوع فعالیّت ما برای انجام، کم‌کم به یک عادت در‌می‌آید که تغییر‌دادن آن بسیار سخت خواهد شد. اگر تصمیم بگیریم تا روزمان را با فعالیت‌های کاری آسان‌تر و کم‌ارزش‌تر آغاز کنیم، این عادت در ما شکل می‌گیرد که همواره مایلیم روی فعالیت‌های کم‌اهمیت‌تر، تمرکز کنیم. به‌هیچ وجه مناسب نیست که ما چنین عادت‌هایی را در خود بپرورانیم و یا سعی در حفظ آنها داشته باشیم.

        توجه کنیم که در‌حقیقت، زمانی که نیاز است تا یک فعالیّت مهم و پر‌ثمر را به‌اتمام برسانیم، احتمالاً با زمانی که برای سر‌و‌سامان بخشیدن به یک کار کم‌اهمیت نیاز داریم، برابر است. تفاوت این است که ما از به‌پایان رساندن فعالیت ارزشمند‌تر و مهم‌تر به طور فوق‌العاده احساس غرور و رضایت می‌کنیم، حال آنکه اتمام آن فعالیت کم‌اهمیت‌تر با صرف همان دقت‌و انرژی، احساس رضایت جالبی را برای‌مان به همراه نخواهد داشت. 

        این قانون می‌تواند به عنوان یک یادآوری روزانه در خدمت ما باشد و به ما یادآوری شود که ۸۰ درصد زمان و انرژی خود را بر ۲۰ درصد آنچه واقعاً مهم است، متمرکز کنیم.

        یک دلیل برای آنکه ۸۰ درصد مردم از نظر اقتصادی درسطح پایین و متوسط قرار دارند این است که از توصیّه‌ها، عادات و باورهای فقیرانه پیروی می‌کنند.  

ما به عنوان مجموعه سیستم سازی کسب و کار (پرورش تفکر سیستمی) حرکتمان را شروع کرده ایم، حال نوبت انتخاب و تصمیم گیری شماست.   

دوست دارید جزء کدام دسته از افراد جامعه باشید.

۱ – اقلیت مهم و حیاتی

یاران امام حسین تقریبا ۷۲ نفر بودند. 

۲ – اکثریت کم اهمیت

لشکر مقابل امام تقریبا ۳۰۰۰۰ نفر بودند. 

اکثریتی که راهی را طی می کنند که راحت تر است. هیچوقت نحوه تصمیم گیری و انتخاب اکثریت نشاندهنده درست بودن کاری نیست!؟ 

همراه و همسفر مجموعه سیستم سازی کسب و کار باشیم و در دوره های آموزشی شرکت کنیم؟ و یا مثل اکثریت مردم راه راحت تر را انتخاب کنم چرا که در دوره شرکت کنم باید از استراحت و تفریح خودم کم کنم، …

چند پرسش:

چند نفر از شما دوستان می خواهید روز به روز در کسب و کارتان پیشرفت بیشتری داشته باشید؟

چند نفر از شما همراهان دوست دارید تا سال آینده جزو ۲۰ % کسب و کارهای موفق در صنف خود باشید؟ 

چند نفر دوست دارید اطلاعاتی کسب کنید که خیلی راحت تر از رقبای خود، صنف خودتان را فتح کنید؟

دوستانی که می خواهند همراه ما باشند، خودشان را تشویق کنند، چرا که انتخاب خوبی انجام داده اید.

اگر می خواهید شروع کنید و همراه ما باشید، به عنوان یک کار متفاوت رو به روی آینه بایستید و تصویر یک فرد متفاوت را بدرستی بنگرید.

با تکمیل فرم عضویت در سایت از آخرین دوره ها و برنامه های ما مطلع خواهید شد.

برای عضویت در سایت فرم زیر را تکمیل کنید.  

login

برای عضویت در سایت
  • نام و نام خانوادگی بدون فاصله و پشت سر هم نوشته شود. برای مثال علیرضاشجاعی، نوشتن نام و نام خانوادگی اختیاری است.
  • برای مثال info@shojaeiyeganeh.ir ، نوشتن آدرس ایمیل ضروری است.
  • وارد کردن شماره تلفن همراه اختیاری است.
 

افسوس، اگر امروز بمیرید!؟

افسوس، اگر امروز بمیرید!؟

چرا اکثر افرادی که توانایی و استعداد بالا دارند، به اندازه تلاش و کوشش و حتی شایستگی خود نتیجه نمی گیرند؟

اگر امروز بمیرید:

چه ایده هایی؟

چه رویاهایی؟

چه توانایی هایی؟

چه استعدادهایی؟

و چه موهبت هایی با شما می میرند!؟

هواپیما با ۶۵ مسافر و هزاران ایده و آرزو شروع به پرواز می کند، ولی هیچ وقت به مقصد نمی رسد. من آرزوی عمر طولانی برای همه شما دوستان دارم. ولی هیچ تضمینی برای زنده ماندن حتی برای یک روز دیگر وجود ندارد!؟

بهترین پیشنهادی که می توانم به شما بکنم، اول از همه به یاد داشته باشید:

 ما از کارهایی که تو زندگی کرده ایم، پشیمان نیستیم. بلکه از کارهایی که انجام نداده ایم پشیمانیم.  

برای من مهم نیست که شما کی هستی، نژاد، سن، مرد یا زن، سفید یا سیاه بودن شما اصلا مهم نیست. چیزی که می دانم این است که شما یک رویا و آرزوی مهم درون خودتان دارید، و آن آرزو را از دنیا مخفی کرده اید. برای انجام آن بهانه می آورید و آن را به تاخیر می اندازید.

از دیگران می شنوید که به شما می گویند: فکر کردی کی هستی،  واقع بین باش، خیال پرداز نباش، … اما در اعماق وجودتان می دانید که به اندازه ظرفیت تان زندگی نمی کنید.

آیا می دانید ثروتمند ترین نقطه دنیا کجاست؟

چین، دبی، آمریکا، … هیچکدام از این کشورها نیست! ثروتمندترین نقطه دنیا قبرستان است. چرا که در قبرستان:

 اختراعاتی را پیدا می کنید که هیچ وقت اختراع نشدن  

کسب و کارهایی که هیچ وقت راه اندازی نشدن

شعرهایی که خوانده نشدن

کتابهایی که هرگز نوشته نشدن

ایده هایی که به کار گرفته نشدن

انسانهایی که مردم هیچوقت متوجه ارزش آنها نشدن

چرا که آنها ترسیده بودند که ریسک کنند.

انسان های زیادی پر می میرند: پر از رویا، پر از استعداد، پر از ایده، پر از مهارت، پر از هوش و پر از توانمندی هایی که دنبالش نرفته اند و هرگز از آنها استفاده نکرده اند، و هیچوقت به دستشان نیاوردند.

ولی یک نکته مهم و یک چیز دیگری را می دانید؟ شما هنوز تو قبرستان نیستید، البته هنوز!

به ما یک فرصت زندگی داده شده است، فرصتی برای خوب بودن، فرصتی برای تلاش،  لحظه ای که رفت دیگر بر نمی گردد.

پس الان خیلی مهمه، باید اینجا باشیم، باید در حال مطالعه این نوشته باشیم، یعنی همین لحظه،و بیشترین استفاده را از این لحظه ببریم، چون که امکان پذیر است. از خواندن این نوشته لذت ببرید و از آن برای به تحقق پیوستن رویا و آرزوی هایتان  انرژی بگیرید.   

اگر فردا برای زنده بودن ما تضمینی وجود نداشته باشد، برای امروز چه کار می کنید. بقیه چیزها دیگر مهم نیست. بقیه روزها را فراموش کنید، امروز را چه کار باید کنیم؟

ما یک فرصت برای زندگی به دست می آوریم، یک شانس تا هر کاری را که می خواهیم، انجام بدهیم. تا خودمان را بسازیم و هر میراث و اثری که می خواهیم از خود به جا بگذاریم.

هر روز و هر لحظه یک شروع دو باره است. همیشه از خودت بپرس: اگر یک روز بیشتر فرصت داشتی،  چه کار متفاوتی انجام می دادی؟

من به عنوان میزبان شما عزیزان و مدرس و مشاور سیستم سازی کسب و کار، یکی از کارهای  متفاوتی که می توانم انجام بدهم، آن است که هر چه را یادگرفته ام، یاد بدهم.       

روزی افسوس نخورم که اطلاعات، دانش و تجربیاتی که شاید میلیون ها یا میلیاردها تومان ارزش دارند را با خودم در قبرستان دفن کرده باشم.   

یکی از مهمترین دلایل فروپاشی ملت ها، سلطنت ها و امپراطوری ها:دین و اعتقاد، رنگ و نژاد، پول و ثروت، پست و مقام نیست، بلکه بی نظمی است. بی نظمی که به دنبالش بی عدالتی را به ارمغان می آورد .

سیستم سازی یعنی نظم و نظام، سیستم سازی یعنی:

میزان حقوق و مزایای کارکنان، بر اساس تحصیلات، تجربیات، مهارت و توانمندی های شان تعیین گردد، نه اعمال سلیقه های شخصی مدیریت 

مسیر رشد و توسعه برای همه کارکنان بر اساس ضوابط مهیا باشد، نه روابط 

افراد به تناسب مهارت و تخصص، کار و تلاش و خدماتی که انجام می دهند، مزد و حقوق دریافت کنند، نه بر اساس جایگاه سازمانی شان 

هر کس حداقل یک شغل داشته باشد، نه اینکه یکی چهار، پنج و شش شغل دارد (مدیر عامل یک شرکت، عضو هیات مدیریه یک شرکت دیگر، رئیس هیات مدیریه یک شرکت دیگر، …) و دیگری بیکار  

     

نمونه ای از بی نظمی و بی عدالتی، و به دنبالش نارضایتی های پنهان و پایین آمدن بهره وری در شرکت ها:   

از یک طرف همایش ها، سمینارها و گردهمایی های سالانه با هزینه های صدها میلیونی برای سطوح مختلف مدیریت برگزار می گردد. و برای اینکه مدیران و کارکنان سطوح بالا لطف کنند و زحمت بکشند و برای نیم روزی به محل برگزاری سمینار تشریف بیاورند و بر روی صندلی های چرمی بنشینند، انواع و اقسام پذیرایی ( میوه و شیرینی، ناهار) و هدایای مختلف گران قیمت (کیف چرمی ، هارد دیسک، …) تدارک دیده می شود.

نتیجه سمینارها چیست؟ بیان حرف های تقریبا کلی و تکراری و قدرشناسی از تعدادی از مدیرانی که …….

از طرف دیگر در همان زمان در آن شرکت، نه تنها اضافه کاری کارکنان سطوح پایین که به طور اجباری می بایست در روزهای تعطیل برای اجرای پروژه یا تولید محصول در محل کار حضور داشته باشند، تایید نمی گردد، کارکنان شرکت های پیمانکار که در شرایط سخت و با پذیرفتن انواع و اقسام ریسک ها و خطرات ایمنی و بهداشتی در حال انجام کار هستند تا سه  و چهار ماه و حتی تا شش ماه حقوق ماهیانه خود را دریافت نکرده اند.

 

نوشته های مرتبط: 

 معرفی کارگاه آموزشی سیستم سازی کسب و کار 

محصولات مرتبط: 

 پیش ثبت نام کارگاه آموزشی سیستم سازی کسب و کار 

به زمانبندی خداوند اعتماد کنید.

به زمانبندی خداوند اعتماد کنید.

این حقیقت است که هیچ کدام از ما دوست نداریم که دوره ی انتظار داشته باشیم .  این آسان است که نا امید شویم.  

بگوییم: خدایا اگر قرار است من در ۶ ماه آینده وارد فصل مناسب بشوم یا ۲ سال آینده وارد فصل مناسب بشوم، چرا همین الان این کار را نمی کنی؟

من را از نا امیدی نجات بده   

فرد مناسب را همین الان بیاور

همین الان به من ارتقاء بده

خداوند می داند که دارد چه کار می کند، اگر او شما را قبل از این که آماده باشید، ارتقاء دهد. این کار رحمت نخواهد بود، بلکه زحمت خواهد بود.

شما نمی توانید آن را تحمل کنید. او باید شما را برای آنچه که در نظر دارد، آماده کند، شما را آنقدر دوست دارد که خیلی زود انجامش دهد.

شاید شما وعده ای در قلب تان داشته باشید، می دانید که خداوند آن را به شما داده است، اما نمی بینید که اتفاقی بیافتد. آن فصل انتظار است، خداوند از آن استفاده می کند تا روی شما کار کند.

اگر امتحان را قبول شوید، اگر ایمان و صبوری داشته باشید، آن گاه رشد می کنید. ماهیچه های روحی تان قوی تر می شوند. شخصیت تان پرورش پیدا می کند.

وقتی پسرمان، “جاناتان” ۱۰ ساله بود، من به او کلید ماشین را ندادم. نگفتم که جاناتان برو با ماشین دوری بزن، من می خواهم تمام چیزهایی را که برای تو نگه داشته ام داشته باشی.

نوشته برگرفته از سخنرانی جول اوستین می باشد، درصورتی که پخش فیلم سخنرانی در فضای سایت به کندی انجام می شود. بی زحمت اصطلاح “جول اوستین آپارات” را در موتور جستجوی گوگل جستجو کنید، به فیلم های آموزشی ایشان از جمله سخنرانی با عنوان “به زمانبندی خداوند اعتماد کنید. “با قابلیت پخش بهتر دسترسی خواهید داشت. 

 

من اجازه ندادم که او ماشین داشته باشد، نه بخاطر اینکه می خواستم چیز خوبی را از او دریغ کنم، او را زمین بزنم و زندگی اش را بدبختانه کنم. من این کار را نکردم چون او را دوست داشتم. من می دانستم که ماشین داشتن او در سن ۱۰ سالگی یک برکت نیست، بلکه یک نفرین است.

گاهی اوقات خداوند دوست داشتن خودش را از طریق دادن چیزی به ما نشان نمی دهد، بلکه از طریق چیزهایی که برایمان نگه می دارد، نشان می دهد.        

اگر خداوند اجازه می داد با آن فرد اولی که واقعا می خواستید با او ازدواج کنید، ازدواج می کردید، ممکن بود امروز اینجا نباشید. حداقل با ذهن درست اینجا نباشید. او آینده شما را محدود می کرد.

خداوند می داند که ما چه چیزی را می توانیم تحمل کنیم. پس گاهی برای اینکه از ما محافظت کند، می گوید: الان نه

با او مبارزه نکنید، به زمانبندی اش اطمینان کنید.

“نه” به معنی هرگز نیست، یعنی اینکه “الان” زمان مناسبی نیست.

جاناتان الان یک ماشین دارد . او فقط باید بزرگ می شد، تمام این ها جزیی از فرآیند بود.

یک پدر خوب می تواند یک هدیه خوب داشته باشد، اما آن را در زمان اشتباهی نمی دهد.

خداوند یک پدر خوب نیست، بلکه یک پدر عالی است. او هدایای عالی دارد که برای شما نگه داشته است. او بیشتر از آنچه که شما بخواهید و فکرش را بکند، دارد.

چیزی که من می گویم این است که اگر تا به حال آن را به شما نداده است، نا امید نشوید. به رشد کردن ادامه دهید، به خوب بودن با مردم ادامه بدهید. به قبول شدن در امتحان الهی ادامه دهید.     

برگرفته از سخنرانی جول اوستین به همراه فیلم سخنرانی موجود در آپارات   

دوستان پیشنهاد می کنم در محیط موتور جستجوی گوگل، نام جول اوستین را جستجو کنید. در سایت آپارات سخنرانی های خیلی خوب و ارزشمندی از ایشان وجود دارد. بنده تا بحال تعدادی از این سخنرانی ها را دیده و بررسی کرده ام، در هر سخنرانی یک مطلب و یک نکته جدید و ارزشمند برای تقویت ارتباط موثر شما با خداوند وجود دارد.   

با خودتان در صلح باشید.

با خودتان در صلح باشید.

شما نباید در گذر زندگی احساس بدی نسبت به خودتان داشته باشید.

دست از تمرکز کردن بر اشتباهاتتان بردارید .

دست از ضربه زدن به خودتان بردارید .   

یکی از بدترین اشتباهاتی که شما می توانید مرتکب شوید، آن است که در گذر زندگی بر علیه خودتان باشید.

نوار پخش کننده صدای ضبط شده منفی را خاموش کنید.

نوشته برگرفته از سخنرانی جول اوستین می باشد، درصورتی که پخش فیلم سخنرانی در فضای سایت به کندی انجام می شود. بی زحمت اصطلاح “جول اوستین آپارات” را در موتور جستجوی گوگل جستجو کنید، به فیلم های آموزشی ایشان از جمله سخنرانی با عنوان “با خودتان در صلح باشید. “با قابلیت پخش بهتر دسترسی خواهید داشت. 

 

(ارتباط موثر با گذشته)

خیلی از مردم سراغ احساس اشتباهی در درونشان می روند آنها واقعا از کسی که بودند،  خوششان نمی آید.

آنها بر اشتباهات و ضعف هایشان تمرکز می کنند، آنها به طور دائم از گذشته خودشان انتقاد و عیب جویی می کنند.

آنها فیلمی را که از تمام کارهای اشتباهی که کرده اند، ضبط شده است دائما تمام مدت در ذهنشان پخش می کنند.   

تو بی حوصله و عجول هستی (در گذشته عجولانه در سرمایه گذاری مشارکت کردی و ضرر کردی)

تو رژیم ات را خراب می کنی (ماه پیش رژیم گرفته بودی ولی رعایت نکردی)

تو عصبانی هستی(یکبار در خانواده عصبانی شده ای و به تو گفته اند چقدر عصبانی هستی)

تو باید از خودت خجالت بکشی (یک بار گناهی انجام داده ای …)

…..

آنها تعجب می کنند که چرا خوشحال نیستند، این بخاطر آن است که آنها درگیر یک جنگ در درونشان هستند.

(ارتباط موثر در زمان حال)

تو به اندازه کافی جذاب نیستی

تو به اندازه کافی نظم نداری

من به محض اینکه پنج کیلو گرم وزنم را کم کنم، حس خوبی خواهم داشت.

من به محض اینکه آن پست سازمانی را داشته باشم، حس خوبی خواهم داشت.

…..

از جایی که هستید لذت ببرید، شما باید یاد بگیرید که از شکوه و عظمتی که هم اکنون دارید، لذت ببرید.

شاید زمینه هایی باشد که می دانید نیاز به بهبود یافتن دارید، اما نا امید بودن از خودتان کمکی به شما نمی کند. این تفکرات به شما کمک نمی کنند که به جلو حرکت کنید.

شما باید دقیقا خودتان را همان جایی که هستید با تمام اشتباهات و نقص هایتان بپذیرید.   

اگر شما این را درک نکنید آنگاه در گذر زمان از خودتان خوشتان نخواهد آمد، چون به محض اینکه بر یک ضعف غلبه کنید و آن را از لیست تان خط بزنید، خداوند چیز دیگری را به شما نشان می دهد که نیاز دارید آن را بهبود بدهید، و این چرخه هرگز تمام نمی شود. 

چرا دست از فکر کردن در مورد اینکه شما در همه چیز مشکل دارید ، برنمی دارید،

و شروع به فکر کردن در مورد اینکه چه چیزهای درستی در شما وجود دارد، نمی کنید؟ 

نکته اینجاست که شما یک محصول نهایی نیستید، خداوند هنوز دارد روی شما کار می کند. خداوند ما را از شکوه و عظمتی به شکوه و عظمتی دیگر تغییر می دهد.

خداوند سفالگر است و ما سفال او، اوست که شما را می سازد و به شما مدل می دهد. شاید تغییرات به سرعتی که شما دوست دارید اتفاق نیفتد، ولی شما جدول زمانبندی خداوند را کنترل نمی کنید.

آیا در طول فرآیند به او اعتماد می کنید؟

آیا خودتان را در شکوه و عظمتی که هم اکنون در آن هستید، قبول می کنید؟ من می دانم که خداوند سفالگر من می باشد، روی این چرخه سفالگری خواهم ماند و تمام تلاش خود را می کنم. می دانم که طبق جدول زمانبندی خدا، من را تغییر خواهد داد.

این نگرش است که به خداوند اجازه می دهد تا کار کند، نه اینکه همیشه به خودتان ضربه بزنید. همه توجه شما به خداوند و آفریننده و تمام کننده ی سرنوشت تان باشد.

فکر کردن به اینکه به اندازه کافی خوب نیستید، شما را از آنچه که خداوند برای شما در نظر گرفته است، منحرف می کند.

مشکل اینکه خودتان را دوست نداشته باشید، این است که تنها فردی که شما نمی توانید از او دور شوید خودتان هستید.

شما می توانید از رئیس تان دوری کنید.

شما می توانید از همسایه تان دوری کنید.

شما می توانید ….

اما شما هرگز نمی توانید از خودتان دوری کنید.

شما با خودتان از خواب بیدار می شوید.

شما با خودتان صبح دوش می گیرید.

شما با خودتان به سر کار می روید.

شما حتی با خودتان به تعطیلات آخر هفته می روید.

اگر از خودتان خوشتان نمی آید در زندگی احساس بدبختی خواهید کرد.

بر علیه خودتان نباشید. 

تصویر با خودتان در صلح باشید.

مشخصات افرادی که با خودشان در صلح نیستند:

خیلی ساده ناراحت می شوند.

تمام عمر ناراحتند.

از خودشان ناامیدند.

فکر می کنند نمی توانند کاری را انجام بدهند.

….

این افکار نه تنها مانع لذت بردن شما از زندگیتان می شود، بلکه مانع بهبود یافتن و رشد شما نیز می شود.

تمرکز کردن بر ضعیف هایتان شما را از هدفتان منحرف می کند.  

همه ما ضعف هایی داریم، حتی یکنفر کامل و بی نقص وجود ندارد .

تمرینات اصلاح نظام باورها

من با فروتنی می گویم که خودم را دوست دارم، از کسی که هستم خوشحالم و به کسی که خداوند خلق کرده افتخار می کنم.

من متکبر نیستم، بلکه قدر خوبی هایی که خداوند به من داده است را می دانم .

من می دانم که نور چشمش هستم، می دانم که شاهکار خلقتش هستم.

من می دانم که دارایی با ارزشی برای خداوند هستم، با دقت و زیبا ساخته شده ام.

من سرم را بالا می گیرم و از زندگی لذت می برم و می دانم خداوند من را به جایگاهی که باید باشم می رساند.

این خیلی قدرتمند است وقتی بتوانید بگویید: من کسی را که هستم دوست دارم، من احساس خوبی در مورد خودم دارم، من به کسی که خداوند خلق کرده افتخار می کنم. 

دوستان پیشنهاد می کنم در محیط موتور جستجوی گوگل، نام جول اوستین را جستجو کنید. در سایت آپارات سخنرانی های خیلی خوب و ارزشمندی از ایشان وجود دارد. بنده تا بحال تعدادی از این سخنرانی ها را دیده و بررسی کرده ام، در هر سخنرانی یک مطلب و یک نکته جدید و ارزشمند برای بهبود عملکرد فردی و تقویت ارتباط موثر شما با خداوند وجود دارد.   

یادآوری: دوستان بزرگوار همراه و همسفر سایت آموزش سیستم سازی کسب و کار و کانال پرورش تفکر سیستمی shojaeiyeganeh@ ، من بعنوان میزبان شما عزیزان وقتی مطلب جالب و ارزشمندی را بررسی و مطالعه می کنم. آن را با هدف انتقال اطلاعات برای مطالعه و استفاده شما در فضای سایت و کانال بارگذاری می کنم. هدف از آوردن این مطالب که جزو محصولات خودمان نیست و از محصولات دیگران و محتوای موجود در فضای اینترنت که برای همه قابل استفاده می باشد، فقط و فقط استفاده شما دوستان از محتوای این مطالب ارزشمند و مورد تایید می باشد. هدف تبلیغ و یا تایید اعتبار شخص یا کانال یا سایت خاصی نیست.    

به رویاهای خود متعهد بمانید.

به رویاهای خود متعهد بمانید.

 

در سال ۱۹۶۰ یک مرد جوان یک پیتزا فروشی در میشیگان باز کرد. او یتیم بود و در یتیم خانه بزرگ شده بود. او ۹۰۰ دلار قرض کرد و آن پیتزا فروشی کوچک را راه انداخت .

هر اتفاقی بدی برایش رخ داد.

یک شریک تجاری به او رجوع کرد و چندین هزار دلار او را دزدید، سرمایه اش از دستش رفت .

در سال ۱۹۶۸ ساختمانش آتش گرفت، شرکت بیمه به ازای هر یک دلار خسارتش یک پنی به او داد .

او می توانست نا امید شود، فکر کند که قسمت نیست رویایش اتفاق بیافتد.

آن مرد جوان به رویای خودش متعهد ماند. 

او یک ایده داشت، به جای اینکه مردم بیایند پیتزای خودشان را بگیرند، او تصمیم گرفت که پیتزا را برای مردم ببرد. او اولین سرویس ارسال غذا را راه انداخت و ان را ” دومینو”  نامید.

او با یک رستوران و ۹۰۰ دلار شروع کرد. امروز بیش از ۶۰۰۰ شعبه دومینو وجود دارد .       

چند سال بعد او “تام مانیکن” کمپانی اش را به قیمت ۱ میلیارد دلار فروخت. او به طور باورنکردنی سخاوتمند بود. او به کودکان تندگدست در سراسر دنیا کمک می کند.

نوشته برگرفته از سخنرانی جول اوستین می باشد، درصورتی که پخش فیلم سخنرانی در فضای سایت به کندی انجام می شود. بی زحمت اصطلاح “جول اوستین آپارات” را در موتور جستجوی گوگل جستجو کنید، به فیلم های آموزشی ایشان از جمله سخنرانی با عنوان “به رویاهای خود متعهد بمانید “با قابلیت پخش بهتر دسترسی خواهید داشت. 

 

منظور من چیست؟

وقتی متعهد بمانید، خداوند درهایی را باز می کند که شما هرگز نمی توانستید باز کنید. خداوند بیش از آنچه فکر می کنید، به شما پاداش می دهد.

شاید شما دلایل بسیاری برای رها کردن رویایتان دارید، ناامیدی ها و موانع زیادی را تجربه کرده باشید، اما بدانید تمام این سختی ها بخشی از فرآیند است.

وقتی زمین می خورید باید دو باره بلند شوید. خداوند شما را تا اینجا نیاورده که رهایتان کند، متوسط باقی نمانید.

خداوند شما را برای بزرگی و عظمت خلق کرده است، در وجود شما چیزی وجود دارد که باعث شده است ثابت قدم بمانید، چیزی که هیچ کس دیگری ندارد . هیچ کس دیگری نمی تواند انجامش دهد.     

خداوند یک بذر در وجود شما نهاده است، پس شما می توانید اثر خودتان را بگذارید .

اجازه ندهید که مردم شما را از تحقق رویایتان منصرف کنند.

اجازه ندهید که افراد بازنده شما را متقاعد کنند که تسلیم شوید.

اجازه ندهید که تاخیرها و خارج شده از مسیر اصلی شما را ناامید کند.

وقتی که خداوند رویایی را در قلب شما قرار می دهد، هیچگاه از قلب تان بیرون نمی رود.

شما می توانید آن را سرکوب کنید، به آن بی توجه ای کنید، اما آن دانه هنوز زنده است.

افراد دیگر شاید به شما بگویند نه اما وقتی خداوند بگوید بله، “بله ی” خداوند ” نه” آنها را باطل می کند.

“بله ی” او آنچه را که مردم به شما می گویند را کنار می زند.

به رویاهای خود متعهد بمانید.  

دوستان پیشنهاد می کنم در محیط موتور جستجوی گوگل، نام جول اوستین را جستجو کنید. در سایت آپارات سخنرانی های خیلی خوب و ارزشمندی از ایشان وجود دارد. بنده تا بحال تعدادی از این سخنرانی ها را دیده و بررسی کرده ام، در هر سخنرانی یک مطلب و یک نکته جدید و ارزشمند برای تقویت ارتباط موثر شما با خداوند وجود دارد.   

 

قانون جذب در مورد ازدواج کاربرد دارد?

آدرس دهی نوشته در سایت: سیستم سازی کسب و کار/ بهبود عملکرد کارکنان / ارتباط موثر با خود  

پاسخ به سوالات: قانون جذب در مورد ازدواج کاربرد دارد?

یکی از اندیشه های ثروت آفرینی که در کانال پرورش تفکر سیستمی در ارتباط موثر با خودتان مطرح شد، قانون جذب بود .

اندیشه ثروت آفرین شماره ۲ -۲ – قانون جذب، به هر چیزی فکر کنید، همان را به سمت خود جذب خواهید کرد.  

  اینک که با قانون جذب و طرز کار ضمیر ناخودآگاه آشنا شدید می دانید که به هر چیزی فکر کنید و هر چه در ضمیر ناخودآگاه خودتان ضبط کنید در جهان وجودتان به گونه ای خاص ظاهر خواهد شد .

 به هر چیزی فکر کنید و هر تصویر که شما در ذهنتان می بینید ، عکسی است که به ضمیر ناخودآگاه منتقل می شود .

قانون جذب در مورد ازدواج کاربرد دارد.

اگر ازدواج نکرده اید، به آن همسر دلخواه و مشخصاتی را که مایلید در شریک زندگی آینده تان وجود داشته باشد فکر کنید و در ذهنتان تصویر همسر مورد علاقه خودتان را شبیه سازی کنید.

چه ویژگی ها و چه خصوصیاتی، با تمام مشخصات فیزیکی و شخصیتی که در نظر دارید. کائنات به کمک شما می آیند و او را  در مسیر زندگی تو قرار خواهند داد.

انسان همانند رسیور یا گیرنده امواج رادیویی و ماهواره ای است. روی هر فرکانسی خودتان را تنظیم کرده باشید، موج یا کانال مربوطه را دریافت می کنید. 

برای آقا پسرها انتخاب همسر ایده آل ، هر جوانی برای انتخاب زنی که بتواند همسر ایده آل برای او گردد می تواند از روش زیر استفاده نماید.

من به سوی زنی گرایش دارم که سازگاری کامل با من داشته باشد . توافق من و او توافقی روحی است و من می دانم که قادر خواهم بود به این زن عشق و نور و آرامش و سعادت و شادی ارزانی نمایم . من اطمینان دارم که خواهم توانست برای او زندگی توام با مهر و محبت و خوشبختی و شادکامی فراهم سازم .

 از هم اکنون می توانم تصور کنم که همسر ایده آل من دارای این صفات و خصوصیات است. زنی است وفادار و فهمیده و واقع بین و بلند نظر ، خوش خلق و مهربان و حلیم و بردبار ، ما هر دو در صدد یافتن یکدیگر هستیم و در زندگی ما جز حقیقت و صفا و یکدلی وجود نخواهد داشت . حالا من آماده زندگی با چنین زنی هستم .

در همان حال که خصال و صفات حمیده ای برای شریک زندگی آینده خود در ذهن ترسیم می کنید و آنها را به ضمیر ناخودآگاه خویش می سپارید و از آن مشخصات اشباع می سازید ، جریانات ضمیر خواستهای شما را به مرحله اجرا در خواهد آورد .   

عکس قانون جذب برای ازدواج کاربرد دارد.

و یا بالعکس برای دختر خانم ها، پیدا کردن شوهر دلخواه ، با این تکنیک وارد عمل شوید . شب روی کاناپه ای بنشینید و اعصاب و عضلاتتان را آرام نمایید و چشم ها را ببندید و پس از این که آمادگی کامل در قبول ایده ها پیدا کردید با ضمیر ناخودآگاه  شروع به صحبت نمایید .

   من مردی را می پسندم که شریف ، صدیق ، وفادار ، مهربان ، آرام و نجیب باشد .  این صفات و  مشخصات مرد دلخواه من است که در  ضمیر ناخودآگاهم رسوخ می کند . در حالی که من در باره این خصوصیات به تفکر مشغول می شوم آنها در من زنده می شوند و در ضمیر ناخودآگاه  من تجسم عینی پیدا می کند . من اطمینان دارم که قانونی به نام جذب یا جاذبه وجود دارد و من خواهم توانست به موجب این قانون مردی را به سوی خود جذب کنم . من اطمینان دارم که می توانم در خوشی و سعادت این مرد مشارکت نمایم . او ایده آل های مرا دوست دارد و من هم با او مخالفتی ندارم ، او درصدد تغییر من نیست همان طور که من به این فکر نیستم ، بین ما عشق و آزادی و احترام متقابل وجود خواهد داشت .

   این روش تلقین را چند بار ادامه بدهید تا ذهن شما از آن اشباع شود . آنگاه قادر خواهید گشت همسری را با مشخصاتی که به ضمیر سپرده اید برای زندگی زناشویی انتخاب کنید . هوش باطن شما راهی فرا روی شما خواهد گشود و یک بار دیگر نیروی لایتغیر و غیر قابل مقاومت ضمیر ناخودآگاه سفارش شما را انجام خواهد داد . در زندگی از عشق و فداکاری و همکاری دریغ نورزید . 

افرادی که به ازدواج و همسر دلخواهشان فکر نمی کنند و خود را تنظیم نکرده اند، آن شخص مورد نظر در مسیر شان قرار نمی گیرد و یا اصلا همانند یک گیرنده خاموش آمادگی شناسایی و کشف و دریافت او را ندارند. 

وقتی با دوستانی که از سن ازدواج شان سالها گذشته است صحبت می کنم و می پرسم چرا ازدواج نمی کنی؟  صحبت های آنها نشان می دهد که فکر خود را در مسیر آنچه نمی خواهند تقویت کرده اند. برخی از جمله هایی که به طور معمول از این قبیل افراد شنیده می شود به قرار زیر است:

دختر خوب و مناسب برای ازدواج پیدا نمی شود.

همه دخترها به دنبال پولند.

معمولا این افراد تمرکز توجه و فکرشان بر روی آمار طلاق و مشکلات خانوادگی است. درصورتی که باید بر روی ازدواج های موفق و زندگی های عاشقانه توجه و تمرکز نمایند. ذهن این افراد همانند دلفین ها شرطی شده است. حتی اگر دختر خوب و مناسب در مسیر زندگی شان قرار بگیرد آنقدر فکرشان را بر روی مشکلات خانوادگی و آمار طلاق متمرکز کرده اند، که با داشتن افکار منفی و آلودگی های فکری می ترسند آن اتفاق ها برای آنها هم تکرار شود لذا می ترسند و پا پیش نمی گذارند.

در فایل صوتی شماره ۶ در کانال پرورش تفکر سیستمی به آدرس  Shojaeiyeganeh@ به پرسش ” تغییر و اصلاح نظام باورها یعنی چه؟” بطور کاملتری پاسخ داده ام ولی در اینجا لازم است داستان دلفین ها را یادآوری کنم.

دکتر ادن رایل یک فیلم آموزشی در مورد محدودیت‌های تحمیلی تهیه کرده است. نام این فیلم “می توانید بر خود غلبه کنید ” است. 

در این فیلم یک نوع دلفین در تانک بزرگی از آب قرار می‌گیرد نوعی ماهی که غذای مورد علاقه دلفین است نیز در تانک ریخته می‌شود.

دلفین به سرعت ماهیها را می‌خورد . دلفین که گرسنه می‌شود تعدادی ماهی دیگر داخل تانک قرار می‌گیرند ولی این بار در ظروف شیشه‌ای دلفین به سمت آنها می‌آید ولی هر بار پس از برخورد با محافظ شیشه‌ای به عقب رانده می شود پس از مدتی دلفین از حمله دست می‌کشد و وجود ماهی‌ها را ندیده می‌گیرد.

محافظ شیشه‌ای برداشته می‌شود و ماهی‌ها در داخل تانک به حرکت در می‌آیند آیا می‌دانید چه اتفاقی می‌افتد؟ دلفین از گرسنگی می‌میرد غذای مورد علاقه او در اطرافش فراوان است ولی محدودیتی که دلفین پذیرفته است او را از گرسنگی می‌کشد.

 

پس از ازدواج نیز دائما بر روی نکات مثبت همسرتان فکر کنید، و انتظار آنچه که از او دوست دارید، داشته باشید. تعارض و اختلاف نظر طبیعی است. نحوه برخورد با سلیقه ها و اخلاقیات مختلف اهمیت دارد. 

 

 نوشته های مرتبط:

همسرتان را پنج ثانیه تحسین کنید.    

موفقیت یک شبه

آدرس نوشته در سایت: سیستم سازی کسب و کار/ بهبود عملکرد فردی / ارتباط موثر با خود 

یک فکر سمی /  یک باور منفی

حتی یک لحظه هم این افکار را باور نکن!

باور منفی : موفقیت یک شبه صورت می گیرد.   

 

تحلیل باور: 

این موضوع را حتما می دانید، یک برنامه نویس کامپیوتری برنامه ای را نوشت و آن را خیلی سریع به قیمت بالایی فروخت. این داستان شاید به نظر واقعی بیاید، اما شرط می بندم این همه داستان نیست.

اگر بروید و بیشتر تحقیق کنید. آن مرد قبل از آن ۳۰ برنامه نوشته و او در آن موضوع تخصصی فوق لیسانس یا دکترا گرفته است.

او برای بیست سال روی این موضوع کار کرده است.

  

نحوه تغییر و اصلاح باور

باور مثبت : 

 این بسیار جالب است، موفقیت یک شبه شما همواره نتیجه ی همه ی آنچه که شما در زندگی تان تا آن لحظه انجام داده اید، می باشد. 

داستان یوسین بولت:

یوسین بولت Usain Bolt  دونده جامائیکایی دو سرعت و سریعترین انسان جهان، قهرمان المپیک و رکورددار دو ۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر، در سه المپیک مجموعا کمتر از ۲ دقیقه دوید و ۹ مدال طلا کسب کرد و ۱۱۹ میلیون دلار پول به دست آورد.

اما او برای رسیدن به آن ۲ دقیقه بیش از ۲۰ سال تلاش و تمرین کرد. تمرین هایی نظیر دویدن در استخر آب، … 

 

داستان مایکل فلپس

مایکل فلپس Michael Phelps  شناگر آمریکایی که در چند دقیقه ۲۸ مدال المپیک را به دست آورد،  او پر افتخارترین قهرمان تاریخ بازی های المپیک می باشد.

او از پنج سالگی شنا را آغاز کرد، در هفت سالگی از این که سرش را زیر آب ببرد می ترسید و به همین دلیل مربیان به او اجازه می دادند که به پشت شنا کند، به همین دلیل کرال پشت اولین مهارتی بود که فرا گرفت.  

اکثر شنا گرها تمرینات سخت باورنکردنی دارند.

مایکل فلپس این تمرینات را ۲ تا ۳ بار در روز انجام می داد. بقیه شناگرها به او می گفتند تو دیوانه ای، باورهایش اجازه نمی داد تسلیم شود.

مایکل می گفت: اگر راحت بود هر کسی انجامش می داد. همه سختی می کشند ولی مهم این که بتوانی پاشی و به راحت ادامه دهی

تجربه شخصی:

چند سال پیش مشاور سیستم سازی شرکت صنایع غذایی بهتک تولید کننده بستنی بودم، یکی از صاحبان (شرکت دو شریک داشت آقایان ملازاده و مرجانی) شرکت اگر اسمش را به درستی بیاد داشته باشم، به نام آقای مرجانی می گفت: من در زمان جوانی در یک شرکت صنایع غذایی تولید کننده بستنی به عنوان کارگر کار می کردم. از آنجایی که از شهرستان آمده بودم،  محل شرکت خوابگاه ما بود و روزهای تعطیل نیز در شرکت می ماندیم .

بعضی روزها با عشق و علاقه به دستگاه ها و ماشین آلات سر می زدم و ور می رفتم، آنها را تمیز می کردم، روغن کاری می کردم و نسبت به نحوه کارکردن شان کنجکاو بودم، سایر دوستان و همکاران می گفتند مگه تو دیوانه ای که این کارها را بطور رایگان انجام می دهی،

سال ها گذشت و آن دوستان هنوز کارگرند و من کارخانه دار، موفقیت امروز من، حاصل سالها کارگری، تلاش و یادگیری است.

در هر کسب و کاری هستید حتی اگر امروز کارگر یا کارمند و حقوق بگیر هستید، با فکر یک صاحب کسب و کار کار کنید نه با فکر یک کارگر            

در بیشتر پرونده های قضایی، یک طرف انسان هایی هستند که می خواستند سریعتر به موفقیت برسند. پیش خرید ساختمان، سرمایه گذاری در موسسات مالی نا معتبر که نرخ سود بیشتری دارند، … رشد و توسعه کسب و کار و موفقیت مثل رشد گیاه نیاز به زمان دارد .  

 

پاد زهرها / تمرین یا دعوت به اقدام :

اگر به دنبال کسب درآمد با صبر و حوصله و از طریق عشق و علاقه خود هستید، مراحل زیر را پیشنهاد می کنم که طی کنید.

۱ – یک موضوعی که مورد علاقه شماست انتخاب و در مورد آن اطلاعات کسب کنید.

موضوع مورد علاقه می تواند هر چیزی باشد، آرایشگری، آشپزی، گردشگری، مکانیکی، نقاشی، سخنرانی و فن بیان، بازاریابی و فروش، خطاطی، بازیگری، یک رشته ورزشی، یک رشته هنری، ….، 

در مورد آن اصلاعات کسب کنید، مثلا ۱۰ کتاب بخوانید.

برای نمونه: رشته تحصیلی من مهندسی صنایع کرایش تحلیل سیستم ها بود. در شرکت هایی که به صورت تمام وقت کار می کردم  در واحد سیستم ها و روش ها یا مهندسی سیستم ها یا تضمین کیفیت کار کرده ام. و به صورت نیمه وقت به عنوان مشاور در زمینه طراحی و پیاده سازی سیستم با شرکت ها قرارداد ارائه خدمات مشاوره منعقد می کردم. موضوع مورد علاقه من سیستم سازی است.  

۲ – با پنج نفر که در آن زمینه فعالیت می کنند ملاقات و گفتگو کنید.

برای نمونه میزبان شما با دوستان زیادی که کارشان سیستم سازی کسب و کار است، و مدیران و صاحبان کسب و کارهای مختلف در زمینه سیستم سازی و رشد و توسعه کسب و کار ملاقات و گفتگو داشته ام . 

۳ – شغل مورد علاقه خود را برآورد کنید.

برای علاقه خود و اینکه بدانید آیا می تواند به عنوان یک شغل تعریف شود یا نه، این سئوالات را از خود پرسیده و هزینه های اولیه ی آن را برآورد کنید.

۳ -۱ – آیا دنیا به این شغل احتیاج دارد؟ این شغل کدام مشکل مردم را حل می کند؟

۳ – ۲ – آیا من در شغل مورد علاقه خودم خوب هستم؟ آیا در این زمینه استعداد مادرزادی نیز دارم؟

۳ – ۳ – آیا می توانم از پس هزینه های ایجاد این شغل برآیم؟

توجه داشته باشید که در اینجا سئوال ها فقط مربوط به پول نیست، بلکه باید در مورد صرف زمان و انرژی لازم برای شغل مورد علاقه خود بررسی به عمل آورید .   

برای نمونه موضوع مهارت و تخصص میزبان شما، سیستم سازی کسب و کار

پاسخ به پرسش آیا دنیا به این شغل احتیاج دارد ؟

 امروزه رقابت شدیدی در فضای کسب و کارها وجود دارد. یا باید خودتان را از طریق سیستم سازی با آخرین علوم و تکنولوژی و ماشین آلات، روش های مدیریتی، کارکنان حرفه ای در جهت بهبود بهره وری کسب و کار تجهیز کنید و یا با دنیای کسب و کار خداحافظی کنید.

 پاسخ به پرسش آیا من در شغل مورد علاقه خوب هستم؟ 

من به عنوان مشاور پرورش تفکر سیستمی و سیستم سازی کسب و کار در زمینه طراحی و پیاده سازی روش های مدیریتی (ساختار سازمانی، فرآیندها، روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری) اگر نگویم بهترینم، می توانم با اطمینان کامل بگویم که جزو بهترین ها هستم.  

پاسخ به پرسش آیا می توانم از پس هزینه های ایجاد این شغل برآیم؟ 

کار یک مشاور به نوعی شبیه کار یک مدرس و معلم است. یعنی آموزش و یادگیری و یاددادن، به نظرم بزرگترین دارایی و سرگرمی انسان شناخت و آگاهی است. عشق و علاقه و سرگرمی من یادگیری و یاددادن است. امروز که خدا را شکر بیش از چهار دهه از عمرم گذشته هیچ هدف خاصی برای روزهای باقیمانده عمرم بجز یادگیری و یاددادن ندارم .

خدا را شکر تمام وقتم را یا به عنوان شاگرد در حال مطالعه و یادگیری هستم و یا به عنوان یک مشاور یا سخنران در حال آموزش و یاددادن هستم.

از نظر صرف زمان که هر وقت فرصت داشته باشم یا مطالعه می کنم، یا نتایج مطالعات و تجربیات کاری را مرتب و سازماندهی می کنم، یا در سمینارها و دوره های آموزشی سایر اساتید شرکت می کنم، یا از فایل های آموزشی صوتی و تصویری آنها استفاده می کنم…. در مجموع یکی از سرگرمی ها و تفریح های من کسب و کارم می باشد.

یک آپارتمان داشتم که دست مستاجر بود، با هدف داشتن یک دفتر اداری آپارتمان را فروختم و برای ارائه خدمات مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی یک واحد اداری خریدم.  در گذشته به صورت نیمه وقت با شرکت ها قرارداد منعقد می کردم و بطور معمول به عنوان مشاور در طی یکسال فقط با یک شرکت همکاری داشتم.

امروز هدف شغلی ام را تغییر دادم و دیگر قرارداد خدمات مشاوره طراحی و پیاده سازی سیستم با یک شرکت را قبول نمی کنم.  هدفم فقط جمع آوری نتایج مطالعات، تحقیقات، تجربیات کاری و تهیه محصولات آموزشی(جزوه، کتاب، فایل های صوتی و تصویری، برگزاری دوره و سمینار و کارگاه ) و ارائه خدمات مشاوره راهنمایی یا مربیگیری، برای دوستان علاقمند و مدیران و صاحبان کسب و کار می باشد .      

۴ – یک دامنه را در این زمینه به نام خود ثبت کنید و سایتی را در باره ی آنچه به آن علاقه دارید، راه اندازی کنید و در باره ی آن موضوع بنویسید.

در ضمن شما مجبور نیستید کار فعلی خود را کنار بگذارید، تا موقعی که کار مورد علاقه تان به عنوان یک شغل دائمی تثبیت نشده و به درآمد زایی قابل توجه نرسیده باید شغل فعلی خود را حفظ کنید.  

برای نمونه من سایت آموزش سیستم سازی کسب و کار و کانال تلگرام پرورش تفکر سیستمی، را راه اندازی کرده ام. در باره این موضوعات مطلب می نویسم و تعدادی محصول نیز تولید کرده ام که خدا را شکر فروش خوبی داشته اند.     

۵ – مشتریان، مخاطبین و همسفران  خود را بیابید؟

پیدا کردن افرادی که با شما هم علاقه هستند در حقیقت به معنای مشخص کردن بازار هدف شما نیز می باشد. در هر زمینه مطمئن باشید که افرادی هستند که علاقمند به استفاده و یادگیری مهارت شما را دارند.

برای نمونه به مرور تعداد اعضای کانال پرورش تفکر سیستمی و سایت آموزش سیستم سازی کسب و کار، در حال افزایش می باشند. یعنی پیدا کردن مشتریان، مخاطبین و همسفرانی که با من و ما هم علاقه هستند.  

در آینده وقتی(شروع سال ۹۷) وقتی بخواهم دوره های حضوری برگزار کنم، به راحتی می توانم برای دوستان علاقمند اطلاع رسانی کنم و مطمئن باشید که تعداد زیادی از شما دوستان علاقمند، مدیران و صاحبان کسب و کار، شرکت کنندگان دوره ها خواهید بود.

این کار در حال حاضر کار دوم من برای روزهای تعطیل و روزهای آخر هفته می باشد، بدون هیچگونه عجله و با آرامش کامل هدفم را دنبال می کنم. در آینده پس از اینکه سفر خوب و زیبای دنیای کارمندی در یکی از بهترین شرکت های ایران را سپری کردم، این کار را به صورت تمام وقت انجام خواهم داد.

یکی از هدف های پرورش تفکر سیستمی، لذت بردن از لحظه لحظه زندگی است. امروز که کارمندم از حضور در محل کارم، داشتن همکاران صمیمی، انجام کار مورد علاقه لذت می برم، خدایا شکرت ولی هدف های بزرگتری در سر دارم.

می خواهم بگویم که هدف داشتن به این معنی نیست که شما از وضع موجود زندگی تان راضی نیستید و بخواهید از شرایط موجود فرار کنید و احساس بدی داشته باشید.

هدف داشتن یعنی شما می خواهید از تمام ظرفیت کسب درآمدتان و تمام ظرفیت استعداد و توانایی های خدادادی و الهی خود استفاده کنید. یعنی از لحظه لحظه زندگی تان در تنهایی، در محل کار، در جمع خانواده با داشتن احساس خوب شکرگزاری از آنچه دارید لذت ببرید، ولی بیشتر بخواهید.

هدف داشتن یعنی آنطور زندگی کنید که شایستگی اش را دارید.    

به امید دیدار همه شما بزرگواران  

نوشته های مرتبط:

عاشق کارتان هستید؟

به دنبال کاری باش که پول توش داره 

از ناحیه راحتی خود خارج شوید.

آدرس نوشته در سایت: سیستم سازی کسب و کار / بهبود عملکرد فردی / ارتباط  موثر با دیگران 

از ناحیه راحتی یا امن خود خارج شوید.

تئوری آکواریوم

کشتی در لنگرگاه در امان است ؛ ولی کشتی ها برای لنگرگاه ساخته نشده اند .

از محدوده راحتی خود حارج شوید.

بیست نفر اولی که با آنها ارتباط داشته اید چه کسانی بوده اند ، تا به شما بگویم شما چه کسی هستید ؟ چه درآمدی دارید ؟

آمار نشان می دهد که متوسط درآمد شما تقریبا برابر متوسط درآمد پنج نفر از دوستان  نزدیک و صمیمی شماست.

در ضرب المثل می گویند: کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز . ولی نمی گویند که هر ضرب المثل در چه جایگاهی کاربرد دارد .

دو خانواده که می خواهند با هم فامیل شوند ، پسر می خواهد با دختر دیگری ازدواج کند ، این ضرب المثل، باور و اندیشه درستی است. ولی این ضرب المثل برای گسترش شبکه ارتباط شما با افراد صاحب نظر ، موفق و ثروتمند در بین دوستان و  همکاران،  فامیل و بستگان کاربردی ندارد. 

ناحیه راحتی به تئوری آکواریوم  نیز شناخته می شود. اکثر انسان ها همانند ماهی در آکواریومی زندگی می کنند که به آن عادت کرده اند. انسان ها عادت کرده اند به عادت کردن، انسان ها با عادت ها برای خود ناحیه راحتی یا امن ایجاد می کنند. یکسری رفتارهای شناخته شده تکراری که به آنها عادت کرده ایم. دقیقا مثل اینکه عادت کرده ایم در فضای محدود آکواریوم زندگی کنیم.

چرا انسان ها از ناحیه راحتی یا آکواریوم خود بیرون نمی پرند؟

انسان ها از ناشناخته ها می ترسند. دوستان جدید، کار جدید، محل زندگی جدید، … ولی لازمه موفقیت بیشتر بیرون پریدن از ناحیه راحتی است. برای نمونه: یک نفر که کسب و کارش تولید و فروش محصولات آموزشی است، اگر در یک روستا زندگی کند چقدر فضا برای موفقیتش مهیا می باشد تا اینکه از ناحیه امن خود خارج شده و به یک کلان شهر نظیر تهران مهاجرت کند.    

در ارتباطات از ناحیه راحتی خود خارج شوید.

با افراد ثروتمند تر از خود در ارتباط باشید.

به طور مثال شاید شما از قشر فقیر و متوسط جامعه ، مستاجر باشید و با انواع مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنید . و در بین دوستان و اقوام ، اشخاصی وجود دارند که جزو خانواده های ثروتمند و سرمایه دار باشند . آنها صاحب خانه مجللی هستند ، به باشگاههای ورزشی گران قیمت می روند ، اوقات فراغت شان را در ویلاهای ساحلی سپری می کنند ، خودرو های گران قیمت لوکس را سوار می شوند و در صحبت هایشان از دارایی و برنامه مالی و اقتصادی که انجام می دهند و یا می خواهند انجام دهند ، می گویند .

آنچه که باید مد نظرقرارداد این است که اکثر آنها  مغرور نیستند ، دوستان و اقوامی صمیمی هستند . آنها ثروت خود را به رخ دیگران نمی کشند ، از نظر آنها ثروتمند بودن خیلی طبیعی به نظر می رسد ، نه اینکه چیز خاصی باشد ، نوعی سبک و معیاری برای زندگی است .

سبک زندگی آنها آنقدرها در نظر خودشان چندان مهم نیست. این شما هستید که فکر می کنید سبک زندگی آنها خیلی مهم است. معیارها و استانداردهای زندگی شما با آنها متفاوت است ، و این تفاوت ممکن است باعث ناراحتی شما شود . اما نباید این تفاوت باعث جدایی شما و عدم برقراری ارتباط شما گردد ،  چرا که با این کار خود را از یادگیری افکار،  باورها و طرز رفتار ثروتمندان محروم می کنید . معمولا وقتی در محلی در مورد موضوعی صحبت می شود که باعث ناراحتی شما می شود ، دیگر ترجیح می دهید در آن محل حضور نداشته باشید . یکی از دوستان مجردم می گفت : ترجیح می دهم در ایام تعطیلات نوروزی به خانه برخی از بستگان نروم . دو باره سوال همیشگی مطرح می شود . چرا ازدواج نمی کنی ؟      

چقدر فرق است وقتی با فردی موفق، هدفدار، شاد، سرزنده و با انرژی در ارتباط  باشید ، با وقتی که با فردی افسرده ، بی حال ، بی انرژی و بی انگیزه در ارتباط باشید . خواسته و ناخواسته وقتی با افراد در ارتباط هستید رفتار ، افکار ، اندیشه ها و کلام آنها بر شما  تاثیر خواهد داشت .

تا می توانید خودتان را در فضای ثروت و وفور نعمت قرار دهید و وقت تان را در کنار اشخاص موفق بگذرانید . به دیدن محیط های زیبا و خیال انگیز و ساختمان های نو و با شکوه و مغازه های دلپذیر و دوست داشتنی بروید . به محله های ثروتمند شهرتان بروید آنجا که ثروت های خدا و انسان مشاهده می شود .

با افراد مبتکر و خلاق که استعدادی درخشان دارند مانند کارآفرینان، هنرمندان و روشنفکران همنشینی کنید.

چنانچه شرکت در کنسرت ها به شما احساس غنی بودن می بخشد حتما به آن گونه مجامع بروید . شاید گوش دادن به سخنرانی هایی در باره موضوعات فرهنگی برایتان الهام بخش باشد. مطالعه زندگی نامه اشخاص موفق و مشهور بسیار سودمند است . وقتی می خوانیم که افراد نامدار بر چه توان آزمایی هایی غالب شده اند ، دوران کسادی خود را در مقایسه با آنها کوچک می یابیم و این احساس در ما پدید می آید که بی تردید پیروز خواهیم شد. 

با افراد موفق در زمینه های مختلف در ارتباط باشید.

یکی از ناحیه های راحتی، همنشینی و ارتباط با افرادی است که هم رشته، همکار، هم عقیده خودمان هستند. راننده ها با هم همصحبت می شوند، مهندس ها، پزشکان، مشاوران بازاریابی و فروش، وکلا، مشاوران خانواده، … امروزه افرادی زندگی و در کسب و کارشان موفق تر هستند که اولا در یک موضوع کاری تخصص و مهارت دارند، دوما در مورد سایر جنبه های زندگی و موضوعات کاری حداقل اطلاعات اولیه را دارند. در ارتباطات خود از راهنمایی، مشاوره و مهارت افراد صاحب نظر در سایر موضوعات برخوردار سازید  

برای نمونه امروزه کسب و کارها یا می بایست از ابزارهای تجارت الکترونیک، سایت و اینترنت و سایر رسانه ها برای رشد و توسعه کسب و کار خود استفاده نمایند و یا با بازار کسب و کار خداحافظی کنند.  

   

از فضای امن و راحت خانه و کاشانه خود خارج شوید.

اگر فضای باز بیرون در شما احساس استغنا پدید می آورد . به دامن طبیعت پناه ببرید و روزی چند ساعت را در نور آفتاب و استنشاق هوای تازه و لذت از آرامش کوه ها و درخت ها بگذرانبد .

هرگز مجذوب کردن ذهن و تن و امورتان در آرمان های غنی و نشست و برخاست های دولتمند و فضاهای شکوهمند یا در هر فعالیت درونی و بیرونی که وجودتان را از احساس شوکت و ثروت سرشار می کند ، به ویژه زمان هایی که به نظرمی رسد تجلی کامیابی کند شده است ، اتلاف وقت نیست . تعمدا از وقت آزادتان بهترین استفاده را بکنید .

یادگیری از افراد موفق و ثروتمند نه تنها در ارتباطات فردی بلکه در ارتباطات ملی و بین المللی نیز عامل موثری در جهت رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی ملت هاست .

کشور ژاپن در دوران امپراتوری توکوگاوا که از اوایل قرن هفدهم و برای مدتی بیش از ۲۵۰ سال به طول کشید ، تحت تاثیر تعالیمی که اصولا به جدایی و انزوای کامل ژاپن از جهان می اندیشید ، یک کشور فقیر و توسعه نیافته بود .  از اواخر قرن نوزدهم با تغییر نگاه و روش مدیریت اجتماعی در این کشور ، استراتژی پیشرفت ژاپن تحت عنوان ” برنامه ای جهت توسعه اقتصادی ”  طراحی شدکه درآن با وجود تفاوت های فرهنگی محسوس ، ژاپن از محدوده امن جغرافیایی خود خارج شد و اصول و مبانی توسعه غرب و تجربیاتش به طور کامل به عنوان چارچوب سیاست گذاری اقتصادی ژاپن انتخاب شد. این کشور به جست جوی علم و دانش در سراسر جهان پرداخت ، برای انجام اصلاحات آموزشی اولیه از تجربیات آمریکا استفاده شد، برای بانکداری ابتدا سیستم بانکداری آمریکا و متعاقب آن نهاد بانکداری مرکزی فرانسه مورد استقبال قرار گرفت ، از انگلستان تجربیات صنایع دریایی و صنایع راه آهن ، از آلمان سیستم نظامی این کشور و سرانجام الگوی امپراتوری آلمان و اتریش برای تقویت دولت ژاپن به خدمت گرفته شد و به همین ترتیب تجربیات موفق سایرصنایع وارد ژاپن شد ، و در نتیجه این نگرش جدید ژاپن ، ژاپن شد . 

 

دوستان در سایت ارتباط من با شما بیشتر غیر کلامی (نوشتاری) است.

فایل های صوتی و تصویری مرتبط با مطالب سایت در کانال تلگرام به آدرس زیر قرار داده شده است.  پیشنهاد می کنم همین حالا به کانال ما بپیوندید.

shojaeiyeganeh@ 

عنوان کانال: اندیشه های ثروت آفرین  

 

چقدر سرمایه دارید؟

چقدر سرمایه دارید؟

آدرس نوشته در سایت : سیستم سازی کسب و کار / بهبود عملکرد فردی/ ارتباط موثر با پول  

چقدر سرمایه دارید؟

وقتی صحبت از سرمایه می شود همه انسان ها به پول فکر می کنند. سرمایه به سه جزء زیر تقسیم می شود .

پول

چقدر پول دارید؟

 

زمان

چقدر زمان دارید ؟

 

 

انرژی 

چقدر انرژِی دارید؟

 

 

 

سرمایه پول را همه دوستان می شناسند و لمس کرده اند ولی …

زمان

کودکی که امروز به دنیا آمده است، حداقل به اندازه تعداد سنوات عمرمان نسبت به ما از سرمایه زمان بیشتری برخوردار است. زمان سرمایه ای که قابل خریدن نیست. در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان افراد سالخورده ای منتظر گذراندن آخرین روزهای زندگی شان هستند، اگر تمام ثروت شان را هم بدهند نمی توانند حتی یک روز زندگی را بخرند.

با تقویت نگرش یا تفکر سیستمی از روزهای باقیمانده زندگی تان لذت ببرید . 

انرژی

انرژی فیزیکی
یک فرد سالخورده و بازنشسته بطور معمول پول و زمان زیادی در اختیار دارد، ولی دیگر انرژی کار و تلاش و فعالبیت را ندارد .
انرژی ذهنی
چرا افسردگی، آمار خودکشی در بین سطوج مختلف جامعه، فقیر و متوسط و ثروتمند وجود دارد. آمار خودکشی در بین افراد مرفه و ثروتمند کم نیست، چرا؟ آنها پول و زمان زیادی دارند ولی دانش و آگاهی آنها نتوانسته است انرژی، انگیزه، و ذوق و شوق زندگی را در آنها زنده نگه دارد.

چقدر ثروتمند هستید؟ 

با افزایش آگاهی و اصلاح نظام باورها (بهبود عملکرد فردی ، بهبود عملکرد سازمانی) و تقویت تفکر سیستمی، انرژی مورد نیاز برای حرکت لذت بخش و همیشگی خود را تامین نمایید .  

از روزهای باقیمانده زندگی تان لذت ببرید

نوشته یک دوست قدیمی …   

ابتدا به شدت سعی داشتم تا دبیرستان را تمام کنم و دانشکاه را شروع کنم.

سپس به شدت سعی داشتم تا دانشگاه را تمام کرده و وارد بازار کار شوم.

بعد تمام تلاشم این بود که ازدواج کنم و صاحب فرزند شوم.

 سپس تمام سعی و تلاشم را برای فرزندانم بکار بردم تا آنها را تا حد مناسبی پرورش دهم. 

بعد در آرزوی بازنشستگی تلاش کردم.

اما اکنون که در حال مرگ هستم، ناگهان فهمیده ام که:

فراموش کرده بودم زندگی کنم.
لطفا اجازه ندهید این اتفاق برای شما هم تکرار شود.

قدر دادن موقعیت فعلی خود باشید و از هر روز خود لذت ببرید.

 

نوشته های مرتبط : 

هدف گذاری و مدیریت زمان 

 

دوستان در سایت ارتباط من با شما بیشتر غیر کلامی (نوشتاری) است.

فایل های صوتی و تصویری مرتبط با مطالب سایت در کانال تلگرام به آدرس زیر قرار داده شده است.  پیشنهاد می کنم همین حالا به کانال ما بپیوندید.

shojaeiyeganeh@ 

عنوان کانال: اندیشه های ثروت آفرین