طراحی و تکوین محصول و خدمات

طراحی و تکوین محصول و خدمات

آدرس دهی ارتباط نوشته با مطالب سایت : سیستم سازی کسب و کار / بهبود عملکرد سازمانی / آموزش سیستم سازی کسب و کار 

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

عکس طراحی و تکوین

  ۸ – ۳ – طراحی و تکوین محصول و خدمات

۸ – ۳ – ۱ – الزامات عمومی

سازمان باید یک فرآیند طراحی و تکوین مناسب برای اطمینان از ارائه متعاقب محصولات و خدمات، استقرار داده، اجرا و نگهداری کند.

تصویر طراحجی و تکوین محصو.لات و خدمات

۸ – ۳ – ۲ – برنامه ریزی طراحی و تکوین

سازمان باید در تعیین مراحل و کنترل ها برای طراحی و تکوین موارد زیر را در نظر بگیرد:

الف – ماهیت، مدت زمان و پیچیدگی فعالیت های طراحی و تکوین

ب – مراحل مورد نیاز فرآیند، شامل بازنگری های مرتبط طراحی و تکوین

پ – فعالیت های مورد نیاز تصدیق و صحه گذاری طراحی و تکوین

ت – مسئولیت ها و اختیارهای مرتبط با طراحی و تکوین

ث – منابع داخلی و خارجی مورد نیاز طراحی و تکوین محصولات و خدمات

ج – نیاز به کنترل وجوه مشترک بین افراد مرتبط با فرآیند طراحی و تکوین

چ – نیاز به مشارکت مشتریان و استفاده کنندگان در فرآیند طراحی و تکوین

ح – الزامات برای ارائه متعاقب محصولات و خدمات

خ – سطحی از کنترل که مشتری و سایر طرف های ذی نفع از فرآیند طراحی و تکوین انتظار دارند .

د – اطلاعات مدون مورد نیاز برای نشان دادن اینکه الزامات طراحی و تکوین برآورده شده است.

تصویر طراحی و تکوین محصولات و خدمات

۸ – ۳ – ۳ – ورودی های طراحی و تکوین

سازمان باید الزامات ضروری را برای انواع خاصی از محصولات و خدماتی که طراحی و تکوین می شود، تعیین کند. سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد.

الف- الزامات کارکردی و عملکردی

 ب – اطلاعات حاصل از فعالیت های طراحی و تکوین مشابه قبلی

پ – الزمات قانونی و مقرراتی

ت – استانداردها یا روش های مورد قبولی که سازمان متعهد به اجرای آن شده است.

ث – عواقب بالقوه شکست به دلیل ماهیت محصولات و خدمات

ورودی ها باید برای اهداف طراحی و تکوین، کافی، کامل و بدون ابهام باشد، تعارض بین ورودی های طراحی و تکوین باید برطرف شود .

سازمان باید اطلاعات مدون ورودی های طراحی و تکوین را نگهداری کند.

انعکاس طراحی و تکوین محصولات و خدمات

۸ – ۳ – ۴ – کنترل طراحی و تکوین

سازمان باید کنترل هایی برای فرآیند طراحی و تکوین به منظور اطمینان از موارد زیر به اجرا در آورد .

الف – تعیین نتایجی که باید حاصل شود .

ب – برای ارزیابی قابلیت نتایج طراحی و تکوین در برآورده سازی الزامات، بازنگری ها اجرا می شود .

پ – به منظور اطمینان از اینکه خروجی های طراحی و تکوین، الزامات ورودی را برآورده می کند، فعالیت های تصدیق اجرا می شود .

ت – برای اطمینان از اینکه محصولات و خدمات حاصل شده، الزامات مرتبط با کاربرد مشخص یا استفاده مورد نظر را برآورده می کند، فعالیت های صحه گذاری اجرا می شود.

ث – برای مشکلات تعیین شده در هنگام بازنگری ها یا فعالیت های تصدیق و صحه گذاری، هرگونه اقدام لازمی انجام می شود.

ج – اطلاعات مدون این فعالیت ها نگهداری می شود .

نکته : بازنگری ها، تصدیق و صحه گذاری طراحی و تکوین، اهداف متفاوتی دارند. آنها می توانند به نحوی که برای محصولات و خدمات سازمان مناسب باشد، به طور جداگانه و یا ترکیبی انجام شوند .

۸ – ۳ – ۵ – خروجی های طراحی و تکوین

سازمان باید اطمینان یابد که خروجی های طراحی و تکوین:  

الف – الزامات ورودی را برآورده می کند.

ب – از کفایت لازم برای فرآیندهای بعدی در ارائه محصولات و خدمات برخوردار است .

پ – در موارد مقتضی، شامل الزامات پایش و اندازه گیری است و یا به آنها اشاره و معیارهای پذیرش را تعیین می کند.

ت – مشخصات محصولات و خدماتی که برای مقاصد مورد نظر و ارائه ایمن و صحیح آن حیاتی اند، تعیین کرده است.

سازمان باید اطلاعات مدون خروجی های طراحی و تکوین را نگهداری کند.

۸ – ۳ – ۶ – تغییرات طراحی و تکوین

سازمان باید تغییرات ایجاد شده را در هنگام طراحی و تکوین محصولات و خدمات یا پس از آن، برای اطمینان از اینکه تاثیر نامطلوبی بر انطباق با الزمات ندارد، تا حد لازم شناسایی، بازنگری و کنترل کند.

سازمان باید اطلاعات مکتوبی را در موارد زیر نگهداری کند:

الف – تغییرات طراحی و تکوین

ب – نتایج بازنگری ها

پ – مجوز تغییرات

ت – اقدام های انجام شده برای پیشگیری از تاثیرات نامطلوب   

 

دوست خوبم، در دوره مربیگری کسب و کار یا بیزینس کوچینگ که به دو صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می گردد، ما بطور کامل به نحوه طراحی و پیاده سازی ساختار سازمانی، شرح وظایف، روش های انجام فعالیت های کسب و کار (فرآیندها، روش های اجرایی، دستورالعمل های کاری) در جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت کسب درآمد سازمانی می پردازیم، جهت کسب اطلاعات بیشتر از محتوای دوره و نحوه برگزاری، بر روی نوشته زیر با عنوان مربیگری کسب و کار کلیک نمایید.   

  

نوشته های مرتبط: 

مربیگری کسب و کار(بیزینس کوچینگ) 

   

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *