فرآیند فناوری اطلاعات

آدرس نوشته در سایت : سیستم سازی کسب و کار/ بهبود عملکرد سازمانی / فرآیندهای کلیدی کسب و کار 

هدف فرآیند:  

هدف فرآیند فناوری اطلاعات عبارت است از تامین و ارایه مناسب و بهینه خدمات و تجهیزات مرتبط با مدیریت اطلاعات و انفورماتیک به پرسنل شرکت ….. می باشد.

زیر فرآیندها: 

زیر فرآیندهای فرآیند فناوری اطلاعات می تواند شامل موارد زیر باشد: 

زیرفرآیند نیازسنجی تجهیزات انفورماتیک

 زیرفرآیند  تخصیص منابع انفورماتیک

 زیر فرآیند سرویس ادواری و ارتقاء منابع انفورماتیک

 زیر فرآیند پشتیبانی انفورماتیک (سخت افزار، نرم افزار)

 زیر فرآیند فناوری اطلاعات در کارگاه ها

در تقسیم بندی فرآیندها به فرآیندهای اصلی، فرآیندهای پشتیبانی و فرآیندهای مدیریتی، فرآیند فناوری اطلاعات به عنوان یکی از فرآیندهای پشتیبانی کسب و کارها بخصوص کسب و کارهای تولیدی در نظر گرفته می شود. ولی با پیشرفت روزافزون تجارت الکترونیک و نفوذ فناوری اطلاعات در مدیریت کسب و کارها و نیاز به تغییر نگرش مدیریت سنتی به مدیریت مدرن، به نظر بنده بعنوان مشاور سیستم سازی کسب و کار، فرآیند فناوری اطلاعات یکی از فرآیندهای اصلی و کلیدی برای بقا و استمرار حرکت و توسعه کسب و کارها می باشد. ادامه حرکت کسب و کارها و بقای آنها در آینده وابسته به کارشناسان و متخصصین تجارت الکترونیک می باشد. به بیان دیگر آینده کسب و کارها در دست مدیران و کارشناسان آشنا به فرآیند فناوری اطلاعات می باشد.  

مهمان عزیز یک نمونه فرآیند فناوری اطلاعات به عنوان یکی از محصولات سایت برای مطالعه شما دوستان تهیه شده است. 

شما بعنوان مدیران و صاحبان کسب و کار یا یکی از مشاوران هوشمند مدیریت، با الگو گرفتن از این نمونه، می توانید فرآیند فناوری اطلاعات متناسب و هماهنگ با نوع کسب و کارخودتان را تدوین نمایید.  

محتوای این نمونه مطابق آخرین الزامات ایزو ۹۰۰۱  ویرایش ۲۰۱۵ تهیه شده است.  

نوشته های مرتبط:

کارشناس سازی کسب و کار شوید. 

 

محصولات مرتبط:

برای دسترسی به نمونه فرآیند فناوری اطلاعات بر روی نوشته زیر کلیک نمایید.

نمونه فرآیند فناوری اطلاعات