آیین نامه همکاری کارکنان

در آیین نامه همکاری کارکنان به نحوه همکاری و قوانین و مقررات مرتبط با کارکنان شرکت اشاره می شود. 

هدف از تدوین آئین‌نامه همکاری کارکنان، تعیین چهارچوب تنظیم امور مربوط به جذب، نحوه همکاری، ماموریت، مرخصی، وام، مساعده و سایر امور و تسهیلات مرتبط با کارکنان در سطح شرکت می باشد.  

در آیین نامه همکاری کارکنان به موارد زیر اشاره می شود:

 نحوه استفاده از تسهیلات

نحوه استفاده از مرخصی

ساعت کار و نحوه ورود و خروج کارکنان

نحوه اعزام کارکنان به ماموریت  

 

نوشته های مرتبط: 

کارشناس کسب و کار شوید. 

 

محصولات مرتبط: 

مهمان عزیز یک نمونه آیین نامه همکاری کارکنان جهت مطالعه شما دوستان تهیه شده است. 

برای دسترسی به نمونه آیین نامه همکاری کارکنان بر روی نوشته زیر کلیک نمایید . 

نمونه آیین نامه همکاری کارکنان