آیین نامه همکاری کارکنان

در آیین نامه همکاری کارکنان به نحوه همکاری و قوانین و مقررات مرتبط با کارکنان شرکت اشاره می شود. 

هدف از تدوین آئین‌نامه همکاری کارکنان، تعیین چهارچوب تنظیم امور مربوط به جذب، نحوه همکاری، ماموریت، مرخصی، وام، مساعده و سایر امور و تسهیلات مرتبط با کارکنان در سطح شرکت می باشد.  

در آیین نامه همکاری کارکنان به موارد زیر اشاره می شود:

 نحوه استفاده از تسهیلات

نحوه استفاده از مرخصی

ساعت کار و نحوه ورود و خروج کارکنان

نحوه اعزام کارکنان به ماموریت  

مهمان عزیز یک نمونه آیین نامه همکاری کارکنان جهت مطالعه شما دوستان تهیه شده است. 

برای دسترسی به نمونه آیین نامه همکاری کارکنان بر روی نوشته زیر کلیک نمایید . 

نمونه آیین نامه همکاری کارکنان 

 

نوشته های مرتبط: 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.