افکار و رفتار فقیرانه را به دور بریزیم

/
اگر از بالای کوه پایین بپریم می‌میریم، اگر شنا بلد نباشیم، در دریا غرق …

از آدم های پولدار بپرسیم که چه کرده‌اند

/
 از آدم های پولدار بپرسیم که چه کرده‌اند  انسان باید غالباً دنبال آدم‌های موفق و پولدار…

استحقاق پول درآوردن را ندارم

/
 یک فکر سمی /  یک باور منفی استحقاق پول درآوردن را ندارم. ذهن…

چرا ثروتمندان ثروتمند می شوند؟ 

/
 چرا ثروتمندان ثروتمند می شوند؟   فکر فقیر می‌گوید من پول …

همیشه خود را آدم پولداری تصور کنیم

/
همیشه خود را آدم پولداری تصور کنیم افکار ثروتمندانه موجب احساسات ثروتمندا…

 محیطی را بیابیم که برای ثروتمند شدن قابل هدایت باشد.

/
  محیطی را بیابیم که برای ثروتمند شدن قابل هدایت باشد.  امر…

 از نظر مالی خیلی شبیه والدین مان هستیم.

/
 از نظر مالی خیلی شبیه والدین مان هستیم. وقتی به شرایط ما…

فقرا مشتریان همیشگی برنامه های تلویزیون

/
 فقرا مشتریان همیشگی برنامه های تلویزیون برنامه های تلویزیون مغز شما را برای فقیر بودن ب…