از آدم های پولدار بپرسیم که چه کرده‌اند

/
 از آدم های پولدار بپرسیم که چه کرده‌اند  انسان باید غالباً دنبال آدم‌های موفق و پولدار…

استحقاق پول درآوردن را ندارم

/
 یک فکر سمی /  یک باور منفی استحقاق پول درآوردن را ندارم ذهنی…

چرا ثروتمندان ثروتمند می شوند؟ 

 چرا ثروتمندان ثروتمند می شوند؟   فکر فقیر می‌گوید من پول …

همیشه خود را آدم پولداری تصور کنیم

همیشه خود را آدم پولداری تصور کنیم افکار ثروتمندانه موجب احساسات ثروتمندا…

 محیطی را بیابیم که برای ثروتمند شدن قابل هدایت باشد.

  محیطی را بیابیم که برای ثروتمند شدن قابل هدایت باشد.  امر…

 از نظر مالی خیلی شبیه والدین مان هستیم.

 از نظر مالی خیلی شبیه والدین مان هستیم. وقتی به شرایط ما…

فقرا مشتریان همیشگی برنامه های تلویزیون

 فقرا مشتریان همیشگی برنامه های تلویزیون برنامه های تلویزیون مغز شما را برای فقیر بودن ب…

مجبورم به‌کاری که سال‌ها پیش تعیین کرده‌ام وفادار بمانیم .

یک فکر سمی /  یک باور منفی حتی یک لحظه هم این افکار را باور نکن! …