از نظر سیستمی برای اینکه زندگی خوبی داشته باشیم باید در چهار زمینه ارتباط موثری برقرار کنیم.

۱ – ارتباط موثر با خود (خودشناسی، هدفگذاری، مدیریت زمان، شارژ انرژی شخصی با تغذیه سالم، ورزش و استراحت، …)
۲ – ارتباط موثر با دیگران (بازاریابی و فروش، سخنرانی و فن بیان، …)
۳ – ارتباط موثر با خدا( خداشناسی، قدرت شکرگزاری، قدرت بخشش، …)
۴ – ارتباط موثر با پول و ثروت (روانشناسی ثروت) 

وقتی که انسان به غیر از هدفهای تجاری، هدفهای انسانی و معنوی در ذهنش داشته باشد، هیچ مانعی نمی تواند او را از رسیدن به مقصدش ناامید، خسته و منحرف نماید. چرا که قدرت و پشتیبانی به بزرگی نیروی نامحدود خدایی به همراه اوست. تمام افراد، مدیران و صاحبان کسب و کار موفق، هدفهایی انسانی در ذهن داشته اند. هدف هایی نظیر:

داشتن زندگی بهتر شایسته اشرف مخلوقات، ساختن دنیایی بهتر برای زندگی خود و دیگران، خدمت بهتر به مردم، راهنمایی برای داشتن زندگی راحت تر ، تولید محصول با کیفیت، … همه این نوع اهداف جنبه های مختلف خدمت به خود و دیگران به عنوان بندگان و آفریده های خداوندی است. هر چقدر خداوند را بهتر بشناسیم و ارتباط موثرتری با خداوند داشته باشیم، انگیزه و شوق و ذوق خدمت به بندگانش در ما بیشتر خواهد شد.

 

خلا مورد نیاز برای سلامتی ایجاد کنید.

/
  خلا مورد نیاز برای سلامتی ایجاد کنید.      مردی بازرگان …

بخشش در بهره ای از کلام وحی

/
بخشش در بهره ای از کلام وحی  بهترین سرمایه گذاری آنچه داری بب…

در بانک خیرخواهی پس اندازکنید.

/
در بانک خیرخواهی پس اندازکنید قانون عمل و عكس العمل  طبق قانون…

بخشش، ذخیره سازی انرژی مازاد شماست.

/
بخشش، ذخیره سازی انرژی مازاد شماست. وقتی میگوییم در این دنیا قدرت هایی وج…

ما در جستجوي راه بازگشت به سرمنزل الهي خود هستيم

/
ما در جستجوي راه بازگشت به سرمنزل الهي خود هستيم    كره خاك…

 تمرین زود بازده شکرگزاری  3*5

/
 تمرین زود بازده شکرگزاری  3*5 5 بار خوب کردن احساس در طی روز …

تمرین بالن پرورش داشتن احساس خوب به خداوند

/
 تمرین بالن پرورش داشتن احساس خوب به خداوند دفترچه یادداشت خ…

 هر چیزی که زیبا نیست، خوشمزه نیست، خدایی نیست

/
 هر چیزی که زیبا نیست، خوشمزه نیست، خدایی نیست خدا روز  محشر م…