از نظر سیستمی برای اینکه زندگی خوبی داشته باشیم باید در چهار زمینه ارتباط موثری برقرار کنیم.

۱ – ارتباط موثر با خود (خودشناسی، هدفگذاری، مدیریت زمان، شارژ انرژی شخصی با تغذیه سالم، ورزش و استراحت، …)
۲ – ارتباط موثر با دیگران (بازاریابی و فروش، سخنرانی و فن بیان، …)
۳ – ارتباط موثر با خدا( خداشناسی، قدرت شکرگزاری، قدرت بخشش، …)
۴ – ارتباط موثر با پول و ثروت (روانشناسی ثروت) 

وقتی که انسان به غیر از هدفهای تجاری، هدفهای انسانی و معنوی در ذهنش داشته باشد، هیچ مانعی نمی تواند او را از رسیدن به مقصدش ناامید، خسته و منحرف نماید. چرا که قدرت و پشتیبانی به بزرگی نیروی نامحدود خدایی به همراه اوست. تمام افراد، مدیران و صاحبان کسب و کار موفق، هدفهایی انسانی در ذهن داشته اند. هدف هایی نظیر:

داشتن زندگی بهتر شایسته اشرف مخلوقات، ساختن دنیایی بهتر برای زندگی خود و دیگران، خدمت بهتر به مردم، راهنمایی برای داشتن زندگی راحت تر ، تولید محصول با کیفیت، … همه این نوع اهداف جنبه های مختلف خدمت به خود و دیگران به عنوان بندگان و آفریده های خداوندی است. هر چقدر خداوند را بهتر بشناسیم و ارتباط موثرتری با خداوند داشته باشیم، انگیزه و شوق و ذوق خدمت به بندگانش در ما بیشتر خواهد شد.

 

ما در جستجوي راه بازگشت به سرمنزل الهي خود هستيم

/
ما در جستجوي راه بازگشت به سرمنزل الهي خود هستيم    كره خاك…

 تمرین زود بازده شکرگزاری  3*5

/
 تمرین زود بازده شکرگزاری  3*5 5 بار خوب کردن احساس در طی روز …

تمرین بالن پرورش داشتن احساس خوب به خداوند

/
 تمرین بالن پرورش داشتن احساس خوب به خداوند دفترچه یادداشت خ…

 هر چیزی که زیبا نیست، خوشمزه نیست، خدایی نیست

/
 هر چیزی که زیبا نیست، خوشمزه نیست، خدایی نیست خدا روز  محشر م…

 اصل دین یعنی اخلاق نیکو

/
 اصل دین یعنی اخلاق نیکو پیامبر رسول تکمیل کننده محسنات اخلاقی است…

 همه ما چهار زن داريم

/
 همه ما چهار زن داريم روزی روزگاری تاجر ثروتمندی بود که 4 زن دا…

 ایمان داشته باشیم و بخواهیم که به ما داده خواهد شد.

/
 ایمان داشته باشیم و بخواهیم که به ما داده خواهد شد. انسان به…

معجزه شکرگزاری

/
 معجزه شکرگزاری شما قبل از غذا خوردن دعا می کنید . بسیار خوب است .…