از نظر سیستمی برای اینکه زندگی خوبی داشته باشیم باید در چهار زمینه ارتباط موثری برقرار کنیم.

۱ – ارتباط موثر با خود (خودشناسی، هدفگذاری، مدیریت زمان، شارژ انرژی شخصی با تغذیه سالم، ورزش و استراحت، …)
۲ – ارتباط موثر با دیگران (بازاریابی و فروش، سخنرانی و فن بیان، …)
۳ – ارتباط موثر با خدا( خداشناسی، قدرت شکرگزاری، قدرت بخشش، …)
۴ – ارتباط موثر با پول و ثروت (روانشناسی ثروت) 

دوست عزیز که به عنوان مهمان به محفل ما آمده اید، خوش آمدید. هر چقدر انسان خودش را بهتر بشناسد، توانایی ها، نقاط قوت و ضعف، علاقمندی ها، … بهتر می تواند در زمان تصمیم گیری و انتخاب های مهم و سرنوشت ساز زندگی اش تصمیم های درستی را بگیرید. انتخاب رشته تحصیلی ، انتخاب شغل ، انتخاب همسر، … از طرفی وقتی خودت را به عنوان معجزه و اشرف مخلوقات الهی بشناسی چرایی و هدفگذاری زندگی ات معنی و مفهوم پیدا می کند. 

زمان ما (مدیریت زمان)، مسیر زندگی ما ( هدفگذاری)، حفظ سلامتی جسم و تن ما به عنوان بزرگترین سرمایه و امانت الهی (شارژ انرژی شخصی با تغذیه سالم،…) برای ما  ارزشمند خواهند شد. زندگی فرصتی است برای خوب بودن، امیدوارم با شناخت و ایجاد ارتباط موثر با خود از لحظه لحظه زندگیتان لذت ببرید و کاری کنید تا دنیا محلی بهتر و زیباتر برای زندگی دیگران گردد.   

ابتدا یادگیری را یادبگیریم.

/
 ابتدا یادگیری را یاد بگیریم. من علیرضا شجاعی مهندس صنایع هستم. مقاطع م…

تناسب در یادگیری

/
تناسب در یادگیری  همیشه ما به دنبال یادگیری هستیم، ولی آیا تا به…

 خشم و غضب در بدن تولید سم می کند. 

/
 خشم و غضب در بدن تولید سم می کند.   تجارب پرفسور گيتس ثابت كرده است كه هي…

چرا سلامتي طبيعي و بيماري غير طبيعي است.

/
 چرا سلامتي طبيعي و بيماري غير طبيعي است.     قانون حيات قانون رش…

ارتباط احساس خوب و موفقیت

/
 ارتباط احساس خوب و موفقیت ارتباط خوب مواردی از جمله : عشق، ل…

 ارتباط احساس بد و شکست

/
 ارتباط احساس بد و شکست احساس خوب برابر است با اتفاقات خوب ،…

نمونه هایی از محدودیت های ذهنی که به محدودیت واقعی تبدیل می شوند.

 نمونه هایی از محدودیت های ذهنی که به محدودیت واقعی تبدیل می ش…

تمرین ایجاد انگیزه با استفاده از فلسفه رنج و شادي در ساخت تصاوير ذهني

 تمرین ایجاد انگیزه با استفاده از فلسفه رنج و شادي در ساخت تص…