دنیا فرصتی است برای خوب بودن

اگر در حال بهتر کردن زندگی افراد دیگری نیستید، دارید وقت تان را تلف می کنید. 

استراتژی متمایز بودن

استراتژی متمایز بودن دوستان و کارشناسان کسب و کار، من نمونه هایی از استرا…

انتخاب مخاطب خاص

انتخاب مخاطب خاص چرا مخاطب خاص؟ یکی از پرسش های کلیدی که باید در…

روش های شناخت دقیق نیاز مشتریان

روش های شناخت دقیق نیاز مشتریان: 1- صحبت کردن با مشتریان  به…

تبلیغات کوکاکولا

نتایج عدم شناخت مشتریان تبلیغات کوکاکولا يكي از نمايند…

هیچ کسی مجبور نیست از ما خرید بکند.

هیچ کسی مجبور نیست از ما خرید بکند و تحت هر شرایطی باید احترا…

از ناحیه راحتی خود خارج شوید.

آدرس نوشته در سایت: سیستم سازی کسب و کار / بهبود عملکرد فردی …
سی دی جلسات صندلی داغ

جلسات هضم تجربه

آدرس نوشته در سایت: سیستم سازی کسب و کار / بهبود عملکرد فردی …
من به دنبال یادگیری از دیگران نیستم.

من به دنبال یادگیری از دیگران نیستم.

آدرس نوشته در سایت : سیستم سازی کسب و کار / بهبود عملکرد فردی …