فرآیند مدیریت منابع مالی و حسابداری

ماموریت اصلی فرآیند: 

ماموریت اصلی فرآیند مدیریت منابع مالی و حسابداری عبارت است از تعیین خط مشی مالی شرکت در ابعاد زمانی کوتاه مدت و میان مدت بر اساس استراتژی دراز مدت دریافت شده از فرآیند رهبری و مدیریت  استراتژیک در جهت استفاده بهینه از منابع مالی، انجام کلیه امور سرمایه گذاری، پیگیری، ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی شرکت  می باشد.  

چقدر پول دارید؟

علامت پول

زیر فرآیندها:  

زیر فرآیندهای فرآیند مدیریت منابع مالی و حسابداری می تواند شامل موارد زیر باشد: 

 زیر فرآیند تامین منابع مالی سرمایه گذاری

 زیر فرآیند تامین منابع مالی قراردادی

زیر فرآیند حسابداری مالی، حقوق و دستمزد

زیر فرآیند حسابداری پیمان(پیمانکاری)

زیر فرآیند حسابداری مدیریت

 

 

مهمان عزیز یک نمونه فرآیند مدیریت منابع مالی و حسابداری به عنوان یکی از محصولات سایت برای مطالعه شما دوستان تهیه شده است. 

شما بعنوان مدیران و صاحبان کسب و کار یا یکی از مشاوران هوشمند مدیریت، با الگو گرفتن از این نمونه، می توانید فرآیند مدیریت منابع مالی و حسابداری متناسب و هماهنگ با نوع کسب و کارخودتان را تدوین نمایید.  

محتوای این نمونه مطابق آخرین الزامات ایزو ۹۰۰۱  ویرایش ۲۰۱۵ تهیه شده است.  

 

محصولات مرتبط: 

برای دسترسی به نمونه فرآیند مدیریت منابع مالی و حسابداری بر روی نوشته زیر کلیک نمایید.

نمونه فرآیند مدیریت منابع مالی و حسابداری 

 

نوشته های مرتبط: 

کارشناس کسب و کار شوید.

دوره آموزشی پرورش هوش مالی