دوره آموزشی خودت را بشناس و در آغوش بگیر

دوره آموزشی خودت را بشناس و در آغوش بگیر

از نظر سیستمی برای اینکه زندگی خوبی داشته باشیم باید در چهار زمینه ارتباط موثری برقرار کنیم.

۱ – ارتباط موثر با خود (خودشناسی، هدفگذاری، مدیریت زمان، شارژ انرژی شخصی با تغذیه سالم، ورزش و استراحت، …)
۲ – ارتباط موثر با دیگران (بازاریابی و فروش، سخنرانی و فن بیان، …)
۳ – ارتباط موثر با خدا( خداشناسی، قدرت شکرگزاری، قدرت بخشش، …)
۴ – ارتباط موثر با پول و ثروت (روانشناسی ثروت) 

دوست عزیز که به عنوان مهمان به محفل ما آمده اید، خوش آمدید. هر چقدر انسان خودش را بهتر بشناسد، توانایی ها، نقاط قوت و ضعف، علاقمندی ها، … بهتر می تواند در زمان تصمیم گیری و انتخاب های مهم و سرنوشت ساز زندگی اش تصمیم های درستی را بگیرید. انتخاب رشته تحصیلی ، انتخاب شغل ، انتخاب همسر، … از طرفی وقتی خودت را به عنوان معجزه و اشرف مخلوقات الهی بشناسی چرایی و هدفگذاری زندگی ات معنی و مفهوم پیدا می کند. 

زمان ما (مدیریت زمان)، مسیر زندگی ما ( هدفگذاری)، حفظ سلامتی جسم و تن ما به عنوان بزرگترین سرمایه و امانت الهی (شارژ انرژی شخصی با تغذیه سالم،…) برای ما  ارزشمند خواهند شد. زندگی فرصتی است برای خوب بودن، امیدوارم با شناخت و ایجاد ارتباط موثر با خود از لحظه لحظه زندگیتان لذت ببرید و کاری کنید تا دنیا محلی بهتر و زیباتر برای زندگی دیگران گردد.

در زیر عناوین یا فهرست دوره بیان شده است، بر روی هر یک از عناوین کلیک کنید به مطالب مرتبط دسترسی خواهید داشت. 

این فهرست به مرور زمان اصلاح و کاملتر می گردد. 

فهرست مطالب دوره آموزشی خودت را بشناس و درآغوش بگیر (خودت را بشناس) 

خودشناسی و نظام باورها 

پرسش های شناخت باور شما نسبت به خودتان

خودمان را بشناسیم. 

باور یا نگرش چیست؟ 

 افکار و باورهای مان چگونه شکل می گیرند. 

خطاهای شکل گیری باورها 

شیوه یادگیری و عملکرد مغز 

سیستم R.A.S مغز چیست؟  

عقابی که به زندگی مرغ و خروسی تن داده است. 

نمونه هایی از محدودیت های ذهنی که به محدودیت واقعی تبدیل می شوند.

داستان قورباغه و عقرب

گنجهای نهفته در خود داریم. 

نگرش، باور و دیدگاه خود را اصلاح کنیم. 

هویت چیست؟ 

آیا می توانیم هویت خود را بازآفرینی کنیم؟ 

قدرت احساس 

ارتباط احساس بد و شکست

خشم و غضب در بدن تولید سم می کند. 

اعتقاد و انتظار بیماری، باعث بیمار شدن می گردد.

ارتباط احساس خوب و موفقیت 

چرا سلامتی طبیعی و بیماری غیر طبیعی است. 

خودشناسی

مراحل بوجود آمدن انسان در قرآن 

منتقد درون 

برای انتخاب همسر خود را شناخته اید. 

پر کردن ده مخزن عشق 

جهان هر کس به اندازه فکر اوست. 

تمرین تصور نوشته روی سنگ قبر 

بهبود عملکرد فردی و ارتباط موثر با خود 

 

نحوه کار کردن

مدیریت زمان میلیاردرها 

هدف گذاری و مدیریت زمان 

موزهای زندگیتان را رها کنید.

خوشبخت باشیم یا نباشیم. 

تمرین تصمیم گیری سخت 

به رویاهای خود متعهد بمانید. 

با خودتان در صلح باشید. 

افسوس اگر امروز بمیرید. 

موفقیت یک شبه 

چگونه می توان با قانون ۸۰ / ۲۰ بر کارایی خود افزود.  

توجه به آنچه می خواهید. 

پس تو هم می توانی

 

شارژ انرژی شخصی 

چای بنوشیم یا نه؟ 

زمان مناسب نوشیدن آب و چای 

لیمو معجزه سلامتی 

بهترین زمان خوردن میوه 

تقویت سیستم دفاعی بدن

 

تمرین های کاربردی 

تمرین ساختن تابلوی آرزوها 

تمرین ایجاد انگیزه با استفاده از فلسفه رنج و شادی در ساخت تصاویر ذهنی 

 

نوشته های مرتبط: 

کارشناس جذب موفقیت شوید.