رهبری و تعهد

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

 ۵ – رهبری

Leadership

۵ – ۱ –  رهبری و تعهد

Leadership and commitment

۵ – ۱-۱ – الزامات عمومی

General

مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد را در ارتباط با سیستم مدیریت کیفیت، با توجه به موارد زیر نشان دهد:

Top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to the quality management system by  

الف- پاسخگویی نسبت به اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

Taking accountability for effectiveness of the quality management system

ب – اطمینان از اینکه خط مشی و اهداف کیفیت برای سیستم مدیریت کیفیت استقرار یافته و با فضای سازمان و جهت گیری استراتژیک آن سازگار است.

Ensuring that the quality policy and quality objectives are established for quality management system and are compatible with the context and strategic direction of the organization.

پ – اطمینان از یکپارچگی الزامات سیستم مدیریت کیفیت در فرآیندهای کسب و کار سازمان

Ensuring the integration of the quality management system requirements into the organization\s business processes

ت – ترویج به کارگیری رویکرد فرآیندی و تفکر مبتنی بر ریسک

Promoting the use of the process approach and risk-based thinking

ث – اطمینان از در دسترس بودن منابع لازم برای سیستم مدیریت کیفیت

Ensuring that the resources needed for the quality management system are available.

ج – ابلاغ اهمیت مدیریت کیفیت اثر بخش و اطمینان با الزامات سیستم مدیریت کیفیت

Communicating the importance of effective quality management and of conforming to the quality management system requirements

چ – اطمینان از اینکه سیستم مدیریت کیفیت به نتایج مورد نظر خود دست می یابد.

Ensuring that the quality management system achieves its intended results

ح – جلب مشارکت، هدایت و پشتیبانی از افراد برای همکاری در اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت

Engaging , directing and supporting persons to contribute to the effectiveness of the quality management system.

خ – ترویج بهبود

Promoting improvement

د – حمایت از سایر نقش های مدیریتی مرتبط برای نشان دادن راهبری آنها به میزانی که در زمینه های مسئولیت شان کاربرد دارد.

Supporting other relevant management roles to demonstrate their leadership as it applies to their areas of responsibility.

نکته: اشاره به واژه ” کسب و کار” در این استاندارد بین المللی می تواند به طور عمده به معنای آن دسته از فعالیت هایی باشد که برای فلسفه های وجودی سازمان ضروری است، خواه سازمان دولتی باشد و یا خصوصی، انتفاعی باشد و یا غیر انتفاعی 

Note: Reference to ” business ” in this International Standard can be interpreted broadly to mean those xctivities that are core to the purposes of the organization’s existence , whether the

organization is public, private. For profit or not for profite

تمرکز بر رضایت مشتریان

۵ – ۱ -۲ – تمرکز بر مشتری

Customer focus

مدیریت ارشد باید  رهبری و تعهد در مورد تمرکز بر مشتری را با حصول  اطمینان نسبت به موارد زیر نشان دهد:

Top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to customer focus by ensuring that

الف- الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی مرتبط تعیین، درک و به طور پیوسته برآورده می شود.

Customer and applicable statutory and regulatory requirements are determined, understood and consistently met

ب – ریسک ها و فرصت ها یی را که می تواند بر اطمینان محصولات و خدمات و توانایی سازمان در افزایش رضایت مشتری تاثیرگذار باشد، تعیین و به آنها پرداخته می شود.

The risks and opportunities that can affect conformity of products and services and the ability to enhance customer satisfaction are determined and addressed

پ – تمرکز بر افزایش رضایت مشتری برقرار نگهداشته می شوند.

The focus on enhancing customer satisfaction is maintained  

  

دوست خوبم، در دوره مربیگری کسب و کار یا بیزینس کوچینگ که به دو صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می گردد، ما بطور کامل به نحوه طراحی و پیاده سازی ساختار سازمانی، شرح وظایف، روش های انجام فعالیت های کسب و کار (فرآیندها، روش های اجرایی، دستورالعمل های کاری) در جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت کسب درآمد سازمانی می پردازیم، جهت کسب اطلاعات بیشتر از محتوای دوره و نحوه برگزاری، بر روی نوشته زیر با عنوان مربیگری کسب و کار کلیک نمایید. 

 

نوشته های مرتبط: 

دوره مربیگری کسب و کار(بیزینس کوچینگ)  

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *