فرآیند مدیریت بهداشت،ایمنی و محیط زیست HSE

فرآیند مدیریت بهداشت،ایمنی و محیط زیست HSE هدف فرآیند :  هدف و ماموریت اصلی فرآیند مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE عبارت است از طراحی، استقرار و بهبود مستمر نظام مدیریت HSE به منظور پیشگیری از بروز حوادث انسانی، تجهیزات، محیط زیست و آسیب به اعتبار شرکت می باشد. زیر فرآیندها:  زیر فرآیندهای فرآیند […]

فرآیند بازاریابی و فروش

فرآیند بازاریابی و فروش  آدرس نوشته در سایت: سیستم سازی کسب و کار / بهبود عملکرد سازمانی / فرآیندهای کلیدی کسب و کار   هدف فرآیند :  هدف فرآیند بازاریابی و فروش عبارت است از تعیین نحوه بازاریابی راهبری و عملیاتی و شفاف سازی مسئولیت های هر یک از واحدهای شرکت در راستای معرفی محصول یا […]

فرآیند فناوری اطلاعات

فرآیند فناوری اطلاعات آدرس نوشته در سایت : سیستم سازی کسب و کار/ بهبود عملکرد سازمانی / فرآیندهای کلیدی کسب و کار  هدف فرآیند:   هدف فرآیند فناوری اطلاعات عبارت است از تامین و ارایه مناسب و بهینه خدمات و تجهیزات مرتبط با مدیریت اطلاعات و انفورماتیک به پرسنل شرکت ….. می باشد. زیر فرآیندها:  زیر […]