فرآیند سازماندهی و مدیریت سیستم

آدرس نوشته در سایت : سیستم سازی کسب و کار/ بهبود عملکرد سازمانی / فرآیندهای کلیدی کسب و کار 

فرآیند سازماندهی و مدیریت سیستم اولین فرآیندی است که به عنوان نمونه با شما مدیران و صاحبان کسب و کار مطرح می نمایم. فرآیندی که بر اساس آن می خواهید سیستم کسب و کارتان را طراحی، سازماندهی و مدیریت نمایید.

متولی یا صاحب اصلی فرآیند سازماندهی و مدیریت سیستم مدیران و صاحبان کسب و کار هستند. فعالیت طراحی فرآیند سازماندهی و مدیریت سیستم کاری است که شما مدیران موفق و حرفه ای باید خودتان انجام  دهید نه نیروهای زیر مجموعه شما، البته اگر بدنبال یادگیری و بهبود بهره وری و رشد و توسعه کسب و کارتان هستید. اگر هم فقط به دنبال مدرک، گواهینامه ایزو ۹۰۰۰  ویرایش ۲۰۱۵ و تبلیغات هستید، لطفا ادامه مطلب را نخوانید و این وب سایت به درد شما نخواهد خورد . خدانگهدار

دکتر دمینگ می گوید: 

در حال حاضر، بسیاری از مدیران با این فرض کار می کنند که پرسنل و نه سیستمی که در آن کار می کنند، مسئول مدیریت کیفیت می باشند. از این رو، ما پرسنل را تشویق و تنبیه می کنیم ولی سیستم بدون تغییر باقی می ماند. 

 

نود و چهار درصد (۹۴ % ) از مشکلات در کسب و کارها مربوط به سیستم است و تنها شش درصد (۶% ) مربوط به پرسنل است . 

رعایت چرخه دمینگ در سیستم سازی کسب و کار

چرخه برنامه ریزی- اجرا – کنترل – اقدام یا چرخه دمینگ PDCA

در طراحی فرآیندها می بایست  چرخه برنامه ریزی- اجرا – کنترل – اقدام  یا چرخه PDCA  برای تمام فرآیندها و برای سیستم مدیریت کیفیت به کار گرفته شود .

چرخه PDCA  به طور مختصر به شرح زیر توصیف می شود .

برنامه ریزی :

استقرار اهداف سیستم و فرآیندهایش و منابع مورد نیاز برای ارائه نتایج بر اساس الزامات مشتری و خط مشی های سازمان و شناسایی و پرداختن به ریسک ها و فرصت ها

اجرا:

انجام آنچه برنامه ریزی شده است.

کنترل :

پایش و (درصورت کاربرد) اندازه گیری فرآیندها و محصولات و خدمات به دست آمده در برابر خط مشی ها، هدف ها و الزامات و گزارش نتایج

اقدام اصلاحی:

انجام دادن اقدام هایی برای بهبود عملکرد  

بهتر است برای رعایت یکپارچگی و هماهنگی سیستم، در یک فرآیند برای مثال فرآیند سازماندهی و مدیریت سیستم تمامی زیر فرآیندهای چرخه دمینگ را در نظر بگیریم.

می توانیم برای شرکت های کوچک یک فرآیند تعریف کنیم شامل زیر فرآیندهای زیر:

برنامه ریزی و اجرا: 

زیر فرآیند برنامه ریزی بلند مدت و تعیین اهداف و خط مشی 

زیر فرآیند طراحی و پیاده سازی سیستم

زیر فرآیند تهیه و طراحی سازمان و تشکیلات

کنترل : 

زیر فرآیند ممیزی داخلی

زیر فرآیند خودارزیابی

زیر فرآیند حسابرسی داخلی

زیر فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها

اقدام اصلاحی: 

زیر فرآیند بازنگری مدیریت    

در شرکت های بزرگ، به دلیل حجم زیاد فعالیت ها می توانیم این زیر فرآیندها را در چند فرآیند در نظر بگیریم.

مهمان عزیز یک نمونه فرآیند سازماندهی و مدیریت سیستم به همراه نمونه تعدادی از روش های اجرایی و دستورالعمل های پیوست آن مطابق فهرست زیر، برای مطالعه شما دوستان تهیه شده است.

آیین نامه کمیته های  شرکت …..   

روش اجرایی کنترل مستندات 

روش اجرایی کنترل سوابق   

دستورالعمل مکاتبات 

ساختار سازمانی، شرح ماموریت واحدها و شرح وظایف پست های سازمانی 

روش اجرایی مدیریت ذی نفعان 

روش اجرایی مدیریت ریسک 

روش اجرایی مدیریت تغییرات 

روش اجرایی مدیریت دانش 

روش اجرایی مدیریت منابع 

روش اجرایی مدیریت ارتباطات 

روش اجرایی ممیزی داخلی

روش اجرایی مدیریت فرآیندها 

روش اجرایی تجزیه و تحلیل داده ها 

روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه 

شما بعنوان مدیران و صاحبان کسب و کار یا یکی از مشاوران هوشمند مدیریت، با الگو گرفتن از این نمونه ها ، می توانید فرآیند سازماندهی و مدیریت سیستم متناسب و هماهنگ با کسب و کار خودتان را تدوین نمایید.  

محتوای این نمونه ها مطابق آخرین الزامات ایزو ۹۰۰۱  ویرایش ۲۰۱۵ تهیه شده است.  

نوشته های مرتبط: 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.

برای دسترسی رایگان به نمونه فرآیند سازماندهی و مدیریت سیستم بر روی نوشته زیر کلیک کنید. 

QMMC01-2015

محصولات مرتبط: 

برای دسترسی به محصول نمونه فرآیند سازماندهی و مدیریت سیستم و روش های اجرایی و دستورالعمل های پیوست آن، بر روی نوشته زیر کلیک نمایید. 

 نمونه فرآیند سازماندهی و مدیریت سیستم