دوره آموزشی با هدف بهبود مدارک(فرآیندها، روش های اجرایی، دستورالعمل های کاری) یا روش های انجام فعالیت های کسب و کار 

مربیگری کسب و کار 

    بیزینس کوچینگ ( Business Coaching ) 

مربی کسب و کار شوید. 

سیستم سازی کسب و کار  

سیستم سازی کسب و کار مطابق الزامات  استاندارد مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ 

دوست خوبم برای دسترسی به فهرست و محتوای دوره بر روی عنوان زیر کلیک نمایید.  

  

نوشته های مرتبط با آموزش سیستم سازی کسب و کار 

نوشته های مرتبط با نمونه مدارک و فرآیندهای کلیدی کسب و کار 

   دوره آموزشی با هدف بهبود عملکرد فردی کارکنان به عنوان یکی از اجزاء کسب و کار

 مربیگری زندگی   

 لایف کوچینگ   ( Life Coaching ) 

  مربی زندگی شوید/ کارشناس جذب شوید. 

این دوره جامع غیر حضوری از چند دوره یا سر فصل اصلی به قرار زیر تشکیل شده است.

ابتدا یادگیری را یادبگیریم.  

 

 پرورش هوش فردی  (ارتباط موثر با خودمان) 

پرورش هوش مالی  (ارتباط موثر با پول و ثروت) 

 پرورش هوش تجاری یا نوابغ بازاریابی و فروش (ارتباط موثر با دیگران)

 پرورش هوش معنوی  (ارتباط موثر با خداوند)   

دوست خوبم، برای دسترسی به فهرست و محتوای دوره بر روی عنوان زیر کلیک نمایید. 

  

نوشته های مرتبط با ارتباط موثر با دیگران 

شناسایی تفاوت ويژگي هاي زنان و مردان

/
 شناسایی تفاوت ويژگي هاي زنان و مردان 1 - زنان تشريفات را دوست دارند .…

توافق بر عدم توافق

/
 توافق بر عدم توافق وقتی بین دو نفر رابطه ای برقرار می شود ، به…

 نوشته های مرتبط با پرورش هوش مالی 

 از نظر مالی خیلی شبیه والدین مان هستیم.

/
 از نظر مالی خیلی شبیه والدین مان هستیم. وقتی به شرایط ما…

فقرا مشتریان همیشگی برنامه های تلویزیون

/
 فقرا مشتریان همیشگی برنامه های تلویزیون برنامه های تلویزیون مغز شما را برای فقیر بودن ب…

نوشته های مرتبط با ارتباط موثر با خود 

نوشته های انگیزشی

/
نوشته های انگیزشی  اگر ذوق و شوق و انگیزه خوبی برای یادگیری د…

آیا چشم زخم،  چشم زدن و یا جادو وجود دارد؟

/
  آیا چشم زخم،  چشم زدن و یا جادو وجود دارد؟ در صورت وجود…

نوشته های مرتبط با ارتباط موثر با خداوند 

 ایمان داشته باشیم و بخواهیم که به ما داده خواهد شد.

/
 ایمان داشته باشیم و بخواهیم که به ما داده خواهد شد. انسان به…

معجزه شکرگزاری

/
 معجزه شکرگزاری شما قبل از غذا خوردن دعا می کنید . بسیار خوب است .…