دوره آموزشی با هدف بهبود مدارک(فرآیندها، روش های اجرایی، دستورالعمل های کاری) یا روش های انجام فعالیت های کسب و کار 

مربیگری کسب و کار 

    بیزینس کوچینگ ( Business Coaching ) 

مربی کسب و کار شوید. 

سیستم سازی کسب و کار  

سیستم سازی کسب و کار مطابق الزامات  استاندارد مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ 

دوست خوبم برای دسترسی به فهرست و محتوای دوره بر روی عنوان زیر کلیک نمایید.  

  

نوشته های مرتبط با آموزش سیستم سازی کسب و کار 

نوشته های مرتبط با نمونه مدارک و فرآیندهای کلیدی کسب و کار 

   دوره آموزشی با هدف بهبود عملکرد فردی کارکنان به عنوان یکی از اجزاء کسب و کار

 مربیگری زندگی   

 لایف کوچینگ   ( Life Coaching ) 

  مربی زندگی شوید/ کارشناس جذب شوید. 

این دوره جامع غیر حضوری از چند دوره یا سر فصل اصلی به قرار زیر تشکیل شده است.

ابتدا یادگیری را یادبگیریم.  

 

 پرورش هوش فردی  (ارتباط موثر با خودمان) 

پرورش هوش مالی  (ارتباط موثر با پول و ثروت) 

 پرورش هوش تجاری یا نوابغ بازاریابی و فروش (ارتباط موثر با دیگران)

 پرورش هوش معنوی  (ارتباط موثر با خداوند)   

دوست خوبم، برای دسترسی به فهرست و محتوای دوره بر روی عنوان زیر کلیک نمایید. 

  

نوشته های مرتبط با ارتباط موثر با دیگران 

استراتژی متمایز بودن

/
استراتژی متمایز بودن دوستان و کارشناسان کسب و کار، من نمونه هایی از استرا…

انتخاب مخاطب خاص

/
انتخاب مخاطب خاص چرا مخاطب خاص؟ یکی از پرسش های کلیدی که باید در…

 نوشته های مرتبط با پرورش هوش مالی 

به کم قانع بودن

/
یک فکر سمی /  یک باور منفی به کم قانع بودن   تحلیل باور:  ق…

تمرین بالن پرورش داشتن احساس خوب به پول و ثروت

/
تمرین بالن پرورش داشتن احساس خوب به پول و ثروت دفترچه یادداشت خ…

نوشته های مرتبط با ارتباط موثر با خود 

ابتدا یادگیری را یادبگیریم.

/
 ابتدا یادگیری را یاد بگیریم. من علیرضا شجاعی مهندس صنایع هستم. مقاطع م…

تناسب در یادگیری

/
تناسب در یادگیری  همیشه ما به دنبال یادگیری هستیم، ولی آیا تا به…

نوشته های مرتبط با ارتباط موثر با خداوند 

به زمانبندی خداوند اعتماد کنید.

/
به زمانبندی خداوند اعتماد کنید. این حقیقت است که هیچ کدام از ما …
تصویر آفرینش 1

تصاویری زیبا از پیدایش یا آفرینش

/
آدرس نوشته در سایت: سیستم سازی کسب و کار / بهبود عملکرد فردی …