فرآیند تامین تجهیزات و خدمات

یکی از فرآیندهای کلیدی در سیستم سازی کسب و کار، فرآیند تامین تجهیزات و خدمات می باشد. در کسب و کارهای مختلف عناوین متفاوتی از جمله بازرگانی، خرید ، تدارکات را استفاده می کنند، ولی ماموریت همگی این عناوین یکسان است .

 ماموریت اصلی فرآیند تامین تجهیزات و خدمات عبارت است از تامین کالا، تجهیزات و خدمات مورد نیاز پروژه های شرکت می باشد .

فرآیند تامین تجهیزات و خدمات جزو فرآیندهای اصلی شرکت می باشد. به علت ماهیت ویژه فعالیت های تامین تجهیزات و خدمات شرکت که بر اساس مشخصات فنی و شرح قرارداد با  کارفرما انجام می شود، برنامه ریزی تامین قطعات، تجهیزات، اقلام مصرفی و سایر اقلام مورد نیاز هر پروژه باید مستقلا با توجه به ویژگی های خاص آن پروزه انجام شود.

تصویر فرآیند تامین تجهیزات و خدمات

فرآیند تامین تجهیزات و خدمات دارای زیر فرآیندهایی به شرح زیر است که از نظر ماهیت فعالیت ها با هم متفاوت می باشند.

 ۱ – زیر فرآیند شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان

  ۲ – زیر فرآیند خرید و عقد قرارداد با تامین کنندگان

  ۳ – زیر فرآیند پیگیری اجرای قرارداد

  ۴ – زیر فرآیند  حمل، بیمه و ترخیص کالا و تجهیزات

  ۵ – زیر فرآیند انبارداری و کنترل موجودی ها

 

 مهمان عزیز یک نمونه فرآیند تامین تجهیزات و خدمات به عنوان یکی از محصولات سایت برای مطالعه شما دوستان تهیه شده است.

شما بعنوان مدیران و صاحبان کسب و کار یا یکی از مشاوران هوشمند مدیریت، با الگو گرفتن از این نمونه، می توانید فرآیند تامین تجهیزات و خدمات متناسب و هماهنگ با کسب و کار خودتان را تدوین نمایید.  

محتوای این نمونه مطابق آخرین الزامات ایزو ۹۰۰۱  ویرایش ۲۰۱۵ تهیه شده است.  

برای دسترسی به نمونه فرآیند تامین تجهیزات و خدمات بر روی نوشته زیر کلیک نمایید. 

نمونه فرآیند تامین تجهیزات و خدمات  

نوشته های مرتبط: 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.