رویکرد فرآیندی

الزامات سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ 

۰ – ۳ – رویکرد فرآیندی

۰ – ۳ – ۱ – الزامات عمومی

این استاندارد بین المللی، به کارگیری یک رویکرد فرآیندی را در هنگام ایجاد، اجرا و بهبود اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت، برای افزایش رضایت مشتری با رعایت الزامات آن ترویج می کند. الزامات خاصی که در به کارگیری رویکرد فرآیندی مهم بوده، در بند ۴ – ۴ (سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن) اشاره شده است .     

شناخت و مدیریت فرآیندهای در تعامل با هم به عنوان یک سیستم موجب اثر بخشی و کارایی سازمان در دستیابی به نتایج مطلوب آن می شود. این رویکرد، سازمان را قادر می سازد تا روابط متقابل و وابستگی بین فرآیندهای سیستم را کنترل کند تا در نهایت، عملکرد جامع سازمان ارتقاء یابد .  

رویکرد فرآیندی شامل تعریف و مدیریت سیستماتیک فرآیندها و نحوه تعامل آنها با هم است، به طوری که در انطباق با خط مشی کیفیت و جهت گیری های استراتژیک سازمان به نتایج مورد نظر دست یابد. مدیریت فرآیندها و سیستم به طور کلی، می تواند با استفاده از چرخه PDCA  (بند ۰ – ۳ – ۲ چرخه برنامه ریزی– اجرا- کنترل- اقدام را ببینید) و با هدف استفاده از مزایای فرصت ها و پیشگیری از نتایج نامطلوب حاصل شود.

به کارگیری رویکرد فرآیندی در یک سیستم مدیریت کیفیت، سازمان را در موارد زیر توانمند می کند.

الف – شناخت و برآورده سازی یکنواخت الزامات

ب – در نظر داشتن فرآیندها به لحاظ ارزش افزوده

پ – دستیابی به عملکرد موثر فرآیند

ت – بهبود فرآیندها بر اساس ارزیابی داده ها و اطلاعات    

در سیستم سازی کسب و کار رویکرد فرآیندی یعنی:

تعریف و مدیریت سیستماتیک فرآیندها و نحوه تعامل آنها با هم

تقویت کار تیمی و توانمندسازی کارکنان

تمرکز بر اشتغال پذیری یعنی فرصت هایی را در اختیار افراد قرار می دهند که مهارتهای خود را بروز دهند.  

محیطی برای ابراز ایده ها

سطوح مدیریت کم و مسطح     

مهندسی مجدد فرآیندها

امروزه:

بزرگ ترین شرکت تاکسیرانی دنیا، مالک هیچ خودرویی نیست.

بزرگ ترین شرکت هتلداری دنیا هیچ اتاقی در اختیار ندارد .

این شرکت ها و نمونه شرکت های مشابه آنها در حال تغییر مبنای رقابت هستند. آنها کارشان را از کنترل دارایی ها به انتقال ارزش به مشتری تغییر می دهند. آنها به جای کنترل کارکنان آنها را توانمند می کنند.

این ایده که رقابت پذیری شرکتی به توانایی آن برای کنترل منابع و جمع آوری دارایی ها متکی است، در عصر صنعتی معنا داشته است، اما در عصر اطلاعات دیگر بی معنا است.

تصویر رویکرد فرآیندی

ویژگی های رویکرد سلسله مراتبی یا مدیریت انفرادی:   

 استراتژی – ساختار- سیستم  

تمرکز بر امنیت شغلی

عملکرد افراد بر اساس وظایف تعریف شده

قراردادهای همکاری خشک و رسمی

کنترل و نظارت بر عملکرد

اجبار و محدودیت

سطوح مدیریتی زیاد

وجود فضای بی اعتمادی به مدیریت

داشتن یک استراتژی مشخص

ویژگی های رویکرد فرآیندی یا مدیریت مشارکتی:

هدف – افراد- فرآیند

تمرکز بر اشتغال پذیری یعنی فرصت هایی را در اختیار افراد قرار می دهند که مهارتهای خود را بروز دهند.  

عملکرد افراد بر اساس دانش و خلاقیت

توسعه فضای اعتماد

نظم و حمایت و همکاری

محیطی برای ابراز ایده ها

سطوح مدیریت کم و مسطح

عکس رویکرد فرآیندی   

نوشته های مرتبط: 

سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن 

محصولات مرتبط : 

یکی از محصولات ما، یک نمونه روش اجرایی مدیریت فرآیندها می باشد. شما مشاوران هوشمند با مطالعه نمونه روش اجرایی می توانید روش اجرایی مدیریت فرآیندهای متناسب با کسب و کار خودتان را تدوین نمایید.  

شما دوستان با کلیک بر روی نوشته زیر ” روش اجرایی مدیریت فرآیندها”  به نمونه روش اجرایی دسترسی خواهید داشت. 

روش اجرایی مدیریت فرآیند ها

وشته های مرتبط: 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید. 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *