تولید و ارائه خدمات

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

۸ – ۵ – تولید و ارائه خدمات

 ۸ – ۵ – ۱ – کنترل تولید و ارائه خدمات

سازمان باید تولید و ارائه خدمات را در شرایط کنترل شده ای به انجام برساند.

درصورت کاربرد، شرایط کنترل شده باید شامل موارد زیر باشد:

الف – در دسترس بودن اطلاعات مکتوب که موضوع های زیر را تعیین می کند:

۱ – مشخصات محصولاتی که تولید می شود، خدماتی که  ارائه می شود و یا فعالیت هایی که باید انجام شود.

۲ – نتایجی که باید حاصل شود.

ب – در دسترس بودن و استفاده از منابع پایش و اندازه گیری مناسب

پ – اجرای فعالیت های پایش و اندازه گیری در مراحل مناسب برای تصدیق اینکه معیار کنترل فرآیندها یا خروجی ها، و معیار پذیرش برای محصولات و خدمات برآورده شده است.

ت – استفاده از زیر ساخت و محیط کار برای عملیات فرآیندها

ث – انتصاب افراد با صلاحیت، شامل هر نوع شایستگی مورد نیاز

ج – صحه گذاری و صحه گذاری مجدد دوره ای برای توانایی فرآیند در دستیابی به نتایج برنامه ریزی شده فرآیندهای تولید و ارائه خدمات، زمانی که خروجی به دست آمده را نتوان با پایش و اندازه گیری پس از آن تصدیق کرد.

چ – انجام دادن اقدام هایی برای پیشگیری از خطای انسانی

ح – اجرای خدمات ترخیص، تحویل و پس از تحویل

۸ – ۵ – ۲ – شناسایی و ردیابی

زمانی که اطمینان از انطباق محصولات و خدمات ضروری باشد، سازمان باید برای شناسایی خروجی ها از روش های مناسب استفاده کند.

سازمان باید با توجه به الزامات پایش و اندازه گیری در تمامی مراحل ارائه محصولات و خدمات، وضعیت خروجی ها را شناسایی کند.

هنگامی که ردیابی ضروری باشد، سازمان باید شناسایی هر یک از خروجی ها را کنترل کند و اطلاعات مدون مورد نیاز در انجام ردیابی را نگهداری کند.

۸ – ۵ – ۳ – اموال متعلق به مشتریان یا ارائه دهندگان برون سازمانی

سازمان باید از اموال متعلق به مشتریان یا ارائه دهندگان برون سازمانی در هنگامی که در کنترل سازمان است و یا توسط سازمان به کار گرفته می شود، محافظت کند.

سازمان باید اموال مشتریان یا ارائه دهندگان برون سازمانی را که برای استفاده یا کاربرد در محصولات و خدمات تامین شده است، شناسایی تصدیق و محافظت کند.

در صورتی که اموال مشتری یا ارائه دهنده برون سازمانی مفقود، معیوب یا برای استفاده کردن مناسب نباشد، سازمان باید این موضوع را به مشتری یا ارائه دهنده برون سازمانی گزارش دهد و اطلاعات مدون آنچه روی داده است را نگهداری کند.

نکته: اموال مشتری یا ارائه دهنده برون سازمانی می تواند شامل مواد، اجزاء تشکیل دهنده، ابزار و تجهیزات، مکان مشتری، دارایی معنوی و داده های فردی باشد.

۸ – ۵ – ۴ – محافظت

سازمان باید برای اطمینان از انطباق با الزامات، از خروجی های هنگام تولید و ارائه خدمات تا حد مورد نیاز محافظت کند.

نکته : محافظت می تواند شامل شناسایی، جابجایی، کنترل آلودگی، بسته بندی، نگهداری، انتقال یا حمل و نقل و مراقبت باشد.

۸ – ۵ – ۵ – فعالیت های پس از تحویل

سازمان باید الزامات فعالیت های پس از تحویل مرتبط با محصولات و خدمات را رعایت کند.

در تعیین گسترده فعالیت های پس از تحویل مورد نیاز، سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد .

الف – الزامات قانونی و مقرراتی

ب – عواقب نامطلوب بالقوه مرتبط با محصولات و خدمات سازمان

پ – ماهیت، استفاده و زمان عمر محصولات و خدمات سازمان

ت – الزامات مشتری

ث – بازخورد مشتری

نکته : فعالیت های پس از تحویل می تواند شامل اقدام های مرتبط با گارانتی، تعهدات قراردادی مانند خدمات نگهداری، و خدمات تکمیلی مانند بازیافت یا دفع نهایی باشد .

 

۸ – ۵ – ۶ – کنترل تغییرات

برای اطمینان از تداوم انطباق با الزامات، سازمان باید تغییرات در ارائه محصولات و خدمات را تا حد مورد نیاز تحت بررسی و کنترل قرار دهد.

سازمان باید اطلاعات مدون در مورد شرح نتایج بازنگری تغییرات، فردی( افرادی) که اجازه تغییر را می دهد، و هرگونه اقدام های لازم حاصل از بازنگری را نگهداری کند.   

 

دوست خوبم، در دوره مربیگری کسب و کار یا بیزینس کوچینگ که به دو صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می گردد، ما بطور کامل به نحوه طراحی و پیاده سازی ساختار سازمانی، شرح وظایف، روش های انجام فعالیت های کسب و کار (فرآیندها، روش های اجرایی، دستورالعمل های کاری) در جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت کسب درآمد سازمانی می پردازیم، جهت کسب اطلاعات بیشتر از محتوای دوره و نحوه برگزاری، بر روی نوشته زیر با عنوان مربیگری کسب و کار کلیک نمایید. 

 

 نوشته های مرتبط: 

دوره مربیگری کسب و کار(بیزینس کوچینگ)  

  

  

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *