• نام و نام خانوادگی بدون فاصله و پشت سر هم نوشته شود. برای مثال علیرضاشجاعی، نوشتن نام و نام خانوادگی اختیاری است.
  • برای مثال info@shojaeiyeganeh.ir ، نوشتن آدرس ایمیل ضروری است.
  • وارد کردن شماره تلفن همراه اختیاری است.

پیوستن شما را به جمع دوستان اعضای سایت خوش آمد می گویم.

شما یک دوست خوب و مهم در زندگی من هستید، امیدوارم بتوانیم همدیگر را ملاقات کنیم.

دوستدار همیشگی شما

علیرضا شجاعی