فرآیند کنترل کیفیت

ماموریت اصلی فرآیند کنترل کیفیت:

در شرکت های پروژه محور، عبارت است از کنترل‌کیفیت کالا و تجهیزات هنگام خرید و تامین، ساخت، و کنترل کیفیت انجام عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی در پروژه  می باشد.

در شرکت های تولید کننده محصول: عبارت است از کنترل‌کیفیت مواد و کالا یا کنترل کیفیت دریافت کالا ، کنترل کیفیت حین تولید و کنترل کیفیت محصول نهایی می باشد. 

زیر فرآیندها: 

زیر فرآیندهای این فرآیند می تواند شامل موارد زیر باشد: 

زیر فرآیند تهیه و تدوین مدارک کنترل کیفیت

زیر فرآیند کنترل کیفیت خرید / کنترل کیفیت دریافت کالا 

زیر فرآیند کنترل کیفیت عملیات ساخت / کنترل کیفیت حین تولید  

زیر فرآیند کنترل کیفیت عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی / کنترل کیفیت محصول نهایی 

 

 

مهمان عزیز یک نمونه از این فرآیند که برای شرکتهای پروژه محور می باشد، به عنوان یکی از محصولات سایت برای مطالعه شما دوستان تهیه شده است. 

شما بعنوان مدیران و صاحبان کسب و کار یا یکی از مشاوران هوشمند مدیریت، با الگو گرفتن از این نمونه، می توانید فرآیند کنترل کیفیت متناسب و هماهنگ با نوع کسب و کار یا پروژه خودتان را تدوین نمایید.  

محتوای این نمونه مطابق آخرین الزامات ایزو ۹۰۰۱  ویرایش ۲۰۱۵ تهیه شده است.  

یکی از مشکلاتی که در طراحی ساختار سازمانی شرکت ها دیده می شود، کنار هم قراردادن واحدهای کنترل کیفیت و تضمین کیفیت می باشد. در مواردی این دو واحد زیر مجموعه یک مدیریت یا معاونت قرارداده شده اند. در صورتی که همان ارتباط کاری که واحد تضمین کیفیت (سیستم ها و روش ها) با واحد کنترل کیفیت دارد، همان ارتباط را با سایر واحدهای شرکت خواهد داشت. قراردادن این دو واحد در کنار هم با توجه به نمونه های مشاهده شده باعث تضعیف جایگاه تضمین کیفیت می گردد. 

نوشته های مرتبط: 

کارشناس کسب و کار شوید. 

 

محصولات مرتبط: 

برای دسترسی به نمونه فرآیند کنترل کیفیت بر روی نوشته زیر کلیک نمایید.

نمونه فرآیند کنترل کیفیت