الزامات سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵-مقدمه الزامات عمومی

الزامات سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

مقدمه

۰ – ۱ – الزامات عمومی

پذیرش یک سیستم مدیریت کیفیت، تصمیمی استراتژیک برای سازمانی است که می خواهد بهبود عملکرد جامع خود و تدارک یک مبنای صحیح برای برنامه های توسعه پایدار کمک کند.

مزایای بالقوه اجرای یک سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای این استاندارد بین المللی در یک سازمان به شرح زیر است :

الف- توانایی ارائه یکنواخت محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی را برآورده می کند.

ب – تسهیل فرصت هایی برای افزایش رضایت مشتری

پ – پرداختن به ریسک ها و فرصت های مرتبط با فضا و اهداف سازمان

ت – توانایی نشان دادن انطباق با الزامات خاص سیستم مدیریت کیفیت

 این استاندارد بین المللی می تواند توسط طرف های درون و برون سازمانی استفاده شود.

 موارد زیر مدّ نظر این استاندارد بین المللی نیست.

 یکنواختی در ساختار سیستم های مدیریت کیفیت مختلف

 هم راستایی مستندات با ساختار بند الزامات این استاندارد بین المللی

 استفاده از واژگان خاص این استاندارد بین المللی در سازمان

 الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده در این استاندارد بین المللی، مکمل الزامات محصولات و خدمات است.

این استاندارد بین المللی، رویکرد فرآیندی را که چرخه ” برنامه ریزی – اجرا – کنترل – اقدام ”  و تفکر مبتنی بر ریسک را ترکیب می کند، به کار می گیرد.   

 رویکرد فرآیندی، یک سازمان را قادر می سازد تا فرآیندها و تعامل بین آنها را برنامه ریزی کند. 

 چرخه PDCA  یک سازمان را قادر می سازد تا نسبت به اینکه فرآیندهایش در حد کافی تامین و مدیریت شده است و فرصت های بهبود مرتبط، تعیین شده و بر مبنای آن عمل می شود، اطمینان حاصل کند.

تفکر مبتنی بر ریسک، یک سازمان را قادر می سازد تا عواملی که می تواند فرآیندها و سیستم مدیریت کیفیت را از نتایج برنامه ریزی شده دور کند، تعیین کرده، کنترل های پیشگیرانه را برای کاهش اثرات منفی تعیین کند و استفاده از فرصت ها را در هنگام وقوع به حداکثر رساند ( به بند الف- ۴ رجوع شود).   

برآورده سازی همسان الزامات و پرداختن به نیازها و انتظارات آتی، چالشی برای سازمان ها در یک محیط پویا و پیچیده فزآینده به حساب می آید. برای دستیابی به هدف، سازمان ممکن است به کارگیری روش های مختلف بهبود را علاوه بر اصلاح و بهبود مستمر، مانند تغییری بسیار چشمگیر، نوآوری و سازمان دهی مجدد ضروری بداند.

در این استاندارد بین المللی، فعل های زیر استفاده می شود. 

” باید ” یک الزام را نشان می دهد.

” شایسته است ” یک توصیه را نشان می دهد.

” ممکن است ” یک اجازه را نشان می دهد.

” می تواند ” یک امکان یا یک قابلیت را نشان می دهد.      

اطلاعات نشان داده شده با عنوان ” نکته ” برای راهنمایی در فهم یا شفاف سازی الزامات مرتبط است.

دوست خوبم، در دوره مربیگری کسب و کار یا بیزینس کوچینگ که به دو صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می گردد، ما بطور کامل به نحوه طراحی و پیاده سازی ساختار سازمانی، شرح وظایف، روش های انجام فعالیت های کسب و کار (فرآیندها، روش های اجرایی، دستورالعمل های کاری) در جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت کسب درآمد سازمانی می پردازیم، جهت کسب اطلاعات بیشتر از محتوای دوره و نحوه برگزاری، بر روی نوشته زیر با عنوان مربیگری کسب و کار کلیک نمایید.   

نوشته های مرتبط: 

مربیگری کسب و کار(بیزینس کوچینگ)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *