الزامات برای محصولات و خدمات

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

۸ – ۲ – الزامات برای محصولات و خدمات

Requirements for products and services

 ۸ – ۲ – ۱ – ارتباطات با مشتری

Customer communication

ارتباطات با مشتری باید شامل موارد زیر باشد:

Communication with customers shall include

الف- ارائه اطلاعات مرتبط با محصولات و خدمات

Providing information relating to products and services

ب – رسیدگی به استعلام ها، قراردادها یا سفارش ها، شامل تغییرات آنها

Handling enquiries, contracts or orders, including changes

پ – دریافت بازخورد مشتری مرتبط با محصولات و خدمات، شامل شکایت های مشتریان

Obtaining customer feedback relating to products and services, including customer complaints

ت – رسیدگی یا کنترل اموال مشتری

Handling or controlling customer property

ث – در شرایط لازم، ایجاد الزامات مشخص برای اقدام های اقتضایی

Establishing specific requirements for contingency actions, when relevant

۸ – ۲ – ۲ – تعیین الزامات مرتبط با محصولات و خدمات

Determining the requirements for products and services  

سازمان باید در هنگام تعیین الزامات برای محصولات و خدماتی که به مشتریان ارائه می شود، از موارد زیر اطمینان حاصل کند:

When determining the requirements for the products and services to be offered to costumers, the organization shall ensure that

الف – الزامات برای محصولات و خدمات، شامل موارد زیر است.

The requirements for the products and services are defined including

۱ – هرگونه الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد

Any applicable statutory and regulatory requirements

۲ – الزاماتی که توسط سازمان ضروری شناخته شده است .

Those considered necessary by the organization

ب – سازمان می تواند به ادعاهای مرتبط با محصولات و خدماتی که ارائه می دهد رسیدگی کند.   

 The organization can meet the claims for the products and services it offers

۸ – ۲ – ۳ – بازنگری الزامات مرتبط با محصولات و خدمات

Review of the requirements for products and services

۸ – ۲ – ۳ – ۱ – سازمان باید در خصوص توانایی برآورده سازی الزامات برای محصولات و خدماتی که ارائه می دهد، اطمینان حاصل کند. سازمان باید یک بازنگری قبل از تعهد به تامین محصولات و ارائه خدمات به مشتری شامل موارد زیر انجام دهد.

The organization shall ensure that it has the ability to meet the requirements for products and services to be offered to customers. The organization shall conduct a review before committing to supply products and services to a customer,to include

الف – الزامات مشخص شده توسط مشتری، شامل الزامات برای فعالیت های تحویل و پس از تحویل

Requirement specified by the customer, including the requirements for delivery and postdelivery activities

ب – الزامات بیان نشده توسط مشتری، ولی برای استفاده مشخص یا مطلوب تا آنجا که شناخته شده باشد، لازم است.

Requirement not stated by the customer, but necessary for the specified or intended use, when known

پ – الزامات مشخص شده توسط سازمان

Requirements specified by the organization

ت – الزامات قانونی و مقرراتی مرتبط با محصولات و خدمات

Statutory and regulatory requirements applicable to the products and services

ث – الزامات قرارداد یا سفارش، متفاوت با موارد بیان شده قبلی

Contract or order requirements differing from those previously expressed

سازمان باید اطمینان یابد که در مورد الزامات قرارداد یا سفارش که متفاوت با موارد تعیین شده قبلی بوده، تصمیم گیری شده است.

The organization shall ensure that contract or order requirements differing from those previously defined are resolved

زمانی که مشتری خواسته های خود را به طور مدون ارائه نکرده باشد، الزامات مشتری باید پیش از پذیرش مورد تایید سازمان قرار گیرد .

The customer’s requirements shall be confirmed by the organization before acceptance, when the customer does not provide a documented statement of their requirements

نکته: در برخی شرایط مانند فروش اینترنتی، بازنگری رسمی برای هر یک از سفارش ها عملی نخواهد بود.

Note: in some situations, such as internet sales, a formal review is impractical for each order  

در عوض، این بازنگری می تواند شامل اطلاعات مرتبط با محصول مانند کاتالوگ ها یا اقلام تبلیغاتی باشد.

Instead the review can cover relevant product information, such as catalogues

۸ – ۲ – ۳ – ۲ – در صورت کاربرد، سازمان باید اطلاعات مدون را در موارد زیر نگهداری کند.

The organization shall retain documented information as applicable

الف – نتایج بازنگری

On the results of the review

ب – هرگونه الزامات جدید برای محصولات و خدمات

On any new requirements for the products and services

۸ – ۲ – ۴ – تغییرات الزامات محصولات و خدمات

Changes to requirements for products and services

زمانی که الزامات محصولات و خدمات تغییر می کند، سازمان باید نسبت به آنکه اطلاعات مدون مرتبط اصلاح شده و افراد مرتبط از این الزامات تغییر یافته آگاه شده اد، اطمینان حاصل کند.   

The organization shall ensure that relevant documented information is amended and that relevant persons are made aware of the changed requirements, when the requirements for products and services are changed  

 

دوست خوبم، در دوره مربیگری کسب و کار یا بیزینس کوچینگ که به دو صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می گردد، ما بطور کامل به نحوه طراحی و پیاده سازی ساختار سازمانی، شرح وظایف، روش های انجام فعالیت های کسب و کار (فرآیندها، روش های اجرایی، دستورالعمل های کاری) در جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت کسب درآمد سازمانی می پردازیم، جهت کسب اطلاعات بیشتر از محتوای دوره و نحوه برگزاری، بر روی نوشته زیر با عنوان مربیگری کسب و کار کلیک نمایید. 

 

نوشته های مرتبط: 

دوره مربیگری کسب و کار(بیزینس کوچینگ) 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *