مسئولیت هر کاری را به عهده بگیرید.

/
مسئولیت هراتفاقی را به عهده  بگیرید . شخصیت کنونی شما بر حسب ا…

مسئولیت پذیری

/
مسئولیت پذیری مسئولیت پذیر باشید. 100 % مسئولیت با شماست.  من مس…

دوره مهارتهای یک مربی

/
دوره مهارت های یک مربی  سوالات قدرتمند یا پرسشگری حرفه ای  شنیدن فعال…

دوره سیستم سازی کسب و کار

/
دوره سیستم سازی کسب و کار فصل اول : سیستم چی؟ تعریف سیستم: …

شما با سطل آب می آورید.

/
شما با سطل آب می آورید. داستان آبرسانی با سطل یا لوله کشی در ششمین …

پیگیری و ارزیابی با همیار موفقیت

/
پیگیری و ارزیابی با همیار موفقیت  یکی از دلایلی که کارها انجام نمی ش…
شبکه سازی

شبکه سازی

/
شبکه سازی  چیست/ چیستی:گرفتن یک رابطه با هدف مشخص برای رشد و پیشرفت…

ما با ما فرق می کند.

/
ما با ما فرق می کند.  یک روز نوشته جالبی که فکر می کنم از ق…