نوشته‌ها

ساختار سازمانی غیر رسمی شرکت

شش دلیل برای کارآمدی بهتر ساختار سازمانی غیر رسمی

آدرس نوشته در سایت: سیستم سازی کسب و کار / بهبود عملکرد سازمانی / آموزش سیستم سازی کسب و کار

شش دلیل برای کارآمدی بهتر ساختار سازمانی غیر رسمی

 
۱- توانایی ذهن مدیر محدود است. 

ساختار رسمی یا سلسله مراتبی ارتباطات شبکه‌ای بین افراد را از هم می‌پاشد و تنها ارتباطی از پایین به بالا را باقی می‌گذارد. آن گاه راه‌های توزیع نیرو بسته می‌شود. تصمیمات و تحلیل‌ها تنها یک مسیر برای انتخاب دارند، در حالی که در سیستم نامنظم شبکه‌ای امکان بهره‌گیری از تمام پتانسیل کاری کارکنان  وجود دارد. 
بزرگ‌ترین ایراد ساختار سلسله مراتبی ‌این است که مدیر سازمان فشار انبوهی از نیروها را به سمت خود هدایت می‌کند و از آنجا که توان تصمیم‌گیری و توان ذهنی‌اش محدود است، آنگاه ممکن است:

الف –  با یک تصمیم اشتباه کل سازمان را دچار مشکل سازد.

ب – گلوگاه کاری مدیر است، یعنی به میزان وقت و انرژی که مدیر واحد اختصاص می دهد کارها انجام می شود.

من به عنوان مشاور نقاط ضعف این ساختار خصوصا در سیستم‌های دولتی را به وفور مشاهده کرده ام .  در حالی که امکان مشارکت و اختیار تصمیم از کارمندان اخذ شده است تمامی فعالیت ها و انتخاب‌ها به سمت مدیر هدایت شده است.

به علت توانایی جسمی و ذهنی محدود و محدودیت زمانی  مدیر، از یک طرف انجام فعالیت ها با تاخیر مواجه شده و از یک طرف دیگر پردازش‌های ذهنی گاهی ضعیف شده و امکان اتخاذ تصمیمات درست کمتر خواهد شد.

در واقع ساختار رسمی سلسله‌مراتبی، تلاش ذهن محدود انسان برای مدیریت منابع نامحدود است. بر عکس در ساختار غیر رسمی شبکه‌ای با کاهش مدیریت متمرکز امکان بهره‌برداری از تمام پتانسیل‌ها وجود خواهد داشت. 

۲- متغیر‌های تصمیم‌گیری قطعی نیستند. 

ساختار سلسله مراتبی برای یافتن و اعمال بهترین تصمیمات در سیستم به وجود آمده است؛ اما ساختار شبکه‌ای در جست‌وجوی تصمیم‌های بهینه است. در ساختار شبکه‌ای نهادهای کوچک تصمیم‌گیری در تعامل باهم رفتار آینده سیستم را رقم می‌زنند. در نقد مدیریت متمرکز و در دفاع از مدیریت شبکه‌ای باید گفت که در هر تصمیم، ما بخش کوچکی از آن هستیم.

متغیر‌های بسیاری در یک تصمیم یا اقدام موثر خواهند بود. بسیاری از این متغیر‌ها خارج از کنترل ما هستند و لذا انتظار برای محقق شدن آنها گاه به قیمت از دست دادن زمان‌های ارزشمندی خواهد بود. 

۳ – چند اشتباه کوچک بهتر از یک اشتباه بزرگ است. 

ساختار شبکه‌ای اصولا ساختار نظم‌پذیری نیست. این امکان هم وجود دارد که تصمیمات اشتباهی هم اتخاذ شود؛ اما آنچه ساختار شبکه‌ای را حائز اهمیت می‌سازد پایداری آن و قابلیت انطباق با محیط اطراف است. در ساختار شبکه‌ای کارکنان در رده های مختلف در ارتباط هستند.  تصمیم درست حاصل تعاملی است که کارکنان با سایرکارکنان انجام می‌دهند.

باید در نظر داشت بی نظمی و اشتباه در ژن شبکه‌ها وجود دارد و این گریزناپذیر است. در ساختار سلسله مراتبی امکان اشتباهات کوچک کمتر است؛ اما امکان ارتکاب اشتباهات بزرگ و جبران نشدنی بیشتر است. این در ساختار شبکه‌ای بر عکس است. عارضه اصلی در ساختار سلسله مراتبی ‌این است که در ساختار سلسله مراتبی به مرور و به صورت نامحسوس تمام تصمیمات کوچک و بزرگ و مهم و غیرمهم به سمت گلوگاه‌های تنگ تصمیم‌گیری جاری خواهند شد. در‌این حالت در تقسیم نیروها عدم توازنی پیش خواهد آمد که منجر به انفعال سیستم خواهد شد.

در ساختار شبکه‌ای هر فرد نقشی دارد. نقش هایی مانند تکنسین، محقق، مدیر، تحلیلگر، رهبر، کارشناس و… هیچ فردی بر دیگری ارجحیت ندارد، منتها افراد  قوی‌تر می‌توانند موج‌های قوی‌تری ایجاد کنند. یک نفر تمام تصمیمات را نمی‌گیرد، بلکه هر فرد از آزادی عمل نسبی برخوردار است. هر فرد در بخشی از تصمیم‌گیری شرکت می‌کند و مسوولیت آن را هم به عهده می‌گیرد.

 
۴- تثبیت نتایج کوچک بهتر از اخذ نتایج بزرگ است

ساختار شبکه‌ای به جای نتایج بزرگ  در فکر تثبیت نتایج کوچک است. در ساختار شبکه‌ای مجموعه‌ای از تصمیمات کوچک یک تصمیم بزرگ را می‌سازند و حرکت بر اساس چندین تصمیم کوچک و همراستا انجام می‌شود؛ اما در ساختار سلسله مراتبی حرکت بر اساس یک تصمیم بزرگ انجام می‌شود.

۵- فرآیندهای موازی برای انعطاف سیستم لازم است.

در مدیریت شبکه‌ای هر راهکاری که امیدی برای حل مساله داشته باشد، مورد توجه است.  فعالیت‌های موازی بیشتر از کارهای  سری است. هر اقدام منتظر اقدام قبلی نیست، بلکه سعی بر این است که وابستگی فرآیندها به حداقل برسد. آفت بزرگ در سیستم بوروکراسی اداری که باعث بسیاری از تاخیرها و کارشکنی‌ها و ناکامی‌ها در پروژه‌های محلی خواهد شد، همانا فرآیندهای سری است. استعداد فرآیندهای سری به گونه‌ای است که فقط در صورت انجام موفقیت‌آمیز مرحله قبل می‌توان به مرحله بعدی وارد شد. گاه نقص‌های کوچک باعث بن‌بست‌های بزرگ خواهد شد. چه بسیاری از بزرگ‌ترین پروژه‌ها به علت مسائل پیش پا افتاده به توقف کشیده شده‌اند.  فرآیندها در سیستم اداری برای نجات از بن‌بست بوروکراسی نیاز به یک بازبینی بر اساس اصول مدیریت توزیع یافته(شبکه‌ای) خواهند داشت.

به این معنی که موازی کاری‌ها افزایش یافته و وابستگی فرآیندها به هم کمتر شود. این امر نیاز به تغییر دیدگاه از سری به موازی دارد که کار آسانی نخواهد بود. نیاز به تمرین و ممارست خواهد داشت و همچنین پذیرش بی‌نظمی و ابهام در سیستم. 

۶ – بدن انسان به عنوان نمونه‌ای از همکاری ساختار رسمی و ساختار غیر رسمی

مطالعات نشان می‌دهد که مغز انسان ساختاری شبکه‌ای متشکل از میلیاردها سلول دارد. این سلول‌های مغزی در تعامل باهم، اعمال و رفتار و افکار و تصورات انسان را تشکیل می‌دهند. البته ساختار شبکه‌ای تصمیم گیری در مغز انسان نیز صد در صد تضمین نمی‌کند که تصمیمات ما درست بوده باشد. این را می‌شود از اشتباهات متعدد انسان دید. 

ما در سیستم سازی کسب و کار با طراحی ساختار سازمانی شرکت،  از مزایای  ساختار سازمانی سلسله مراتبی بهره مند می شویم  و با تعریف کمیته ها یا گروه های کاری با عضویت کارکنان از واحدهای مختلف شرکت، از توان و ظرفیت به اشتراک گذاری اطلاعات و مهارت های ساختار سازمانی غیر رسمی یا  شبکه ای بهره مند    می شویم.

با نگاهی به اطراف خود اعم از ابزارها و تکنولوژی‌ها گرفته تا اکو سیستم‌های طبیعت می‌توان نمونه‌های مختلفی از همکاری ساختار رسمی و ساختار غیر رسمی را مشاهده کرد: نمونه‌هایی مانند کارکرد سیستم های مختلف بدن و ارتباط آنها با سایر سیستم ها

ساختار رسمی :

سیستم گردش خون

سیستم اسکلت بندی

سیستم تنفسی

سیستم عصبی

ساختار غیر رسمی

ارتباط متقابل عملکرد سیستم های مختلف بدن بر روی یکدیگر

برای نمونه ارتباط سیستم گردش خون با سیستم تنفسی

در یک شرکت بهترین وضعیت وجود هر دو ساختار سازمانی در کنار همدیگر می باشد. فقط باید با تعریف دقیق فرآیندها، روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری و شفاف ساختن نقش ها بتوانیم از سطح بالای مشارکت نیروی کار در فعالیت های شرکت بهره مند شو یم.

تحقیقات نشان می دهد که شفاف بودن انتظاراتی که از یک نفر وجود دارد شالوده اساسی ایجاد یک محیط کار با میزان بالای دلبستگی شغلی و سطح بالای عملکرد را تشکیل می دهد. 

به نظر میزبان شما علیرضا شجاعی،  نسبت استفاده و مشارکت این دو ساختار سازمانی بستگی به نوع کسب و کار شما دارد.

در کسب و کار هایی که درصد انجام فعالیتهای مکانیکی و تکراری زیاد است، همانند شرکت های تولیدی تمرکز بر ساختار سازمانی سلسله مراتبی، نتیجه بهتری به دنبال خواهد داشت.    

بالعکس در کسب و کارهایی که درصد انجام فعالیتهای تصمیم گیری و مدیریتی بیشتر است، همانند شرکت های تحقیقاتی و مدیریتی ، تمرکز بیشتر بر ساختار سازمانی غیر رسمی یا مشارکتی، نتیجه بهتری به دنبال خواهد داشت.  

وضعیت موجود در دنیای واقعی کسب و کار:

مدیران با سواد، با تجربه و هوشمند، مدیرانی که به فکر منفعت و رشد و توسعه و بهره وری شرکت و به دنبال آن کشورشان هستند، به تقویت ارتباط کارکنان زیر مجموعه خود با کارکنان واحدهای دیگر، در چهار چوب ساختار سازمانی غیر رسمی یا شبکه ای بیشتر بها می دهند.    

و بالعکس در مورد مدیران بی سواد و بی تجربه، به خصوص در شرکت های دولتی که معمولا با رابطه و ارتباط فامیلی پست های مدیریتی را تصاحب و اشغال کرده اند، مدیرانی که به طور معمول نسبت به کارکنان زیر مجموعه خود از دانش، تحصیلات و تجربه کاری کمتری برخوردارند، آنهایی که بیشتر به فکر منفعت شخصی و حفظ وضعیت موجود می باشند، در عمل از تقویت ساختار سازمانی غیر رسمی حمایت و استقبال نمی کنند.

نوشته های مرتبط :

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید. 

ساختار سازمانی چیست؟  

ساختار سازمانی رسمی شرکت 

ساختار سازمانی غیر رسمی 

 

محصولات مرتبط: 

آیین نامه کمیته های شرکت 

 

برای دسترسی به فایل پی دی اف نوشته بر روی نوشته زیر کلیک کنید.

why unofficial organization

سرمایه گذاری بر ملک و املاک

قانون شکرگزاری

از نظر سیستم سازی کسب و کار قانون شکرگزاری جزو عوامل بهبود عملکرد فردی است، و در گروه ارتباط موثر با خدا قرار می گیرد. 

 

قانون شکرگزاری

قانون شکرگزاری یا آهن‌ربای جذب پول

قانون طلایی. سپاسگزار‌تر باشیم،  ثروتی بیشتر را جذب خواهیم کرد.

طبق قانون جذب،  به هر چیزی فکر کنید همان را به سمت خود جذب خواهید کرد. وقتی به نعمت های الهی، دارایی ها  و داشته های خود فکر کنید، نعمت های بیشتری را به سمت خود جذب خواهید کرد.

 

شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. (سعدی )

طبق قانون شکرگزاری، نعمت های زندگی تان را بشمارید. وقتی شما برنعمت ها وخوبی های زندگی تان متمرکز می شوید ، همین نعمت ها وخوبی ها را هر چه بیشتر به زندگی تان جذب می کنید. .  

قانون شکرگزاری بر مبنای قانون جذب عمل می کند، طبق این قانون همواره دو گونه ی مشابه یکدیگر را جذب می کنند . این قانون درباره ی همه ی انرژی های موجود در کائنات از شکل گیری اتم گرفته تا حرکت سیاره ها، به کار می رود .

سلول های بدن موجودات زنده و مواد تشکیل دهنده ی اشیای مادی به دلیل وجود قانون جذب ،کنار یکدیگر باقی می مانند . قانون جذب در زندگی شما درباره ی اندیشه ها و احساساتتان نیز به کار می رود . زیرا آن ها نیز به صورت انرژی هستند. به این ترتیب در باره ی هر موضوعی بیندیشید یا هر احساسی داشته باشید ، همان را به سوی خودتان جذب می کنید .

به همین ترتیب با قانون شکرگزاری و بر مبنای قانون جذب، وقتی برای داشته های کنونی زندگی تان سپاس گزاری می کنید ، موفقیت بیشتر به سوی شما جذب می شود.

 

  ذهن خلاء نمی پذیرد، شمارش امور مثبت یا شمارش امور منفی زندگی   

جنبه روانی ماجرا نیز این گونه است ، وقتی ما نعمت های زندگی مان را نمی شماریم ، ممکن است ناخواسته در دام شمارش امور منفی زندگی مان گرفتار شویم . وقتی در این باره سخن می گوییم که از چه نعمت هایی بهره مند نیستیم در واقع در حال شمارش امور منفی زندگی مان هستیم.  .

وقتی از دیگران عیب جویی یا انتقاد می کنیم . وقتی در باره ی ترافیک خیابان ها ، ایستادن درصف های طولانی ، دیر کرد در انجام شدن کارها ، کارآمد نبودن دستگاه ههای دولتی ، نداشتن پول کافی یا نا مساعد بودن وضعیت آب و هوا گله و شکایت می کنیم ، در واقع در حال شمارش امور منفی زندگی مان هستیم . وقتی امور منفی را می شماریم  این امور در زندگی مان افزایش می یابند. 

با شکرگزاری، وضعیت احساسی  شما بهبود می یابد.

شمارش نعمت ها، همه ترس ها، نگرانی ها ، غصه ها و ناراحتی ها را از بین می برد و به جای آنها شادمانی، شکیبایی، دقت، مهربانی، محبت، فهم و آرامش ذهنی را برای انسان به ارمغان می آورد. و انرژی انسان در زندگی و انگیزه او را برای زندگی کردن افزایش می دهد.

هر بار که نعمت های زندگی تان را می شمارید وضعیت احساسی شما بهبود می یابد و شادتر می شوید . بر اساس قانون شکرگزاری هر چه سپاس گزار تر باشید، احساس می کنید شادتر هستید و زندگی تان نیز سریعتر تغییر خواهد کرد. هر بار احساستان بهتر و بهتر می شود مشاهده می کنید که نعمت های زندگی تان به شیوه ای معجزه آسا چند برابر خواهند شد. 

با پیروی از قانون شکرگزاری وقتی انسان شادمان تر باشد، در این صورت به آهن ربایی برای جذب کردن انسان های شاد، موقعیت های شادی بخش و وضعیتی معجزه آسا تبدیل می شود که به هرکجا برود و هرکاری که اتجام دهد، همواره پیرامونش خواهند بود . و به این ترتیب بهبود یافتن موقعیت های زندگی تان و تغییرات معجزه آسای دنیای پیرامونتان را مشاهده خواهید کرد .

ایمان بیشتر ثروت بیشتر

 

با شکرگزاری، افزایش سلامتی جسم  

پژوهش های علمی نشان داده اند که تنش و فشار در واقع ریشه ی بسیاری از بیماری ها را تشکیل می دهند . پژوهش ها آشکار کرده است که بیماری انسان های سپاس گزار هر چه سریعتر بهبود می یابد و این انسان ها در وضعیتی مشابه با انسان های دیگراغلب هفت سال بیشتر عمر می کنند.

شکرگزاری ، دریچه ای را به سوی اندیشه های جدید می گشاید.

شکرگزاری، دریچه ای را به سوی اندیشه های جدید و خلاقانه می گشاید و راه حل هایی برای مشکلاتتان به ذهنتان می رسد و فرصت هایی برای تشخیص دادن رویاهای ارزشمندتان دراختیارتان قرار می گیرد .

اگر مشکلاتی در بخش ویژه ای از زندگی پدیدار می شوند، بی درنگ تمرین های شگفت انگیز شکرگزاری را درآن بخش را بیشتر انجام دهید. همیشه می توان نکته ای مثبت در دل هر موقعیت ناگوار یافت . پس مشکلات یا موقعیت های ناگوار زندگی به شیوهای معجزه آسا برطرف می شوند.

برای نمونه اگر تعداد مشتری درکسب و کارتان کمتر شده است، با سپاسگزاری از مراجعه مشتری، تعداد آنها افزایش خواهد یافت. سپاسگزاری هر فرد، هر سازمان، هر ملت سبب می شود آن فرد ، سازمان و کشور پیشرفت کند و ثروتی به دست آورد .

love cloup

امام سجاد (ع) چهارمین امام شیعیان می فرمایند: بزرگترین شکرگزاری قدردانی از مردم است .

سنت آمبروز (۳۹۷ – ۳۴۰  ) اسقف کلیسای کاتولیک می فرمایند: هیچ وظیفه ای در این دنیا ضروری تر از این نیست که قدرشناس انسان های دیگر باشیم .

نوشته های مرتبط:

کارشناس جذب موفقیت شوید. 

 

بازنگری مدیریت

روش اجرایی بازنگری مدیریت

روش اجرایی بازنگری مدیریت 

یکی از الزامات در سیستم سازی کسب و کار برگزاری جلسه ای با عنوان جلسه بازنگری مدیریت می باشد، که طی آن شما مدیران و صاحبان کسب و کار حداقل یک بار در سال وضعیت طراحی و پیاده سازی سیستم را بررسی می کنید. در شرکتهای بزرگ کمیته ای با عنوان کمیته راهبری با عضویت مدیر عامل و تیمی از معاونین مدیر عامل شرکت کنندگان در جلسه بازنگری مدیریت می باشند.

در شرکت های کوچک اعضای این کمیته می تواند محدود به مدیر یا صاحب کسب و کار و یکی یا دو نفر دیگر از همکاران شما باشند. مهم استفاده از این الگو  و نگرش است که همانند داشبورد خودرو حداقل سالی یکبار طی جلسه بازنگری مدیریت وضعیت سیستم کسب و کارمان را بررسی نماییم. کجا هستیم، چکار داریم می کنیم و کجا می خواهیم برویم. 

در زیر الزامات استاندارد بین المللی ایزو را به عنوان نمونه جهت آشنایی شما مدیران بیان کرده ام.  استانداردها نتایج همکاری و همفکری صدها یا هزاران کارشناس، متخصص و مدیر دست اندرکار کسب و کار می باشد که می تواند الگوی خوبی برای سیستم سازی کسب و کار مورد استفاده شما قرار گیرد .

آیا شما دوست گرامی به عنوان مدیر و مسئول خانواده تا بحال یکبار با عزیزانتان، همسر و فرزندان نشسته اید و بررسی کنید در چه وضعیتی هستید.  یا فقط در کنار هم نشسته اید و تلویزیون دیده اید.     

 

الزامات سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱  ویرایش ۲۰۱۵  در خصوص بازنگری مدیریت 

Quality Management Systems-Requirements ISO9001:2015

۹ – ۳ – بازنگری مدیریت

Management review

۹ – ۳ – ۱ – الزامات عمومی

General

مدیریت ارشد باید سیستم مدیریت کیفیت را در دوره های زمانی برنامه ریزی شده بازنگری کند تا از تداوم تناسب آن، کفایت، اثر بخشی و هم راستایی با جهت گیری استراتژیک سازمان اطمینان حاصل کند.

Top management shall review the organization’s quality management system, at planned intervals, to ensure its continuing suitability, adequacy, effectiveness and alignment with strategic direction of the organization.

۹ – ۳ – ۲ – ورودی های بازنگری مدیریت

Management review inputs

 

بازنگری مدیریت باید با در نظر گرفتن موارد زیر برنامه ریزی و برگزار شود:

The management review shall be planned and carried out taking into consideration:

الف- وضعیت اقدام ها از بازنگری های مدیریت قبلی

The status of actions from previous management reviews:

ب – تغییرات در مسائل داخلی و خارجی مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت

Changes in external and internal issues that are relevant to quality management system:

پ – اطلاعات عملکرد و اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت شامل روند موضوع های زیر :

Information on the performance and effectiveness of the quality management system, including trends in:

۱ – رضایت مشتری و بازخورد طرف های ذی نفع مرتبط

Customer satisfaction and feedback from relevant interested parties

۲ – میزانی که اهداف کیفیت برآورده شده اند.

The extent to which quality objectives have met

۳ – عملکرد فرآیند و انطباق محصولات و خدمات

Process performance and conformity of products and services

۴ – عدم انطباق ها و اقدام های اصلاحی

Nonconformities and corrective actions

۵ – نتایج پایش و اندازه گیری

Monitoring and measurement results

۶ – نتایج ممیزی

Audit results

۷ – عملکرد ارائه دهندگان برون سازمانی

The performance of external providers

ت – کفایت منابع

The adequacy of resources

ت – اثربخشی اقدام های انجام شده برای پرداختن به ریسک ها و فرصت ها

The effectiveness of actions taken to address risks and opportunities

ج – فرصت هایی برای بهبود

Opportunities for improvement

۹ – ۳ – ۳ – خروجی های بازنگری مدیریت

Management review outputs

خروجی های بازنگری مدیریت باید شامل تصمیم ها و اقدام های مرتبط با موضوع های زیر باشد:

The outputs of the management review shall include decisions and actions related to

الف- فرصت های بهبود

Opportunities for improvement  

ب – هرگونه نیاز به تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت

Any need for changes to the quality management system

پ – نیاز به منابع

Resource needs

سازمان باید اطلاعات مدونی را به عنوان شواهد نتایج بازنگری های مدیریت نگهداری کند .  

The organization shall retain documented information as evidence of the results of management reviews.

توضیحات تکمیلی و بیان یکی از ریسک های جلسات بازنگری مدیریت  

کفایت منابع در این اینجا به معنی منابع اختصاص داده شده به سیستم مدیریت یکپارچه می باشد.

از جمله تعیین و انتخاب نفراتی از واحدهای مختلف جهت عضویت در ستاد پروژه سیستم سازی کسب و کار شامل:  کمیته های کاری، کمیته اجرایی، کمیته راهبری، تیم ممیزان داخلی 

اختصاص بودجه برای آموزش این افراد، دوره های آموزشی مستندسازی و ممیزی … 

اختصاص زمان برای مشارکت این افراد در طراحی و پیاده سازی و نگهداری و بهبود مستمر سیستم

وضعیت کفایت منابع اختصاص داده شده از جمله موارد کلیدی است که در جلسه بازنگری مدیریت مطرح می گردد.

جهت اطلاع بیشتر از نفرات، وظایف و مسئولیت های ستاد پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم به فرآیند سازماندهی و مدیریت سیستم مراجعه نمایید.   

ریسک جلسات بازنگری مدیریت 

الف – ریسک عدم گزارش نقاط ضعف سیستم 

بسیاری از مدیران در سازمان ها با این قاعده نانوشته کار می کنند، که هیچ وقت نزد مدیر مافوق خود از مشکلات واحد تحت نظرشان صحبتی نکنند.

 به بیان دیگر وقتی پس از انجام ممیزی های داخلی و خارجی، و تجزیه و تحلیل اطلاعات، گزارشی از نقاط ضعف سیستم و موارد زیاد عدم انطباق های سیستمی در جلسه بازنگری مدیریت به مدیریت ارشد ارائه کنیم، به این معنی است که من به عنوان نماینده مدیریت یا مدیر سیستم ها و کیفیت، کم کاری کرده ام و وظایفم را بخوبی انجام نداده ام.   

لذا در بیشتر شرکت ها محتوای گزارش عملکرد سیستم به نقاط مثبت و موارد انطباق اختصاص می یابد، به قولی گزارش حاکی از آن است که مدیر ارشد شما نگران نباش، همه چیز تحت کنترل است. در نتیجه به مرور زمان جلسات بازنگری مدیریت به جلسات فرمایشی و مصنوعی تبدیل می شود. 

با این رویکرد عدم انطباق های سیستمی منعکس نشده و کاری در راستای بهبود مستمر انجام نمی شود.  به مرور زمان بحران های مزمنی در سازمان ایجاد و تشدید می شود.

این یکی از مهارتهای کلیدی مدیران ارشد است که فضایی را فراهم کنند تا کارکنان و مدیران زیر مجموعه بدون هیچ ترسی نقاط قوت و ضعف سیستم را در جلسات بیان و آشکار کنند.

 ب – ریسک عدم دفاع متولیان فرآیند 

در این جلسه می بایست متولی هر فرآیند، گزارشی از نحوه عملکرد فرآیند و نتایج اندازه گیری شاخص های آن ارائه دهد، به طور نمونه معاون تامین تجهیزات یا بازرگانی می بایست فرآیند تامین تجهیزات و خدمات را گزارش کند، ولی در بیشتر شرکت ها تیم نماینده مدیریت یا کارکنان واحد تضمین کیفیت، محتوای جلسه را ارائه می دهند. به طور طبیعی متولیان اصلی هر فرآیند نسبت ارزیابی عملکرد و پایش فرآیند تحت سرپرستی خود بی توجه می گردند.   

در جلسه مدیران واحدهای مختلف، به ترتیب از عملکرد و نقاط قوت و ضعف سیستمی فرآیند تحت سرپرستی خود گزارش ارائه می دهند. 

یکی از مدارک عمومی سیستم سازی کسب و کار، روش اجرایی بازنگری مدیریت می باشد. برای سفارش نمونه روش اجرایی بر روی نوشته زیر کلیک نمایید. 

سفارش روش اجرایی بازنگری مدیریت

 

دوست خوبم، در دوره مربیگری کسب و کار یا بیزینس کوچینگ که به دو صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می گردد، ما بطور کامل به نحوه طراحی و پیاده سازی ساختار سازمانی، شرح وظایف، روش های انجام فعالیت های کسب و کار (فرآیندها، روش های اجرایی، دستورالعمل های کاری) در جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت کسب درآمد سازمانی می پردازیم، جهت کسب اطلاعات بیشتر از محتوای دوره و نحوه برگزاری، بر روی نوشته زیر با عنوان مربیگری کسب و کار کلیک نمایید.   

نوشته های مرتبط:

مربیگری کسب و کار(بیزینس کوچینگ)

شما در کدام مدار ثروت قرار دارید

شما در کدام مدار ثروت قرار دارید.

شما در کدام مدار ثروت قراردارید. بطور معمول برای طراحی، پیاده سازی و بهبود هر سیستمی (سیستم های اطلاعاتی یا عملیاتی)، مطابق رویکرد PDCA  (چرخه دمینگ) مراحل زیر را طی می کنیم.

۱ – برنامه ریزی

شناخت وضعیت موجود

ارزیابی و آنالیز نیاز(شناسایی نقاط ضعف و نقاط قوت وضعیت موجود)

طراحی کلی (اولویت بندی برنامه های اجرایی، طراحی کلی فرآیندها، ساختارسازمانی، …)

طراحی تفصیلی (روش های اجرایی، دستورالعمل ها، فرم ها) 

۲ – اجرا

برنامه نویسی (مکانیزه نمودن بخش هایی از سیستم طراحی شده)   

اجرای سیستم مطابق فرآیندها، روش های اجرای و دستورالعمل ها    

۳ – پایش و ارزیابی اجرا

۴ – انجام اقدام اصلاحی و بهبود مستمر

 

شما در کدام مدار ثروت قرار دارید. 

شما نیز برای اینکه مدار ثروت (شم اقتصادی، روانشناسی ثروت، ظرفیت سطل کسب درآمد) خود را بهبود بخشید در قدم اول می بایست یک شناخت از جایگاه موجود مدار ثروت خود به دست آورید. یکی از روش های شناخت وضعیت موجود شم اقتصادی افراد استفاده از پرسشنامه است.

من علیرضا شجاعی به عنوان مشاور سیستم سازی کسب و کار مراحل سیستمی که در نوشته های سایت جهت بهبود شم اقتصادی یا افزایش ظرفیت کسب درآمد شما در نظر گرفته ام، به ترتیب زیر می باشد.

۱- ابتدا بوسیله پرسشنامه شما یک شناخت دقیقی از افکار و باورهای خود نسبت به عوامل تاثیر گذار بر ظرفیت کسب درآمدتان پیدا خواهید کرد.      

۲ – در قدم دوم به تجزیه و تحلیل، و اصلاح هر یک از باورهای تاثیر گذار خواهیم پرداخت، هر یک از باورها را در یک نوشته تجزیه و تحلیل و نحوه اصلاح و تقویت آن را بیان خواهم کرد. 

به شما دوستان قول می دهم اگر نوشته های مربوط به ارتباط موثر با پول(شم اقتصادی) را با صبر و حوصله و به دقت مطالعه و فعالیت های اجرایی آن را عمل  نمایید، به زودی و به سرعت خودتان شاهد افزایش ظرفیت کسب درآمدتان خواهید بود.

و از اینکه روز به روز با افزایش ظرفیت سطل کسب درآمدتان، از اقیانوس فراوانی نعمت های الهی بیشتر بهره مند می شوید، لذت خواهید برد.    

پس با انرژی و انگیزه فراوان در مسیر افزایش ظرفیت کسب درآمد با من و ما همراه و همسفر باشید. 

پرسشنامه شناخت وضعیت مدار ثروت شما 

مدار ثروت خود را مشخص کنید. (ظرفیت کسب درآمد یا ظرفیت سطل شما چقدر است؟)

حالا خودتان را ارزیابی کنید، شما در کدام مدار ثروت قرار دارید؟

مرحله اول :

 میانگین درآمد یکسال گذشته خود را به دست آورید؟ 

مرحله دوم:

چرا میانگین درآمد شما ده برابر عددی که نوشته اید نیست؟ حداقل پنج دلیل را بنویسید.

مرحله سوم:   

شناسایی باورهای بنیادین (ضمیر ناخودآگاه) شما در مورد پول و ثروت     

در این مرحله شما با انجام یک تست به آگاهی و شناخت در مورد خود رسیده و باورهای قدرتمند کننده و باورهای نادرست، محدود کننده خود را شناسایی می کنید.

این شروع مسیر است زیرا اگر بخواهید بدانید که کجا می خواهید بروید، ابتدا باید بدانید که کجا هستید.

دستورالعمل انجام تست :

هدف از انجام این تست، آشکارسازی باورهایی است که در ضمیر ناخودآگاه شما وجود دارد . این باورها بسیار مخفی است و شما براحتی نمی توانید آن ها را تشخیص دهید ، مگر اینکه شروع به جستجوی ریشه ای و شناخت آنها کنید. مرتب از خود سوالهایی که به شما خواهم گفت را بپرسید و آنقدر کنکاش کنید تا موفق به شناسایی باورهای بسیار مخفی خود شوید و با این آگاهی به شناختی عمیق در مورد خود دست یابد.

این شناخت مهم ترین گامی است که می توانید جهت تغییر وضعیت کنونی و بهبود اوضاع مالی تان بردارید.

برای اینکه بتوانید به این شناخت برسید، بهتر است این تست را در وضعیت های مختلف حالت احساسی انجام دهید. یعنی کار را شروع نموده و حداقل در سه حالت احساسی متفاوت و در بازه های زمانی متفاوت کار را انجام دهید.

الف- زمانی که بسیار خوشحال هستید.

ب- زمانی که حالت احساسی نرمال و عادی دارید.

ج – زمانی که اتفاقی شما را ناراحت کرده و یا از موضوعی عصبانی یا نا امید شده اید.

در هر مرحله که شما این تست را انجام می دهید، ممکن است به جوابهای متفاوتی برسید . اگر در مراحل مختلف می بینید که جواب ها در حال تغییر است باید به فکر فرو روید که چرا شما به یک سوال یکسان پاسخ هایی متفاوت داده اید؟ و معنی اش این است که شما در شناسایی باورهای واقعی تان موفق نبوده اید ، یعنی شما در وضعیت های مختلف احساسی انتخاب و تصمیم گیری های متفاوتی داشته اید.

 

تست جامع شناسایی باورهای بنیادین (ضمیر ناخودآگاه) شما در مورد پول و ثروت      

ذهن شما در مورد ثروت چگونه برنامه‌ریزی شده است؟:        

 سئوال‌های کشف وضعیت موجود شم اقتصادی

پرسش ها نظام باورهای شما را  ارزیابی می کند. پرسش ها که در نوشته های بعدی بیان شده است، را به دقت بخوانید و  به هر کدام از آنها امتیازی بین ۱ تا ۱۰ بدهید. به این معنا که اگر با این جملات موافق هستید نمره بیشتر (۷ ،۸ ، ۹ ، ۱۰) و اگر مخالف هستید نمره پایین تری را در مقابل هر پرسش یا جمله بنویسید.

برای درک بهتر از باورهای بنیادی آنها را از نظر سیستمی در چهار گروه تقسیم بندی کرده ایم.

گروه اول : تصویر ذهنی یا باور شما نسبت به پول و ثروت

گروه دوم: تصویر ذهنی یا باور شما نسبت به خودتان

گروه سوم: تصویر ذهنی یا باور شما نسبت به دیگران

گروه چهارم: تصویر ذهنی یا باور شما نسبت به خداوند

به طور عمیق به این سئوال‌ها فکر کنیم و جواب‌های متعدد خود را بنویسیم. بیاد داشته‌باشیم برای تغییر هر فکری باید ابتدا ماهیت آن را بشناسیم و نسبت به آن آگاهی پیدا کنیم بعد آن را تغییر دهیم.

شناخت وضعیت موجود، بررسی و تجزیه و تحلیل نیاز‌ها و تعیین آنچه که می‌خواهیم از مراحل برنامه‌ریزی، برای هر تغییر و اصلاحی است.

پاسخ به سؤال‌ها به ما نشان می‌دهد چرا ثروتمند هستیم و یا چرا ثروتمند نیستیم. پاسخی که به این سؤال‌ها می‌دهیم چیزهای زیادی را در باره خودمان روشن می‌کند. پاسخ‌های‌مان باعث می‌شود که باورهای محدود‌کننده، تردیدها، ترس‌ها، بهانه‌های همیشگی، دلیل تراشی‌ها آشکار شود.

نوشته های مرتبط:

کارشناس جذب موفقیت شوید. 

عکس برگزاری جلسات منظم با کارکنان

برگزاری جلسات منظم با کارکنان

برگزاری جلسات منظم با کارکنان

برگزاری جلسات منظم با کارکنان موضوعی است که می بایست در فرآیند سازماندهی و مدیریت سیستم دیده شود. 

در سیستم سازی کسب و کار، یکی از عوامل کلیدی رشد کسب و کار، برگزاری جلسات منظم با کارکنان می‌باشد. حتی اگر یک نفر هستید، هفته‌ای دو ساعت با خودتان جلسه بگذارید. تقریباً تمامی شرکت‌های موفق که به‌ سرعت در کسب‌و‌کارشان رشد کرده‌اند، یک وجه مشترک بسیار مهم دارند. آنها جلسات منظمی برگزار می‌کنند که در آن، تمامی کارکنان با ایده‌ها و نظرات‌شان به رشد شرکت کمک می‌کنند.

 برگزاری جلسات منظم با کارکنان یعنی با تمامی کارکنان ارتباط موثری داشته باشید، اگر روزی فکر کنید که آبدارچی شرکت شما هیچ ایده‌ای برای رشد کسب‌و‌کارتان ندارد، فرصت بزرگی را از دست داده‌اید. بعضی وقت‌ها بهترین ایده‌ها را از کسانی می‌گیریم که در آن زمینه تخصص ندارند. سر فصل مطالب را بیان کنید و از همه کمک و ایده بخواهید.

بسیاری از مدیران فکر می‌کنند افراد بیرون از کسب‌و‌کارشان ایده‌های بهتری برای رشد کسب‌و‌کار دارند. ولی معمولاً ایده‌های کارساز همان مواردی هستند که کارکنان و اطرافیان، هر روز به ما متذکر می‌شوند و توجهی نمی‌کنیم. حتی گاهی این نظرات آنقدر تکرار شده‌اند که دیگر برای ما عادی شده‌اند. از نظر آماری اثبات شده است که فقط شنیدن نقطه نظرات کارکنان ۳۰ % بهره وری را افزایش می دهد.        

برگزاری جلسات منظم با کارکنان، جلساتی مفرّح و خلاق کار آسانی نیست. مدیر باید به اندازه کافی وقت اختصاص دهد و با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم بتواند جلسات موثری برگزار کند.   

بنابراین سیستمی منظم برای جمع‌آوری ایده‌ها داشته باشید. آسان‌ترین کار آن است که هر کدام از همکاران دفترچه مخصوصی داشته باشند که فقط برای ثبت ایده‌ها استفاده می‌شود. ایده‌ها در طول هفته در دفترچه ثبت می‌شوند و در جلسات ارائه می‌شوند. با این کار ساده می‌توانیم بهره‌وری کارمان را افزایش دهیم و در عین حال ایده‌های ارزشمند را از دست ندهیم.

موضوع یا دستور جلسه را از پیش آماده کنید. هر فرد قبل از جلسه زمان صحبت خود را اعلام کند. جوی برای صحبت‌های صریح و واضح ایجاد کنید. در جلسات معمولاً فردی به عنوان تسهیل‌گر، هدایت جلسه را به عهده می‌گیرد و جلسه را طوری هدایت می‌کند که نتایج مطلوب حاصل شود و زمان جلسه بیش از حد طولانی نشود. 

چرا برخی از شرکت‌ها هر هفته جلسه دارند ولی هیچ اتفاقی نمی‌افتد؟ در پاسخ باید گفت: صورت جلسه ندارند. صورت جلسات، صورت مجلس یا خلاصه مذاکرات را مستند و نظارت( Monitoring )کنیم.

هدف بلند مدت برگزاری جلسات با کارکنان، جلسات هفتگی است. هفته ای یک بار با یکدیگر بنشینید و گفتگو کنید، حتی اگر موضوع جدیدی برای صحبت کردن نداشته باشید در مورد ازدواج یا تولد یکی از اعضای شرکت گفتگو و برنامه ریزی کنید. این جلسات باعث می شود که همواره با یکدیگر در ارتباط باشید و حس گروهی بیشتری داشته باشید. با هم بگویید و بخندید و اگر هیچ کاری هم صورت نگیرد، خود همین خندیدن هم به تنهایی ارزشمند است!   

 

بالاترین حد سیستم سازی برگزاری جلسات منظم با کارکنان است، جلساتی: 

۱ – کوتاه ولی همیشگی ، حداکثر یکساعت که به حاشیه نرویم.

۲ – آزاد، کارمندان کورکورانه صحبت های مدیر را تایید نکنند. 

۳ – ثبت صورتجلسه، فعالیت ها، مدت زمان ،  …

۴ – رای‌گیری، با تعیین سنجش کیفی به هر رای، برای نمونه با برگزاری همایش چقدر موافقید؟ یک عدد بین یک تا ۱۰ را انتخاب کنید. مجموع امتیاز و رای شرکت کنندگان از یک عددی بیشتر بود، با تصمیم موافقت شده است و مورد تایید است.   

۵ – افزایش انگیزه، جلسه محلی برای تنبیه و تشویق نیست. هدف ایجاد انگیزه است.  

۶ – اطلاعات بدهید. اطلاعات را در زمان برگزاری جلسات منتقل می‌کند.

 

در جلسات در مورد استراتژی ها و اصول اجرایی شرکت صحبت کنید.

۱ – ارزش ها، در یک کسب و کار ارزش سرعت، کیفیت، قیمت ، خوش رویی ، ..

۲ – معیارهای تصمیم‌گیری، وقتی ارزش سرعت در زمان تصمیم گیری قیمت و … در خدمت سرعت خواهند بود. 

۳ – نظر شما نسبت به: افراد، مشتریان ، همکاران چیست؟ 

 

دوست خوبم، در دوره مربیگری کسب و کار یا بیزینس کوچینگ که به دو صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می گردد، ما بطور کامل به نحوه طراحی و پیاده سازی ساختار سازمانی، شرح وظایف، روش های انجام فعالیت های کسب و کار (فرآیندها، روش های اجرایی، دستورالعمل های کاری) در جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت کسب درآمد سازمانی می پردازیم، جهت کسب اطلاعات بیشتر از محتوای دوره و نحوه برگزاری، بر روی نوشته زیر با عنوان مربیگری کسب و کار کلیک نمایید.   

نوشته های مرتبط:

مربیگری کسب و کار(بیزینس کوچینگ)

داشتن یک استراتژی مشخص

داشتن یک استراتژی مشخص

داشتن یک استراتژی مشخص 

در سیستم سازی کسب و کار، داشتن یک استراتژی مشخص یا ساخت چشم انداز یکی دیگر از عوامل کلیدی رشد کسب و کار می‌باشد.

چگونه اسکندر مقدونی با سربازانی معادل یک پنجم سربازان داریوش کبیر سپاه ایران را شکست داد؟

 دو استراتژی اسکندر در جنگ با داریوش:

۱ – ما به جنگ سپاه ایران نمی‌رویم، ما فقط می رویم تا فرمانده آنها داریوش را شکست دهیم و بکشیم. تیرانداز‌ها هدف شما فقط داریوش باشد. (قانون ۸۰ بر۲۰ )

۲ – فرمانده‌ها فردا در جنگ نیازی نیست همه چیز را با من هماهنگ و کسب تکلیف کنید. خودتان هر چه به فکرتان می رسد، انجام دهید. (تفویض اختیار)     

 

بسیاری از مدیران و صاحبان کسب‌و‌کار دیدگاه واضحی از آینده کارشان ندارند، یعنی اگر از آنها بپرسیم وضعیت شرکت‌تان را در پایان سال بعد تشریح کنید، جواب مشخصی ندارند. اگر شما از معاونین مختلف زیر مجموعه مدیر ارشد در یک سازمان بپرسید که اولویت های سازمان شما چیست؟ اگر پاسخ های آنها همجهت و یکسان بود یعنی مدیریت ارشد استراتژی مشخصی دارد.   

برای نمونه : چشم انداز یا هدف یک بیمارستان 

– بیمارستان بدون تاخیر، به ازای تاخیر بیش از دو دقیقه جریمه نقدی پرداخت می‌شود.

– بیمارستان بهتر از هتل

– بیمارستان همانند خانه، قبل از بستری کردن بیمار از خانه او ملاقات کرده و فضای اتاق بیمار را شبیه فضای خانه او طراحی می‌کنند، نصب قاب عکس بیمار و …

– بیمارستان با بهترین تکنولوژی مورد نیاز بیمار، آرشیوی از بهترین فیلم های سینمایی، اینترنت پر سرعت ، …

– بهترین انتخاب همراه بیمار  

وقتی چشم انداز داشته باشیم کار روزانه ما را کمتر خسته می‌کند. کار روزانه ما بخشی از چشم انداز است.

داستان سه نفر که در حال چیدن آجرها روی هم و ساختن دیوار بودند.

نفر اول کارگر ساختمانی با هدف پایان دادن ساعت کاری آجرها را روی هم می چید. چشم انداز کاریش هشت ساعت کار روزانه

نفر دوم معمار با هدف ساختن دیوار آجرها را روی هم می چید. چشم انداز کارش ساختن یک دیوار

نفر سوم با هدف ساختن یک مدرسه آجرها را روی هم می چید. چشم انداز کارش به عنوان یک کار خیر، ساختن مدرسه بود.   

به نظر شما دوست گرامی انگیزه کاری کدامیک بیشتر است؟

عکس فرآیند کنترل و راهبری مدیریت

بخش‌های مهم یک هدف استراتژیک یا چشم انداز:

۱ – هدف چشمگیر، جالب و گیرا

هدف باید خیلی بالاتر از حداقل وظایف در آن کسب و کار باشد. هدف‌هایی نظیر موارد زیر وظایف طبیعی کسب و کار است.

– دنبال کردن برنامه ورود پایدار به بازارهای هدف

– گارانتی بهره برداری و قطعات یدکی

– شناخته شدن در ارائه بهترین کیفیت و تحویل بموقع

در تعیین و تدوین هدف بهتر است که همه کارکنان سازمان مشارکت داشته باشند. چشم انداز ۳ ماه ، ۳ هفتگی ، ۳ روزانه

نمونه ۱ : هدف  یک رستوران، ارائه غذای خوشمزه، ایجاد یک تجربه لذت بخش برای مشتری ، قراردادن روزانه گل‌های تازه بر روی میز غذا، گرفتن عکس یادگاری از مشتریان و به همراه یک قاب زیبا تحویل به آنها، دادن هدیه به کودکان

نمونه ۲ : هدف  یک هتل، به هر فرد خدمات اختصاصی همان فرد را می‌دهند. کارکنان دقت کرده و عادت‌های شما را شناسایی کرده و مطابق آن عمل می‌کنند. توجه به کانال‌های تلویزیون مورد علاقه مشتری، نحوه صرف غذا ، …

نمونه ۳ : برای یک موسسه آموزشی، آموزش به همراه تفریح ، آموزش به همراه تور تفریحی و دیدن مناظر زیبا

 ۲ – مخاطبان

ما به چه کسانی می‌خواهیم محصول یا خدمات بفروشیم. صاحبان کسب و کار، چه رده سنی نوجوانان، جوانان  

۳ – ارزش‌های واضح

ارزش ها باید متمایز از ارزش‌های معمول و شعاری باشند، نظیر:  مشتری مداری، نوآوری ، اخلاق کسب و کار ، کار تیمی باشد. 

برای یک شرکت تولید کننده محصول برای کودکان

ارزش‌های اولیه: اولویت اول احترام ، اولویت دوم امنیت ، اولویت سوم صداقت

ارزش های بازنگری شده:  تغییر ترتیب اولویت ها، امنیت ، احترام ، صداقت

به عبارت دیگر در این کسب و کار امنیت کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است. فرضاً اگر یکی از کارکنان در حال صحبت کردن با شماست، وقتی مشکل امنیتی برای کودکی پیش آید، صحبت را قطع می کند و در اولویت اول به فکر و دنبال حفظ امنیت کودک است . 

اگر به بزرگترین اعتراض‌ها گوش کنیم آنها می‌توانند منبع خوبی برای شناسایی ارزش‌ها شوند.

۴ – تصویر از آینده  

به کجا می خواهیم برسیم. تصویری کاملاً واضح و شفاف، چند نفر اینجا هستند که می‌توانند تصویر شفاف سه سال بعد کسب و کارشان را توضیح دهند.

تمرکز بر نکات مثبت

تمرکز بر نتیجه نهایی 

 

۵ – کارهای ممنوعه

شما برای کسب و کارتان چه کارهایی را به هیچ عنوان انجام نخواهید داد.

یک شرکت به مرور خود را درگیر کارهای مختلفی کرده و از هدف استراتژیک خود فاصله می گیرد. تولید سایر محصولات، ارائه سایر خدمات، طراحی سایت، سامانه پیامکی 

 

دوست خوبم، در دوره مربیگری کسب و کار یا بیزینس کوچینگ که به دو صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می گردد، ما بطور کامل به نحوه طراحی و پیاده سازی ساختار سازمانی، شرح وظایف، روش های انجام فعالیت های کسب و کار (فرآیندها، روش های اجرایی، دستورالعمل های کاری) در جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت کسب درآمد سازمانی می پردازیم، جهت کسب اطلاعات بیشتر از محتوای دوره و نحوه برگزاری، بر روی نوشته زیر با عنوان مربیگری کسب و کار کلیک نمایید.   

نوشته های مرتبط:

 مربیگری کسب و کار(بیزینس کوچینگ)

 

از خداوند درخواست و دعا کنیم

خدا هست

خدا هست

مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت. در حال کار گفتگوی جالبی بین آنها در گرفت. آنها در باره موضوعات و مطالب مختلف صحبت کردند. وقتی به موضوع ” خدا ” رسیدند.

آرایشگر گفت:  من باور نمی‌کنم خدا وجود داشته باشد .

مشتری پرسید:  چرا باور نمی‌کنی‌؟

آرایشگر: کافی است به خیابان بروی تا ببینی چرا خدا  وجود ندارد. به من بگو، اگر خدا وجود داشت آیا این همه مریض می‌شدند؟ بچه‌های بی سرپرست پیدا می‌شد؟ اگر خدا وجود داشت نباید درد و رنجی وجود داشت. نمی‌توانم خدای مهربانی را تصور کنم که اجازه می‌دهد این چیزها وجود داشته باشد.

مشتری لحظه‌ای فکر کرد، اما جوابی تداد، چون نمی‌خواست جر و بحث کند، آرایشگر کارش را تمام کرد و مشتری از مغازه بیرون رفت. به محض این که از آرایشگاه بیرون آمد، در خیابان مردی را دید با موهای بلند و کثیف و به هم‌تابیده و ریش اصلاح نکرده، ظاهرش کثیف و ژولیده بود.

مشتری برگشت و دوباره وارد آرایشگاه شد و به آرایشگر گفت: می‌دانی چیست، به نظر من آرایشگرها هم وجود ندارند.

آرایشگر با تعجب گفت: چرا چنین حرفی می‌زنی‌؟ من این جا هستم، من آرایشگرم. من همین الان موهای تو را کوتاه کردم .

مشتری با اعتراض گفت: نه !  آرایشگرها وجود ندارند، چون اگر وجود داشتند، هیچ کس مثل مردی که آن بیرون است، با موی بلند و کثیف و ریش اصلاح نکرده پیدا نمی‌شد.

آرایشگر : نه بابا، آرایشگرها وجود دارند! موضوع این است که آن مرد به ما مراجعه نمی‌کند.

مشتری تایید کرد : دقیقا! نکته همین است. خدا هم وجود دارد! فقط مردم به او مراجعه نمی‌کنند و دنبالش نمی‌گردند. برای همین است که این همه درد و رنج در دنیا وجود دارد.

منابع : کتاب خدا هست. گردآورنده و مترجم  پرستو ابراهیمی، انتشارات جیحون

فیلمی زیبا مرتبط با موضوع خدا هست.

 

نوشته های مرتبط:

کارشناس جذب موفقیت شوید. 

سیستم کسب و کار ثروت آفرین

سیستم کسب و کار ثروت‌آفرین

سیستم کسب و کار ثروت آفرین 

لستر تارو  یکی از برجسته ترین کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب ثروت آفرینان می‌گوید: هارمونی ثروت‌آفرین و عامل ثبات آن است.

سیستم کسب و کار ثروت آفرین یعنی نظم در کسب‌و‌کار، نظمی که باعث ایجاد ثروت و حفظ آن می‌شود. ثروت از ایجاد سیستم به‌وجود می‌آید و سیستم خود نمایشی از نظم است. بدون نظم نمی‌توان سیستمی را ایجاد کرد.

 ویژگی های سیستم کسب و کار ثروت‌آفرین

۱–  از فرصت ایجاد شده‌ی سود‌آور بتوان روند ساخت که تکرار پذیر باشد، هر مقدار تکرار پذیری بیشتر باشد، سود آوری بیشتری خواهد داشت.

باید بتوانیم فرآیند یا فرآیندهایی، که در زندگی ما ایجاد سود می‌کنند را شناسایی کنیم، فرآیندی که دارای ارزش‌افزوده است. بهترین پولی که تا به حال به دست آورده‌ایم از کجا بوده، فرآیند آن را بشناسیم و تقویت کنیم.

مهمترین فرآیندی که در زندگی ما ایجاد سود می‌کند، چیست‌؟ مهمترین فرآیندی که باعث می‌شود قابلیت تولید پول ما افزایش یابد چیست؟ برای مثال: فرآیند ایجاد روابط، ایجاد رابطه باعث افزایش اعتبار ما می‌شود. افزایش اعتبار، نتیجه‌اش افزایش قابلیت تولید پول است.

کمی فکر کنیم، تا به‌حال چه فرصت‌های طلایی برای ایجاد ارتباط با افراد مختلف داشته‌ایم، ولی به‌علت خجالت، غرور و سایر علت‌ها آن فرصت را از دست داده‌ایم.

در شناسایی کارهایی که می‌تواند برای ما کسب درآمد کند به دو نکته توجه داشته باشیم. اوّل به چه کاری علاقه داریم و در آن مهارت داریم و دوّم به چه کاری نیاز داریم. هشتاد درصد وقت‌مان را روی کارهایی که علاقه و مهارت داریم اختصاص دهیم و بیست درصد هم روی کارهایی که مهارت نداریم ولی نیاز داریم و باید یاد بگیریم. به‌عبارتی از محدوده‌ی راحتی شغلی بیرون برویم. در کسب‌و‌کار خودمان مهارت‌هایمان را افزایش دهیم، نه درکسب‌و‌کار دیگران، به فکر کسب‌و‌کار دیگران نباشیم. اگر من فوتبالیست بودم، اگر من فروشنده بودم، اگر من مدیر عامل بودم و هزاران اگر دیگر

۲–  تکثیر شود.

سیستمی ثروت‌آفرین است که بتواند تکثیر شود. تکثیر‌پذیری باعث می‌شود ظرفیت کسب درآمد آن شغل یا ایده افزایش یابد. تکثر فرآیند، قابلیت تولید پول ما را افزایش می‌دهد. به‌عبارتی محصول یا خدمات ما در‌دسترس تعداد بیشتری از انسان‌ها قرار دارد.

برای استفاده و دریافت برخی از خدمات و محصولات حتماً باید به شخص یا  آدرس مشخصی مراجعه کنیم. این خاصیت فرآیندی است که تکثیر پذیر نیست. قابلیت تولید پول محدود است. استفاده از مهارت یک دندانپزشک مشخص، یک آرایشگر، یک غذای مخصوص در یک رستوران مخصوص، در رستوران نیکو صفت واقع در میدان انقلاب تهران پایتخت ایران، آش رشته  را خوشمزه و خوب درست می‌کنند و روزی بالغ‌بر چند میلیون از فروش آش درآمد دارند، ولی برای خوردن آن آش ما حتماً باید به میدان انقلاب مراجعه کنیم. یک‌بار که به آنجا مراجعه کرده بودم در مسیر راه پله‌ی ورودی رستوران نوشته شده بود “آش رشته نیکو‌صفت شعبه دیگری ندارد”  فرآیندی است که تکثیر نشده است، قابلیت تولید پول محدود است. سیستمی ثروت‌آفرین است که  بدون حضور صاحب کسب‌و‌کار هم کار می‌کند. تی‌هارواکر می‌گوید‌: وقتی چیزی دارید که جواب می‌دهد، روی تکثیر آن تمرکز کنید.

 

نتایج سیستم کسب و کار ثروت آفرین

۱–  آزادی زمان

۲–  آزادی مالی

۳–  آزادی فکر

۴– رسیدگی به علاقه‌های درونی

با کسب این نتایج جهش‌های خیره‌کننده در کسب‌و‌کار اتفاق می‌افتد. اگر علایق درونی ما در راستای کسب‌و‌کارمان باشد، آن کسب‌و‌کار رشد می‌کند. آنهایی که در کسب‌و‌کارشان جهش‌های خیره‌کننده داشته‌اند، آنهایی بودند که کارشان را دوست داشتند و از کار‌کردن خسته نمی‌شدند. بلکه از کارشان لذت می‌بردند و انرژی می‌گرفتند.

با طرح یک سؤال از خود میزان علاقه به شغل‌مان را بررسی کنیم. اگر وضعیت مالی ما خوب شود آیا به سرکار فعلی خودمان می‌رویم؟ اگر پاسخ ما منفی بود یعنی به سرکار خودمان نمی‌رویم، پیشنهاد می‌کنم شغل‌مان را عوض کنیم چرا که به کارمان علاقه‌ای نداریم. ثروتمندان به‌دنبال علایق شغلی هستند. جویندگان ثروت، فقرا و اقشار متوسط، همه به‌دنبال پول هستند. هر وقت هدف از کار پول باشد و فقط پول، مسیر ثروتمند شدن را اشتباه می‌رویم.

جهت اطلاع شما دوست خوبم، دوره مربیگری کسب و کار، یکی از دوره های جامع که به دو صورت حضوری و  غیر حضوری برگزار می گردد. مطالب نوشتاری دوره در فضای سایت آموزش سیستم سازی کسب و کار shojaeiyeganeh.ir  بارگذاری می گردد،  در صفحه اول سایت بر روی عنوان دوره کلیک کنید به فهرست مطالب و محتوای آنها دسترسی خواهید داشت.

فایل های صوتی و تصویری، توضیحات تکمیلی در فضای کانال تلگرام با عنوان مدیر سیستم و به آدرس  modiresystem@   بارگذاری می گردد. 

جهت پاسخگویی به سوالات و پرسش های شما دوست خوبم، جلسات حضوری برنامه ریزی و برگزار خواهد شد، زمان و نحوه شرکت در این جلسات نیز در فضای کانال و یا از طریق آدرس ایمیل اعضاء اطلاع رسانی خواهد شد. 

نوشته های مرتبط:

مربیگری کسب و کار(بیزینس کوچینگ) 

رویکرد فرآیندی زیر بنای سیستم سازی

رویکرد فرآیندی زیر بنای سیستم سازی کسب و کار

رویکرد فرآیندی زیر بنای سیستم سازی کسب و کار، یعنی مدیر یا صاحب کسب و کار با استفاده از دسته بندی فعالیتهای اجرایی در قالب یک فرآیند و تعیین متولی فرآیند، بتواند با تفویض اختیار بخشی از انجام فعالیت ها را به دیگران بسپارد. 

چرخه چهار راه کسب درآمد

فرآیند

مجموعه‌ای از کارهای متوالی، متعدّد و پشت‌ سر‌هم که برای رسیدن به نتیجه‌ی خاص انجام می‌شود، یا یک مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که با صرف منابع و مدیریت آن ها ، تبدیل ورودی‌ها را به خروجی‌ها امکانپذیر می‌سازد، یک فرآیند محسوب می‌شود. اغلب خروجی‌های یک فرآیند مستقیماً ورودی‌ها به فرآیند بعدی را شکل می‌دهد.

برای نمونه فرآیند آشپزی، مجموعه‌ی فعالیت‌های لازم برای پختن غذا را شامل می‌شود.

مستندسازی سیستم کسب و کار

رویکرد فرآیندی:

کاربرد یک سیستم متشکل از فرآیندها در یک سازمان، همراه با شناسایی و تعامل این فرآیندها و مدیریت بر آنها برای ایجاد خروجی‌های مطلوب را می‌توان رویکرد فرآیندی نامید. به بیان ساده، خروجی‌های یک سازمان همان محصولات و خدمات است که ایجاد ارزش افزوده و یا درآمد می‌کند. خروجی‌های مطلوب یعنی محصولات و خدماتی که نیازمندیهای مشتریان را تامین و رضایت آنها را جلب نماید.

فرآیندی کار کردن یعنی تیمی کار کردن، همانند یک تیم ورزشی که همه حمله یا دفاع می کنند، نه  اینکه هر کس فقط بخواهد پاسخگوی وظیفه سازمانی خود باشد.

در سیستم سازی کسب و کار مدیریت یعنی تسریع در طراحی و تدوین فرآیندها، در رویکرد فرآیندی برای طراحی و توسعه، اجرا یا پیاده‌سازی، و بهبود اثر بخشی فرآیندها چهار قدم یا مرحله زیر را در نظر می‌گیرند.

۱ – طرح ریزی

در این مرحله با توجه به اهداف، فرآیندهای ضروری برای رسیدن به نتایج منطبق با الزامات مشتری و خط مشی‌های سازمان را ایجاد می‌نمایند. طراحی فرآیندهای یک سیستم از شناخت خروجی‌هایش مشخص می شود. همانند غذای پخته شده

۲ – اجرا

فرآیندهای طراحی شده را اجرا می‌کنند.

۳ – کنترل

فرآیندها و محصول یا خدمات را در مقایسه با خط مشی‌ها، اهداف و الزامات محصول اندازه‌گیری و پایش نموده و نتایج را گزارش می‌نمایند.

۴ – اقدام

برای بهبود مداوم عملکرد فرآیندها، اقدام می‌نمایند.

 

 

رویکرد فرایندی زیر بنای سیستم سازی کسب و کار

دور یک میز بنشینید و موارد زیر را با تمام جزئیات در مورد سیستم خودتان پر کنید .

۱ – مرزهای سیستم کجاست؟ آیا فقط تیم شما را شامل می شود؟(چه کسانی از بیرون سازمان، سهام‌داران، مشتری ها، تامین کنندگان، سیاستمداران بخشی از سیستم شما هستند؟) مرز آن واحد شماست؟ آیا فقط با فرآیند خاصی سر و کار دارید؟ یا با کل سازمان؟ یا کل صنعت؟

۲ – چه ورودی هایی (کالا، سرمایه، نیروی کار ، اطلاعات) از بیرون می آید؟ این ورودی ها چه تغییراتی می کنند؟ چه خروجی هایی (گزارش ها، محصولات، خدمات، اعداد، اتلاف) تولید می شوند؟ چگونه جهان بیرون به این خروجی ها پاسخ می دهد و چگونه این پاسخ بر دور بعدی ورودی ها تاثیر می گذارد؟

 

برای نمونه شناخت فرآیندهای یک پیتزا فروشی‌:

یک پیتزا‌ فروشی سنتی: خرید مواد اولیه، پختن پیتزا،  فروش، گرفتن پول از مشتری، پاسخگویی به تلفن‌ها و نظافت مغازه و سایر کارها را یک نفر و همان صاحب مغازه انجام می‌دهد.

یک پیتزا فروشی مدرن: صاحب کسب‌و‌کار با شناسایی فرآیندهای کاری، می‌تواند از توانایی، تخصص و تجربه‌ی سایر افراد برای انجام هر یک و یا ترکیبی از کارهای اشاره شده استفاده نماید.

– خرید مواد اولیه (فرآیند تامین مواد ،کالا و تجهیزات)

– پختن پیتزا (فرآیند ساخت ، تولید‌و‌اجرا)

– کیفیت‌و مزه‌ی پیتزا (فرآیند کنترل کیفیت مواد اولیه‌ی خریداری شده، کنترل مراحل پختن و کیفیت محصول نهایی)

– فروش و گرفتن‌پول از مشتری و پاسخگویی به تلفن ها (فرآیند بازاریابی و فروش)

– کنترل هزینه‌ها و درآمدها (فرآیند مدیریت منابع مالی‌و‌حسابداری)

– نظافت مغازه ( فرآیند خدمات عمومی)

یکی از محصولات ما، یک نمونه روش اجرایی مدیریت فرآیندها می باشد. شما مشاوران هوشمند با مطالعه نمونه روش اجرایی می توانید روش اجرایی مدیریت فرآیندهای متناسب با کسب و کار خودتان را تدوین نمایید.  

دوست خوبم، در دوره مربیگری کسب و کار یا بیزینس کوچینگ که به دو صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می گردد، ما بطور کامل به نحوه طراحی و پیاده سازی ساختار سازمانی، شرح وظایف، روش های انجام فعالیت های کسب و کار (فرآیندها، روش های اجرایی، دستورالعمل های کاری) در جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت کسب درآمد سازمانی می پردازیم، جهت کسب اطلاعات بیشتر از محتوای دوره و نحوه برگزاری، بر روی نوشته زیر با عنوان مربیگری کسب و کار کلیک نمایید.     

نوشته های مرتبط:

مربیگری کسب و کار(بیزینس کوچینگ) 

سیستم کسب و کار ثروت آفرین

بازاریابی و فروش عامل کلیدی موفقیت

بازاریابی و فروش عامل کلیدی موفقیت

بازاریابی و فروش عامل کلیدی موفقیت هر کسب و کاری است . در سیستم سازی کسب و کار فرآیند بازاریابی و فروش یکی از عوامل کلیدی رشد کسب و کار می‌باشد. فرآیندی که نسبت به سایر فرآیندها از اهمیت بیشتری برخوردار است. فرآیندی که طی آن ذهن مشتری مسیری را طی می کند تا نتیجه که همان خرید است اتفاق بیافتد.

در ایران اکثر مدیران ارشد متخصص و فارغ‌التحصیل رشته‌های فنی هستند. مدیرانی که علاقه چندانی به موضوع بازاریابی و فروش ندارند. مدیران صنایعی که از چترهای حمایتی برخوردارند و بطور واقعی در فضای رقابت بین المللی حضور ندارند. در این کسب و کارها میزان تولید و عرضه محصول از میزان تقاضای محصول کمتر است. هر محصولی با هر کیفیتی تولید کنند، فروش می رود. این مدیران تمرکزشان بر روی ساخت و تولید محصول است. آنها اگر بتوانند یک کار را از کارهایشان حذف و به دیگران واگذار کنند، این کار معمولاً همان فرآیند بازاریابی و فروش است.

ولی برای مدیرانی که در فضای رقابتی حضور دارند، با توجه به تغییرات سریعی که در علم و تکنولوژی و به دنبال آن افزایش ظرفیت تولید و تنوع فراوان محصولات بوجود آمده است، یکی از عوامل کلیدی موفقیت کسب و کارشان، شناخت دقیق تکنولوژی های جدید و داشتن مهارت عکس العمل سریع نسبت به نیازهای جدید مشتریان است.

مدیران این شرکت ها نه تنها باید بازاریابی و فروش را بدانند بلکه یک گروه تحقیقاتی برای شناسایی شرایط جدید کسب و کار داشته باشند. یک بازاریابی و فروش هوشمند که دائما خود را با علوم و تکنولوژی جدید و پیشرفته و تنوع نیازهای مشتریان هماهنگ سازد.

توهم دانش، نه تنها برای افراد، بلکه برای سازمان ها نیز مصداق دارد .

ماکسول فیزیکدان بریتانیایی می گوید: بزرگترین مانع رشد “جهل نیست”، بلکه “توهم دانش است” .

اجازه می خواهم در این ارتباط داستان شرکت نوکیا را برای شما بیان کنم.

درسی بزرگ از سرنوشت تلخ نوکیا

شرکت نوکیا یکی از قدرتمندترین شرکت های دنیا و بزرگ ترین تولیدکننده گوشی های تلفن همراه در جهان بود که پس از کاهش ۹۹ درصدی ارزش سهامش توسط شرکت مایکروسافت خریداری شد .

در طول برگزاری نشست خبری اعلام فروش این شرکت به مایکروسافت رییس این شرکت گفت:

ما بهترین تیم مدیریتی و اجرایی را در اختیار داشتیم، ما هیچ اقدام اشتباهی انجام ندادیم، سخت تلاش کردیم اما علی رغم همه این ها شکست خوردیم.

بعد از گفتن این جمله تمام تیم مدیریتی نوکیا و خود رییس آن شرکت به طور غم انگیزی گریه کردند.

از اوایل سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۲ نوکیا یکی از قدرتمندترین کمپانی های دنیا و بزرگترین تولید کننده گوشی های تلفن همراه در جهان با در اختیار داشتن ۸۰ درصد سهم بازار بود. قیمت هر سهم این شرکت ۴۲ دلار و ارزش این شرکت ۲۵۰ میلیارد یورو بود . نوکیا یک شرکت فوق العاده قوی با مدیرانی کاربلد و حرفه ای بود که کارشان را به خوبی انجام می دادند . اما متاسفانه امروزه به خوبی کارکردن و حفظ وضع موجود برای موفقیت کافی نیست.

رهبران نوکیا به دنبال یادگیری مداوم و تغییر و نوآوری سریع نبودند. آن ها نتوانستند تغییرات مداوم و سریع صنعت تلفن همراه را که به واسطه شرکت های سامسونگ و اپل آورده شدند را پیش بینی کنند . حتی شرکت اپل تا چند سال قبل هرگز گوشی موبایل تولید نمی کرد اما شرکت یادگیرنده ای بود و مدام به دنبال یادگیری، تغییر و نوآوری می گشت. خیلی سریع آیفون و گلکسی  (iphone , Galaxy)  گوشی های نوکیا را در بازار کنار زده و سهم بازار ۸۰ درصدی نوکیا به ۳ درصد رسید. ارزش هر سهم نوکیا از ۴۲ دلار به کمتر از ۳ دلار کاهش پیدا کرد. هزاران کارمند سخت کوش نوکیا از کار برکنار شدند. ارزش شرکت نوکیا به ۷۹ . ۳ میلیارد یورو رسید.

شرکت نوکیا هیچ اشتباهی نداشت. آن ها هیچ کار خطایی انجام ندادند . اما جهان به سرعت در حال تغییر است. ضعف آنها در عدم یادگیری، رشد و تغییر مداوم و سریع بود . آنها به این خاطر که یادگیری مداوم را فراموش کردند، نه تنها شانس خود برای رسیدن به موفقیت را از دست داده بلکه شانس بقا را نیز از دست دادند.

امروزه اگر به دنبال رشد و پیشرفت نباشید و از موفقیت امروز خود راضی بوده و به دنبال حفظ وضع فعلی باشید شکست خواهید خورد. نوکیا به واسطه موفقیت چشمگیری که داشت شکست خورد . آن ها قربانی موفقیت خود شدند.

در دنیای امروز هر انسانی که از وضع خود راضی باشد و به جای آموزش های جدید و یادگیری مداوم به دنبال حفظ وضع کنونی بوده و از یادگیری و آموزش دست بکشد، قطعا قربانی خواهد شد. اگر شما به فهرست ۱۰۰ شرکت برتر تنها یک دهه گذشته نگاه کنید بیش از ۸۰ درصد آن شرکت ها ورشکست شده اند و دیگر نامی از آنها در فضای کسب و کار باقی نمانده است .

دانش و فضای بازاریابی به سرعت در حال تغییر است و از طرفی مهم‌ترین کار یک مدیر یا صاحب کسب و کار بازاریابی و فروش است. در این شرایط بازاریابی یکی از معدود کارهایی است که مدیران  باید خود آن را به عهده بگیرند. بازاریابی جزو کارهایی نیست که بتوان با بیرون سپاری توسط پیمانکار انجام داد.

اگر مدیر هستید مهم ترین کارتان چیست؟

اگر رستوران دارید، مهم ترین کار شما، بازاریابی غذا

اگر پزشک هستید، مهم ترین کار شما، بازاریابی خدمات پزشکی

اگر شرکت کامپیوتری دارید، مهم ترین کار شما، بازاریابی محصولات کامپیوتری

اگر ناشر هستید، مهم ترین کار شما، بازاریابی کتاب

رفتار طبیعت همانند فعالیتهای بازاریابی و فروش است.

وقتی به طبیعت نگاه کنیم متوجه می‌شویم که علف‌ها با درختان پوشیده شده‌اند. متوجه می‌شویم طبیعت تمام منابع خود را برای یک یا دو بذر صرف نمی‌کند و انتظار ندارد همه آنها ریشه کنند. دانه‌های زیادی می‌ریزد و اغلب آنها می‌میرند. اما تعداد کافی برای ایجاد یک جنگل کامل زنده می‌مانند. بازاریابی و فروش عامل کلیدی موفقیت است ولی در بازاریابی باید بردبار باشید و با گام‌های کوچک آغاز کنید و به دنبال کارهای کوچک با اثر بزرگ باشید.

شما هیچگاه نمی‌توانید از نتیجه عملیات بازاریابی خود اطمینان داشته باشید. تنها راه رشد آن است که روش‌های مختلف را در مقیاس کوچک بیازمایید و نتایج را با دقت و حوصله بررسی کنید و روش‌های موثر را تکرار و تکثیر کنید. مثلا اگر در یک مجله آگهی می‌کنید باید بتوانید نتایج آن را بسنجید. یا روش های مختلف را بهبود بخشید:

– کارت ویزیت

– بروشور

– روابط عمومی یا استفاده از رسانه‌ها، برنامه‌ای داشته باشید تا در مجلات، نشریات، رادیو، … مطرح شوید برای نمونه ارائه مقاله در زمینه کارتان در مجلات

– برگزاری جلسات پرورش ایده‌های تیم فروش، درک و پیش بینی نیازهای مشتری، تقویت موقعیت برند،  بهبود اثر بخشی شراکت‌ها

– بررسی بانک اطلاعاتی تمامی سئوالات و اعتراضات متداول مشتریان و یافتن بهترین جواب‌های ممکن

در بازاریابی باید به دنبال شناسایی و معرفی مزیت رقابتی کسب و کارمان باشیم. مزیتی که دیگر رقبا ندارند و یا در آن ضعیف هستند. مزیتی که نسبت به رقیبان بلافاصله قابل دیدن باشد. مزیت رقابتی در محصول یا در ارائه خدمات. به عبارت دیگر ممکن مزیت رقابتی خیلی ارتباط با محصول نداشته باشد و به نحوه ارائه خدمات بستگی داشته باشد.

– سرعت در تحویل محصول

– ایجاد تجربه لذّت بخش برای مشتری

– ارتباطات موثر

شاید مشتری بتواند محصول را از جای دیگری بخرد ولی هیچ‌وقت و در هیچ‌جایی نمی‌تواند محصول و شما را با هم بخرد. شما خودتان یک مزیت رقابتی هستید. مشتری ممکن شما را ترک کند ولی دوستان شما را ترک نخواهند کرد. آیا توانسته‌اید به مشتری ثابت کنید که یک دوست هستید نه یک فروشنده

 

 

استراتژی یا هدف بازاریابی و فروش می‌تواند در محدوده دو فاکتور بازار و محصول، توسعه یابد.

۱ – نفوذ در بازار موجود: 

استراتژی فروش محصول به مشتریان بیشتر در بازار موجود، مشتریانی که در محدوده بازار وجود دارند ولی ما را نمی‌شناسند. دسترسی به مخاطبان خاص، جدید و رویایی، در بازاریابی روش بسیار جالبی وجود دارد و آن تمرکز عملیات بازاریابی بر مشتریان رویایی است. بهترین مشتریان ممکن چه کسانی می‌توانند باشند؟ فهرست آنها را تهیه کنید و عملیات بازاریابی منحصر به فردی برای این افراد طراحی کنید.  برای نمونه بازاریابی و فروش کتاب، بجای فروش کتاب از طریق روش سنتی فروش از طریق کتابفروشی‌ها ارتباط با سازمانها و شرکتها برای معرفی و فروش کتاب

یکی از اشتباهات بازاریابی تمرکز بر مشتری‌هایی است که راحت در دسترس هستند. بر مشتریانی تمرکز کنید که خیلی در‌ دسترس نیستند ولی خرید آنها به اندازه یکماه فروش شما ارزشمند است. تمرکز بر ۱۰۰ مشتری رویایی ، احتمالا یک مشتری وجود دارد که قادر است بیش از تمام فروشی که در یک ماه دارید از شما خرید کند.

استفاده از رسانه های خاص و متفاوت (اینترنت، فکس، سیستم تلفن گویا ۲۴ ساعته نرم افزار IDR، …) برای نمونه یک شرکت تولید کننده محصولات لبنی از نصب بنر تبلیغاتی بر روی یک گله گاو نزدیک ریل راه آهن به عنوان یک رسانه استفاده کرده است. ما از شیر این گاوها برای تولید محصول‌مان استفاده می‌کنیم. هدف جلب توجه قرار گرفتن است.

داشتن پیام بازاریابی متفاوت، در تهیه پیام‌های بازاریابی متخصص شوید. انجام بازاریابی چند مرحله‌ای: در روزنامه آگهی می‌زنیم هفت اشتباه خریداران دوربین فیلمبرداری برای کسب اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید. فاز اول بازاریابی جذب علاقمندان، یعنی هدف جمع کردن و جذب شماره تلفن علاقمندان است. همه مشتریان با ارزش نیستند، توجه بر کیفیت علاقمندان. و بعد فاز دوم انجام بازاریابی‌های هدفمند جهت تبدیل علاقمند به مشتری، هرچه افراد به کانال آخر بازاریابی نزدیک می‌شوند خریداران بهتری می‌شوند. دادن اطلاعات رایگان، … پیگیری مداوم و ترجیحاً خودکار تا تبدیل شدن علاقمندان به مشتری

بازاریابی عصبی و احساسی، خلق تجربه لذت بخش و کاملا متفاوت برای مشتریان، اکثر خریدها کاملا احساسی انجام می شود نه منطقی. فرضاً از یک نفر می‌پرسند شما برای خرید کردن به چه چیزهای توجه می‌کنید. او می‌گوید: نوشته‌های روی بسته‌بندی، قیمت، کیفیت، و … ، ولی وقتی از همان شخص به صورت مخفی فیلمبرداری می‌شود یک قوطی شامپو را می‌بیند از رنگش خوشش می‌آید و می‌خرد.

طبق بررسی در روزهای گرم تابستان محصولات قرارداده شده بر روی قفسه‌هایی که روبروی کلر قرارداده شده‌اند، فروش بیشتری داشته‌اند. چرا که خریدار در آن لحظه احساس بهتری داشته است.

کاری کنیم تا مشتری احساس بهتری پیدا کند. ارسال کادو برای روز تولد مشتری، داشتن یک پذیرایی متفاوت چای، نسکافه، قهوه ، … در زمان مذاکرات استفاده از نوشیدن گرم احتمال موفقیت در مذاکره را افزایش می‌دهد. در زمان نوشیدن قهوه داغ احساس بهتری خواهیم داشت و مطالب در حافظه‌مان باقی می‌ماند.

یعنی حالت احساسی مشتری بر تصمیم‌گیری او تاثیر می‌گذارد. یک ایمیل را در دو روز متفاوت و در دو ساعت متفاوت برای تعداد مشخصی فرستادند و نتیجه متفاوت بوده است.

دلیل خرید خیلی از  محصولات و خدماتی فقط کیفیت آن نیست، آن احساس خوبی است که در زمان خرید یا استفاده از خدمات داریم. مثل آرایشگاه، در آن آرایشگاه احساس خوبی داریم. خوش آمد گویی ۵ ستاره‌ای سلام محکم و حرکت کردن به سمت مشتری، خوش‌آمد گویی و …

مشتری فقط محصول را نمی‌خرد بلکه تجربه‌ای را که از اولین تماس تا پس از خرید بدست می آورد.

برای بعضی افراد سرعت عمل از اولویت بالایی برخوردار است. ما فقط برای افرادی پارتیشن نصب می‌کنیم که وقت کمی دارند. یک پیام بازاریابی برای افراد خاص

از کلمات تکراری که ادعایی بیش نیست استفاده نکنیم، بهترین، ارزان‌ترین، با سابقه‌ترین، و … به عبارات دیگر همین مفاهیم را با یک پیام بازاریابی برسانیم نه با ادعا، از واژه های قدرتمند استفاده کنیم. جدید، سرانجام، اکتشاف، …

چرا تجربه‌ای لذت بخش ایجاد کنیم؟ جهش زمانی آغاز می‌شود که مشتریان مرتباً خرید کنند و ما را به دیگران معرفی کنند.

 

 پنج راه ایجاد تجربه لذت بخش:

قابل پیش بینی بودن ،

همیشه نتایج قابل پیش بینی باشد. در تمام شعب یک شبکه فروش محصولات غذایی کیفیت یکسان باشد. یا یک روز نحوه برخورد کارکنان حرفه‌ای و خوب و یک روز دیگر عصبانی و بد نباشند. یک روز کیفی غذا خوب و یک روز بد نباشد.

پاسخگویی سریع،

در اقتصاد جدید شرکتهای سریع پیروز خواهند شد نه شرکتهای بزرگ، اقتصاد جدید را به عنوان فرصتی برای پیشرفت و پیشی گرفتن از رقیبان بنگریم. امروز مشتریان دقیق‌تر انتخاب می‌کنند. مشتری‌ها از این که با مسئولان فروش متعدد سر و کار داشته باشند متنفرند. آنها یک قیمت، یکی سیستم توزیع و یک مسئول فروش می‌خواهند.

مسئولیت پذیری،

اگر مشتری از محصول انتقاد کرد مسئولیت آن را بپذیریم، عذر خواهی کنیم، و محصول را تعویض یا هزینه آن را پرداخت کنیم. شما آدرس یا شماره کارت بفرمایید ما هزینه را به کارت شما منتقل کنیم.

اختصاصی سازی

کارمندان بی نظیر،

هر هفته مشتریان از نحوه ارائه خدمات کارمندان ما تشکر می‌کنند.

 

۲ – نفوذ در بازارهای جدید: 

استراتژی فروش محصول در بازارهای جدید ، طراحی سایت و فروش محصول به شهرستان ها و روستاهای دور افتاده

۳ تنوع سازی یا تولید محصول جدید و فروش در همان بازار قدیمی  

۴ – تولید محصول جدید و فروش در یک بازار جدید

 

مراحل کانال بازاریابی تلفنی

۱ – یک فایل صوتی دانلود کنید. تعیین زمان های بین دو تماس

۲ – یک فایل تصویری دانلود کنید. جذابیت اطلاعات ارائه شده

۳ – معرفی محصول به همایش

۴ – ارائه اطلاعات جزیی، استفاده از رسانه های مختلف

۵ – پیشنهاد ویژه

۶ – کس دیگری هست که به ما معرفی کنید.

وقتی تلفن زنگ می‌زند، بلافاصله به آن پاسخ ندهید. عادت کنید تا پایان زنگ سوم صبر کنید. از این فرصت برای تمرین نفس کشیدن و آرامش استفاده کنید . افرادی که این عادت را دارند با تعادل و بهتر  به تلفن ها جواب می‌دهند.

 

تجزیه و تحلیل آمار

تجزیه و تحلیل نحوه خرید مشتریان، روزهایی که بیشترین خرید انجام می‌شود. چه روزهایی از هفته ایمیل بفرستیم بهتر خرید انجام می شود. تصمیم گیری بر مبنای معیارها و پارامترهای بازاریابی

۱ – تعداد تماس های روزانه

۲ – تعداد فروش های روزانه

۳ – خریدهای سایت بر بازدیدها

بر روی بهبود کدام زیر سیستم بیشتر کار کنیم. پر کاربرد ترین، مشکل ساز ترین، پر سود ترین

 

 

NPS   چیست؟ در زمان گرفتن بازخور از مشتریان

Net Promoter Score

سوال اول از مشتری، بین ۰ تا ۱۰ چه امتیازی به محصول یا خدمات ما می دهید؟

سوال دوم از مشتری، چگونه ما می توانیم از شما امتیاز ۱۰ بگیریم؟

امتیاز های ۱ تا ۶  افرادی هستند که از شما بدگویی می کنند.

امتیازهای ۷ و ۸ افراد بی تفاوت‌اند.

امتیازهای ۹ و ۱۰ افرادی با انگیزه‌ای هستند که کار شما را به دیگران تعریف می کنند.

 

چند نمونه روش بازاریابی:

نمونه ۱ :

برای فروش یک نوع کرم جدید نرم‌کننده و بر‌طرف‌کننده‌ی اشکالات پوستی، یکسری خانم با پوست زیبا و سالم استخدام می‌کنند، آنها را به مراکز تجمع خانم‌ها از جمله سالن‌های آرایش می‌فرستند تا نسبت به عملکرد خوب و تجربه‌ی شده محصول، تبلیغ کنند. در این روش از تکنیک سهیم کردن بازاریاب‌ها به نسبت فروش در سود استفاده می‌شود.

نمونه ۲ :

برای فروش جگر، استفاده از فرآیند سنتی بازاریابی و فروش که یک تکّه دنبه را روی ذغال انداخته، بوی دنبه، دماغ مشتریان را تحریک کرده و تاثیر بر احساس گرسنگی فرد می‌کند و در نهایت مراجعه و خرید جگر

 

دوست خوبم، در دوره مربیگری کسب و کار یا بیزینس کوچینگ که به دو صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می گردد، ما بطور کامل به نحوه طراحی و پیاده سازی ساختار سازمانی، شرح وظایف، روش های انجام فعالیت های کسب و کار (فرآیندها، روش های اجرایی، دستورالعمل های کاری) در جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت کسب درآمد سازمانی می پردازیم، جهت کسب اطلاعات بیشتر از محتوای دوره و نحوه برگزاری، بر روی نوشته زیر با عنوان مربیگری کسب و کار کلیک نمایید.     

نوشته های مرتبط: 

 مربیگری کسب و کار(بیزینس کوچینگ)