پر کردن ده مخزن عشق

پر کردن ده مخزن عشق،  یک اتومبیل ممکن است خوب کار کند ولی اگر بنزین نداشته باشد نمی تواند حرکت کند. به همین ترتیب وقتی آنچه را نیاز داریم به دست نمی آوریم برای مدتی طبیعت واقعی خودمان را فراموش می کنیم . شادی، طبیعت واقعی ماست.

برای ارتباط برقرار کردن و لمس کردن فقط نیاز به احساس نوع بخصوصی از عشق و حمایت داریم، تا زمانی که برای دریافت آنچه نیاز داریم قلبهایمان را باز نکنیم نمی توانیم به منظورمان برسیم .

هرگاه  احساس موفقیت درونی نمی کنید با آنچه از دنیای خارج به دست نمی آورید، هیچ ارتباط ندارد. باید بخاطر آوریم که کی هستیم و با طبیعت درونی خود دو باره ارتباط برقرار کنیم. ما شادی درونی خودمان را نمی توانیم به دست آوریم مگر اینکه آنچه را نیاز داریم به دست آوریم .

وقتی شاد هستیم دقیقا آن عشقی را که نیاز داریم به دست می آوریم. اگر ناخشنود باشیم همواره به این دلیل است که به گونه ای در دریافت نوع بخصوصی از عشق ناتوان هستیم .عشق مانند سوخت است  و وقتی ما از دریافت سوختی که نیاز داریم خودداری می کنیم، خود به خود محدود می شویم. یک لامپ می تواند خوب کار کند ولی اگر برق قطع شود نوری در کار نیست. دریافت عشق نیرویی را که برای ارتباط برقرار کردن با خود واقعی مان نیاز داریم به ما می دهد. به دست آوردن آنچه نیاز داریم مانند زدن کلید است که چراغ را روشن می کند.  

ده نیاز مهر یا ده ویتامین یا مخزن عشق و مهر وجود دارد، برای رسیدن به موفقیت شخصی شما به هر یک از این ده ویتامین نیاز دارید. برای شناسایی و تجربه کردن خود واقعی لازم است قلبتان را برای دریافت هر یک از این ویتامین ها باز کنید.

در مخازن عشق نظمی وجود دارد، همانگونه که ما از حالت نطفه به بلوغ و رشد می رسیم، در هر یک از این مراحل ما برای پرورش استعدادها و تواناییهای خود به نوع خاصی از عشق نیاز داریم. با به دست آوردن عشقی که در هر مرحله نیاز داریم زیر بنای نیرومندی برای به دست آوردن نوع بعدی پی ریزی می کنیم. همین که به مرحله بعدی می رویم، در شرایط مطلوب ما هنوز نیاز داریم که مخازن عشق دیگر خود را هم پر نگه داریم . اگر آنها پر نباشند برای ادامه برقراری ارتباط با خود واقعی مان باید برگردیم و مخازن دیگرمان را پر کنیم. 

تصویر پر کردن ده مخزن عشق

دوره های زمانی مختلف برای به دست آوردن ویتامین های عشق بخصوص برای پرورش آنکه هستیم و برای در ارتباط باقی ماندن با خود واقعی مان به قرار زیر است .

  

ردیف دوره زمانی نیاز عشقی
۱ از نطفه تا زمان تولد ویتامین مهر و  محبت  خداوند
۲ از تولد تا ۷ سالگی ویتامین مهر و حمایت  والدین
۳ از ۷ سالگی تا ۱۴  سالگی خانواده ، دوستان ، داشتن سرگرمی و تفریح
۴ از ۱۴ سالگی تا ۲۱ سالگی هم سالان و دیگران با هدفهای مشابه
۵ از ۲۱ سالگی تا ۲۸ سالگی عشق به خود
۶ از ۲۸ سالگی تا ۳۵ سالگی ارتباطات و ماجرای عشقی
۷ از ۳۵ سالگی تا ۴۲ سالگی دوست داشتن یکی از افراد خانواده
۸ از ۴۲ سالگی تا ۴۹ سالگی خدمت به اجتماع
۹ از ۴۹ سالگی تا ۵۶ سالگی خدمت به جهان
۱۰ از ۵۶ سالگی به بعد ویتامین خدمت به خداوند

هر ویتامین عشقی پایه ای برای برقراری عشق بعدی است . برآوردن هر نیاز عشقی به ما کمک می کند تا با آن کسی که می توانیم باشیم ارتباط کامل برقرار کنیم . 

مهم این است که در هر یک از مراحل تغییر اساسی ما به دل خود گوش دهیم و برای پر کردن خلئی که ممکن است با آن مواجه شویم قدمی برداریم . اگر در دوره های تغییر برای بهبود وضع کاری نکنیم ، نمی توانیم بدون درک آنچه واقعا نیاز داریم به تلاش ادامه دهیم . 

 وقتی که  چگونه پر کردن مخازن عشق را  یاد نگرفته ایم جلو رفتن سخت تر و سخت تر می شود. اگر قرار باشد ما کامل باشیم، هر کدام از انواع متفاوت مهر و حمایت لازم و ضروری است . اگر بدنتان بیمار است ممکن است در اثر کمبود فقط یک ویتامین باشد در این مورد گرچه تمام ویتامین ها مهم هستند ولی ویتامینی که کمبود آن را دارید برای شما مهمتر است. اگر آن ویتامین را بخورید و جذب کنید سلامتی شما تامین می شود. در حالی که پزشکان برای راههای طولانی تر کردن عمر تحقیق می کنند ، پاسخ خیلی ساده است . اگر مخازن عشق خود را پر نگه دارید ، شما از نظر روحی جوان و سالم خواهید ماند . 

اگر گیاهانتان شروع کند به زرد و خشک شدن قلم مو به دست نمی گیرید که آنها را رنگ کنید تا آب و رنگ و جلوه ای داشته باشند . بلکه به آنها آب می دهید . همین طور هم وقتی ما شروع می کنیم به پر کردن ده مخزن عشقمان، اغلب مشکلات ما خود به خود برطرف می شوند . همین که آنچه را نیاز داریم به دست می آوریم برقراری ارتباط با خود واقعی مان را آغاز می کنیم.

همسرتان را پنج ثانیه نحسین کنید

بهترین کار این است که هر هفته کاری کنیم که مخازن عشقمان پر باقی بماند. یک بار پر کردن آنها کافی نیست .  اساس رسیدن به آنچه می خواهیم و در ارتباط باقی ماندن با خود واقعی مان پر نگه داشتن مخازن عشق است . اگر گلی در باغچه دارید یک بار آب دادن آن کافی نیست ، باید به آن توجه کنید . این راه پر نگه داشتن مخازن عشق راهی است همانند کسب علم و آگاهی که خط پایان ندارد .     

 وقتی مخزن عشق بخصوصی را پر می کنید ، شما بخشی از خود واقعی تان را بیدار می کنید و انرژی مخصوص آن مرحله را جذب می کنید.  سپری کردن یک زندگی غنی و کامل نه تنها ممکن است ، بلکه وظیفه ماست. خداوند می خواهد به قدر توانتان به آنچه می خواهید برسید . با برآورده ساختن نیازهایتان و پر کردن مخزنهای عشق ده گانه ، همواره هدایت   می شوید که به هدفهای الهی خود دست یابید تا تحولی در جهان به وجود آورید . 

گریس به کلیسایش خیلی وابسته بود، او فکر می کرد خدا را یافته است، او زندگی خود را وقف خوب بودن و خداپرستی کرده بود. در چهل سالگی دچار افسردگی شد و از اینکه دیگر لذتی را احساس نمی کرد که در آغاز فعالیتهای معنویش احساس می کرد ، احساس گناه می کرد.  

پس از آگاهی از ویتامینهای عشق، گریس متوجه شد که هیچ برنامه تفریحی ندارد. او به قدری سرگرم خوب بودن بود که برای خودش کاری انجام نمی داد. او در انجام وظیفه اش نسبت به خدا به قدری جدی بود که برای آرامش و شادی خودش وقتی صرف نمی کرد .

عکس پر کردن ده مخزن عشق

 برای رهایی از افسردگی او به برگردان توجهش از عبادت به توجه بیشتر به خودش اقدام کرد ، تصمیم گرفت مدتی استراحت کند ، یک اتومبیل خرید و با بچه ها و همسرش به مسافرت رفت ، و به خود اجازه داد که کارهایی بکند که قبلا هرگز نمی کرد . او و همسرش کتابهای عشقی خواندند و وقت بیشتری را صرف یکدیگر کردند، همین که او بدون احساس گناه توجهش را به خود معطوف داشت احساس لذت و قدرت بیشتری پیدا کرد. ابتدا می بایست درک کند که صرف وقت برای خودش به این مفهوم نیست که او خدا را دوست ندارد .    

 در ازدواج این امر بارها اتفاق می افتد ، وقتی افراد ازدواج می کنند اغلب ویتامینهای انواع دیگر مهر و محبت خودشان را فراموش می کنند. آنها برای هرچیزی به همسرانشان نگاه می کنند،  تمام  وقتشان را  با  همسرشان صرف می کنند، دوستان، فامیل، خانواده و حتی خدا  فراموش می شود، سرانجام رمز این معما که چرا همسران  بیشماری  ابتدا  عاشق و  بعدا  فارغ می شوند روشن می شود . و به اشتباه نتیجه گیری می شود که همسران مستحق سرزنش است و به جای لذت بردن از حضور و هم نشینی همسرانمان، یا می خواهیم آنها تغییر کنند یا آنان را تغییر دهیم .

ده مخزن عشق

وقتی زوجها با یکدیگر کنار نمی آمدند  ابتدا پیشنهاد می کردم برای پر کردن مخازن دیگر عشق خود کاری انجام دهند، بعد برای بهبود مهارتهای ارتباطی آنها می توانستیم با موفقیت وارد عمل شویم .

برگرفته از کتاب موفقیت از من آغاز می گردد.  

وشته های مرتبط: 

کارشناس جذب موفقیت شوید. 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *