عناوین تعدادی از دوره های آموزشی : 

      ۱ – دوره آموزشی سیستم سازی یا مدیریت فرآیندهای کسب و کار   

۲ – دوره آموزشی آشنایی با الزامات جدید استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

۳ – دوره آموزشی جعبه ابزار مدیران هوشمند

برای شما دوست عزیز که با مراجعه به منوبار عضویت، فرم عضویت را تکمیل می نمایید، عناوین دوره ها و برنامه زمانبندی برگزاری آنها ارسال خواهد شد.