عناوین دوره های آموزشی : 

      ۱ – کارشناس جذب موفقیت شوید.

 پرورش تفکر سیستمی در ارتباط موثر، به عنوان کلید طلایی موفقیت و بهبود عملکرد فردی

۲ – کارشناس کسب و کار شوید.

 پرورش رویکرد فرآیندی در سیستم سازی کسب و کار یا مدیریت فرآیندهای کلیدی کسب و کار، به عنوان کلید طلایی موفقیت سازمانی    

۳ – پرورش هوش مالی 

پرورش هوش مالی یا شم اقتصادی بر اساس تفکر سیستمی و در راستای فرآیند مدیریت منابع مالی و حسابداری  

۴ – نوابغ بازاریابی و فروش

آموزش روش ها و تکنیک های بازاریابی و فروش بر اساس تفکر سیستمی و در راستای فرآیند بازاریابی و فروش 

برای شما دوست عزیز که با مراجعه به منوبار عضویت، عضوی از همراهان مجموعه سیستم سازی کسب و کار می شوید، برنامه زمانبندی برگزاری دوره ها و کارگاه ها ارسال خواهد شد.