سیستم سازی یا ساده سازی محتوا چیست؟

آدرس نوشته در سایت: سیستم سازی کسب و کار / بهبود عملکرد سازمانی / نحوه تولید محصولات آموزشی

سیستم سازی یا ساده سازی

یکی از اهداف سیستم سازی کسب و کار، ساده سازی کسب و کار است.   

ساده سازی محتوا (مقاله، کتاب، متن سخنرانی،فرآیند، روش اجرایی، دستورالعمل، … )   

ساده سازی محتوا چیست؟

کاهش حجم متن، مختصر و مفید، شفاف و گویا

 

ساده سازی یعنی:

ارائه ساده ترین مدل ممکن برای انتقال یک محتوا

برای نمونه با شنیدن یا خواندن کلمه شیر، چه مفهوم و تصویری در ذهن شما نقش می بندد.  

Lion

ساده سازی محتوا چیست

valve

تصویر ساده سازی محتوا چیست.

Milk

عکس ساده سازی محتوا چیست.

نوشته های مرتبط: 

چرا باید ساده سازی کنیم.  

 کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.  

 

محصولات مرتبط:

چطور ساده سازی کنیم.