خوش آمدید. 

با افتخار آشنایی با شما دوست خوبم

جهت اطلاع رزرو وقت مصاحبه و انجام مصاحبه رایگان می باشد. 

در فرم زیر، تکمیل اطلاعات فیلد های ستاره دار اجباری است. *

تکمیل سایر فیلدهای اطلاعاتی اختیاری است.  

پس از مصاحبه و شناخت همدیگر و بیان محتوای دوره و پذیرفتن تعهدات توسط طرفین(تعهدات ما به عنوان مجموعه برگزار کننده دوره و تعهدات شما به عنوان دانش پذیر)، ثبت نام نهایی انجام می شود.  

 

رزرو وقت مصاحبه دوره مربی کسب و کار شوید.

قبل از ثبت نام با تمامی داوطلبان مصاحبه انجام می گردد و درصورت مناسب بودن دوره برای ایشان ثبت نام نهایی انجام خواهد شد.
  • نام و نام خانوادگی به زبان فارسی نوشته شود.
  • شماره تلفن همراه

 

 با تشکر از حضور و مراجعه شما به سایت و تکمیل فرم رزرو وقت مصاحبه 

در اولین فرصت نسبت به هماهنگی زمان مصاحبه با شما، تماس خواهیم گرفت . 

 

دوست دار موفقیت شما 

علیرضا شجاعی