سلام دوست عزیز، به دوره بیزینس کوچینگ خوش آمدید.

(بیزینس کوچینگ = سیستم سازی یا نظم و نظام دادن به نحوه رشد و توسعه مهارت ها، توانایی ها، قابلیت ها و انگیزه خودتان و سایر همکاران به عنوان کارکنان کسب و کار)

فهرست محتوای دوره بیزینس کوچینگ 

محور اصلی محتوای دوره، کلید طلایی موفقیت یعنی داشتن ارتیاط موثر است. 

بر روی هر عنوان که نشانگر ماوس به شکل دست تغییر شکل می دهد، کلیک کنید به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. محتوای سایر عناوین در دست تهیه می باشد.

بخش صفرم: مربیگری کسب و کار برای مشاوران املاک

 در بخش صفرم به مربیگری کسب و کار برای مشاوران املاک اشاره کرده ایم. در طی دوره مربیگری کسب و کار نمونه های کاربردی و تجربه های واقعی بیشتر بر اساس کارکنان شاغل در مشاوران املاک مطرح می گردد.
 کار کارکنان مشاوران املاک برای تمامی دوستان شناخته شده و آشنا می باشد، شما دوست خوبم به عنوان صاحب یا مدیر کسب و کار با الگو گرفتن از مطالب مطرح شده، موارد را در فضای کسب و کار خودتان سازگار یا بومی سازی نمایید. 

  

مهارت های پایه مربیگری

( مهارتهای پایه کوچینگ)  

یکی از سرفصل های دوره مربیگری کسب و کار، شناخت و یادگیری مهارتهای یک مربی است. مهارتهایی که به ظاهر ساده می باشند، و همه ما فکر می کنیم که می دانیم. ولی وقتی با مفهوم اصلی، نمونه های آنها در زندگی روزمره و تمرین های کاربردی روبرو می شویم، به این نکته مهم پی می بریم که کسب مهارت در هر کدام از این مهارت ها نیاز به تمرین، تمرین و تمرین فراوانی دارد . 

مهارتهای پایه مربیگری شامل:   

۱ – سوالات قدرتمند یا پرسشگری حرفه ای 

۲ – شنیدن فعال، گوش شنوا 

۳ – دعوت به اقدام 

۴ – پیگیری و ارزیابی

۵ – بازخورد اثر بخش

کار یک مربی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط، همانند واحد برنامه ریزی در کسب و کارهای بزرگ است. شفاف سازی هدف و تعیین فعالیت ها با استفاده از سوالات قدرتمند و شنیدن فعال، تعریف و پیگیری اقدام، پیگیری و ارزیابی و دادن بازخورد یا گزارش از میزان پیشرفت و فرصت ها و تهدیدها

 بخش اول: داشتن ارتباط موثر با خودتان 

 قانون جذب 

بخش دوم : داشتن ارتباط موثر با دیگران 

بخش سوم : داشتن ارتباط موثر با خداوند