مدیر، صاحب کسب و کار، کارآفرین سلام خوش آمدید. 

  (سیستم سازی یا نظم و نظام دادن به روش ها یا نحوه انجام کارها یا فعالیت های کسب و کار )

دوره جامع مربی کسب و کار شوید. 

دوره سیستم سازی کسب و کار 

یکی از سر فصل های دوره جامع مربی کسب و کار شوید، سیستم سازی کسب و کار است. تمامی کسب و کارها از سه بخش زیر تشکیل شده اند: 
۱ – افراد یا کارکنان (سرمایه های انسانی) / دوره بیزینس کوچینگ یا مربیگری کسب و کار
۲ – نحوه انجام فعالیت ها (روش های انجام کار، مدارک …) / دوره سیستم سازی کسب و کار
۳ – دارایی ها (پول، ماشین آلات و تجهیزات، ساختمان، میز و صندلی، کامپیوتر،…) / دوره هوش مالی
 
سیستم سازی یعنی نظم و نظام دادن به نحوه انجام فعالیت های کسب و کار از طریق مدارک و با رویکرد فرآیندی (فرآیندها، روش های اجرایی، دستورالعمل ها) در راستای استفاده بهتر از ظرفیت های منابع از جمله کارکنان و ماشین آلات و تجهیزات در جهت افزایش ظرفیت کسب درآمد می باشد. 
 
بر روی فرآیندهای رنگی که نشانگر ماوس به شکل دست تغییر شکل می دهد، کلیک کنید به محتوا فرآیند دسترسی خواهید داشت. سایر فرآیندها در دست تهیه می باشد. 
گروه اول: فرآیندهای اصلی کسب و کار 

فرآیند بازاریابی و فروش 

فرآیند برنامه ریزی و کنترل پروژه / تولید 
فرآیند طراحی و مهندسی 
فرآیند تامین تجهیزات و خدمات 
فرآیند کنترل کیفیت 
فرآیند اجرای پروژه /  تولید 
فرآیند  خدمات پس از فروش  

 

گروه دوم : فرآیندهای مدیریتی کسب و کار 

   فرآیند سازماندهی و مدیریت سیستم 

فرآیند راهبری و مدیریت استراتژیک   

 

گروه سوم : فرآیندهای پشتیبانی کسب و کار 
فرآیند مدیریت منابع انسانی 
فرآیند مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE
فرآیند مدیریت منابع مالی و حسابداری 
فرآیند مدیریت انفورماتیک / فناوری اطلاعات 
فرآیند مدیریت تعمیرات و خدمات فنی